{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Dette kan du levere

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonene våre.Dette kan du levere gratis

Listen er ikke fullstendig. Se også vår prisliste for flere typer avfall.

Merk at dette gjelder privatpersoner. For bedrifter gjelder egne priser.

 • Dekk uten felger
 • EE-avfall: Elektrisk og elektronisk avfall som lyspærer, TV, mobiltelefoner, varmeovner og datautstyr
 • Farlig avfall: Brannslukningsapparat, rester fra kjemikalie- og malingsprodukter
 • Fritidsbåter inntil 15 fot, kun på Trollmyra
 • Glassemballasje
 • Gips, inntil en bærepose
 • Hvitevarer
 • Kanylebokser
 • Klær, i UFF-containerne. Merk at de kan ta imot både ødelagte og hele tekstiler, så lenge de er rene og tørre. Klær som restavfall koster penger.
 • Malingsbokser
 • Metall
 • Papp og papir
 • Plast
 • Trykkimpregnert trevirke (opptil ett tonn farlig avfall for privatpersoner)

Dette må du betale for å levere

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonen. For priser: Se vår prisliste.

Merk at dette gjelder privatpersoner. For bedrifter gjelder egne priser.

 • Betong, teglstein, lekastein mm
 • Campingvogner: Det koster 2500,- å levere på Trollmyra. Vi anbefaler å levere til biloppsamlingsplass, hvor det er vrakpant.
 • Dekk med felger
 • Gips, mer enn en bærepose
 • Hage-/parkavfall
 • Isolasjon
 • Restavfall: Brennbare gjenstander som ikke kan kildesorteres
 • Sofaer
 • Toaletter, vasker
 • Trevirke
 • Vinduer

Dette kan du ikke levere på gjenvinningsstasjonene

 • Bilvrak: Kontakt godkjente mottak
 • Døde dyr: Kjæledyr leveres til veterinær eller dyrekrematorium. Påkjørte dyr: Kontakt kommunens viltnemnd
 • Eksplosiver og ammunisjon: Kontakt politiet
 • Fyrverkeri: Kontakt forhandler
 • Innhold fra campingtoaletter og kjæledyrtoaletter
 • Matavfall: Bruk brun beholder hjemme
 • Medisiner: Leveres til apoteket

Fortsatt usikker på hva du kan levere? Prøv vårt sorteringssøk. 


Hva skal hvor?

Har du noe du skal kaste og lurer på hvilken avfallsbeholder det skal i, eller hvor du kan levere det inn? Gjør et søk her.

sortere.no logo