{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Utenfor hos deg - plassering og vedlikehold av beholdere

For at renovatøren skal få hentet avfallet hos alle så effektivt og trygt som mulig, kan du hjelpe han eller henne på forhånd.

Som kunde må du sørge for at:

 • avfallsbeholderne står mindre enn 10 meter fra veikanten.

 • avfallsbeholderne står lett tilgjengelig for renovatøren.

 • avfallsbeholderne står stabilt, så de ikke velter. Renovatøren skal ikke måtte trille dunkene i trapper eller bratte skråninger.

 • avfallsbeholderne står samlet og fritt, slik at det ikke oppstår skader når beholderne blir tømt.

 • vend gjerne håndtaket i trilleretningen, så letter du jobben for renovatøren

Som beboer må du følge kravene renovasjonsforskriften (pdf) setter til deg som abonnent.Avfallsskur til eneboliger

Slik går du fram for å bygge skur til avfallsbeholderne dine.

Sjekk ut byggereglene i kommunen din før du går i gang. 

Bygg stort nok

Vi anbefaler at du bygger etter mål for beholdere på 240 liter, så kan du eventuelt bytte til større beholder senere. Per i dag har husstandene tre beholdere pluss 140 liters sekk til plastemballasje. I 2019 starter vi innsamling av glass og metallemballasje. Bygger du skur nå, er det lurt å beregne plass til fire beholdere.

Mål for avfallsskur til eneboliger

Ved standard løsning for 1 boenhet = 4x240 liters dunker + sekk til plastemballasje: 

Innvendige mål: bredde: 3 meter, dybde 0,75 meter, høyde 1,90 meter. 

Hele fronten på skuret skal være åpent, slik at beholderne kan tas ut og inn. I utgangspunktet er frontplate ikke ønskelig. Dersom du likevel ønsker å bygge dette, skal hele fronten være dør, slik at dunkene lett kan tas ut og inn. 

Leverandører av avfallsskur

Kontakt oss på e-post firmapost@hra.no om du har tips til lokale leverandører av avfallsskur.

Avfallshus- eller rom for flere boenheter

Dersom avfallshuset gjelder flere boenheter, skal HRA godkjenne dette.

Skal du bygge for avfallsrom eller hus for flere boenheter, kan du lese mer om dette på bedriftssidene våre.

Krav til kjørbare veier

For å gjøre jobben trygg og effektiv for renovatøren, er det krav til veistandard og vedlikehold av veien.

 • Kjørebanen må være minimum 3 meter bred, pluss veiskulder.

 • Fra veibanen og opp til 3,5 meters høyde må veien være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 meter.

 • Bilene har maks aksellast på 9 tonn. Abonnent/kunde er ansvarlig for at veien tåler dette. Hvis ikke må kunden flytte/bringe beholderne fram til vei som tilfredsstiller kravene.

 • Snuplassen må være stor nok hele året for 9,5 meter lange biler.

 • Veien må være brøytet i 3 meters bredde.

 • Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.

 • Sjåføren kan, dersom man vurderer veien for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra denne boenheten ved neste innsamling.

 • Beholderne skal være være lett tilgjengelig. Evt. avfallsrom/avfallshus skal ligge på bakkenivå. Hvis underlaget ikke er plant, må kunden sørge for kjøreramp.

 • Om vinteren skal det være brøytet og strødd på tømmedagen.

 • Beholdere skal ikke plasseres slik at renovatør må trille dunker i trapper eller bratte skråninger. Beholderne må plasseres slik at kjøring på gangvei i boligområder så langt som mulig unngås.

Les mer i renovasjonsforskriften.

Kundens ansvar ved vintervær

Om vinteren er det ditt ansvar å: 

 • Koste snø av avfallsbeholderne
 • Måke rundt beholderne, så de kan trilles
 • Strø ved dunkene

På Hadeland og Ringerike har vi mange smale og bratte veier. Strø- og brøytemannskapene får ikke vært alle steder samtidig.

Dersom renovatøren vår vurderer veien til å være for glatt eller uframkommelig, kan han la være å kjøre. Renovatøren vil da ta med ekstra avfall fra deg ved neste innsamling.

Tips for å unngå lukt

Det er flere ting du kan gjøre for å unngå lukt og larver. 

 • Om mulig, velg et skyggefullt sted når du plasserer beholderne. Eventuelt kan du vurdere et avfallsskur. Du finner praktisk informasjon om dette lenger ned på siden.

 • Rekeskall kan godt fryses ned og legges ut kvelden før tømming.

 • Fiskeavfall kan pakkes inn i en avis før det legges i posen for matavfall.

 • Spyl innsiden av beholderen av og til, og vask med grønnsåpe ved behov. Grønnsåpe eller salmiakk fjerner lukt. Det er fint å skure med feiekost eller en gammel oppvaskkost. Sett gjerne beholderen på hodet for avrenning.

 • Tenk også på naboene – unngå å plassere beholderne rett ved naboens uteplass eller vindu.

 • Det er smart å ta rengjøringen rett etter tømming. Se tømmekalenderen for når neste tømming er, eller last ned HRA-appen til mobilen din for å få varsel direkte på mobilen.