{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Avfallsbeholdere

Du kan bytte til større eller mindre beholdere. Det er gratis å bytte til større dunk for papp og papir. Andre endringe betaler du over renovasjonsgebyret. Har du en ødelagt dunk, kan du få en ny i samme størrelse gratis. Du kan også dele med naboen.

 Bytte størrelse på avfallsbeholdere

Meld fra til oss hvis dunken din er blitt ødelagt ved et uhell eller normal slitasje.

For privathusholdninger er det tre ulike beholdere. De finnes i ulike størrelser. Standard løsning er 140 liter. Dette betaler du over renovasjonsgebyret.

Er du den som mottar faktura fra oss, kan du bytte dunkstørrelser selv. 

Gå til min side for å bytte beholderstørrelse

Standardløsning som dekkes av standard renovasjonsgebyr

Dette er standardløsning for alle innbyggere, dersom du selv ikke har endret størrelse:

  • Beholder for restavfall, 140 liter (grønn beholder)
  • Beholder for matavfall, 140 liter (brun beholder)
  • Beholder for papp og papir, 140 liter (grå beholder)
  • Gjennomsiktige sekker for plastemballasje (20 sekker per år, blir delt ut en gang årlig)

Ytre mål på beholderne

Restavfall (grønn beholder) og papp og papir (grå beholder) kommer i alle tre størrelser. Matavfall (brun beholder) kommer i størrelsene 140 liter og 240 liter.

KapasitetBredde (cm)Høyde (cm)Dybde (cm)
140 liter5010755
240 liter5810773
360 liter7610880

Hvilken størrelse er beholderen min?

En del av beholderne er merket med antall liter, men det gjelder dessverre ikke alle. Dersom det ikke er blitt skiftet dunk på adressen din, har du trolig standardstørrelse på 140 liter.

Dersom du er i tvil om størrelsen, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg.

Bytte ødelagt beholder

Meld fra til oss om dunken din er blitt ødelagt ved et uhell eller normal slitasje.

Du får ny eller reparert beholder innen 14 dager. Dette er gratis. (Vi har 3-4 ukers ventetid på utsetting/bytte av beholdere i sommer på grunn av ferieavvikling).

Er du registrert som abonnent på husstanden, kan du logge inn på «Min side» for å melde fra om ødelagt dunk.

Gå til Min side for å melde fra om ødelagt beholder

Dele avfallsbeholdere med naboen

Vi blir stadig flinkere til å redusere mengden avfall, og noen opplever at avfallsbeholderne er for store. Da kan det være en god idé å gå sammen med andre husstander og dele beholdere. Dette kan være aktuelt dersom du:

  • er enslig og har lite avfall
  • du ikke har plass på egen grunn

Det er ikke billigere å dele beholdere, men du sparer plass. Bor du for eksempel i tomannsbolig, trenger dere bare plass til tre større beholdere og ikke seks små eller store. 

Kontakt HRA dersom du ønsker å dele avfallsbeholdere med naboen.Renovasjon for privathusholdninger, priser 2024

Priser for renovasjon for private husholdninger 2024. For bedrifter gjelder egne priser, se våre bedriftssider.


Hva Pris per år

Standard renovasjon private husholdninger:
4 beholdere à 140 liter + sekk til plast*

5098,75

Utvidet abonnement 1: Én eller flere beholdere à 240 liter av mat- eller restavfall

8158

* Standard renovasjon dekker: 4 beholdere à 140 liter, stativ til matavfall, 150 poser til matavfall og 20 sekker til plastemballasje.

Renovasjonen dekker alle utgifter knyttet til hva det koster å behandle avfallet fra private husholdninger. Dette inkluderer tømming av matavfall og restavfall annenhver uke, papir og plast hver fjerde uke og glass- og metallemballasje hver åttende uke.I tillegg omfatter renovasjonsgebyret gratis levering av farlig avfall og EE-avfall til gjenvinningsstasjonen.

Skal du ha større beholder for restavfall, blir gebyret økt.

Det er fordi restavfallet er den dyreste avfallstypen å håndtere, og fordi vi følger prinsippet om at forurenser betaler. Analyser av avfallet vårt viser at 56 prosent av avfallet i restavfallsbeholderen kunne vært kildesortert og gjenvunnet til nye produkter. Alt restavfall går til forbrenning, og blir til strøm og varme.

Følgende er gratis for våre abonnenter: 

  • Større beholder for papir. Maks størrelse er 360 liter. 
  • Større beholder for glass- og metallemballasje: Maks størrelse er 240 liter. 
  • Større beholder for matavfall: Maks stølrrelse er 240 liter. 

Faktura sendes ut to ganger i året med forfall 20. april og 20. oktober.
Du kan også be om å få månedlig betaling av gebyr.

Les mer om avfallsbeholdere og størrelser.

På "Min side" kan du bytte beholderstørrelse og endre på abonnementet ditt. 

Gå til Min side


Rabatter


Hva Fradrag per år

Fradrag for å kompostere hjemme

0

Rabatt for kompostering gjelder bare etter at du har fått godkjent skriftlig avtale med HRA. 

Denne ordningen bortfaller når ny renovasjonsforskrift trer i kraft i 2024.