{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Hytte og fritidsbolig

HRA har ansvaret for renovasjonen for hytter og fritidsboliger i Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om hytterenovasjonen i regionen.

Vi har mange flotte hytteområder på Hadeland og Ringerike. Vi ønsker ikke at disse blir forurenset med søppel, eller at det blir sluppet ut skadelige miljøgifter i naturen.

Derfor har vi, som alle andre norske kommuner, lovpålagt renovasjon for hytter. Det vil si at du må betale for hytterenovasjon, uansett hvor ofte du bruker hytta eller fritidsboligen. Dette skjer til selvkost. Det vil si at vi ikke kan ta mer betalt enn det koster å utføre tjenesten.

I februar 2021 åpnet vi vårt første miljøtorg med kildesortering i Lygnalia. Sommeren 2021 starter vi arbeidet på Mylla vest. Her finner du mer informasjon om pilotprosjektene og kildesortering i hytteområder.Hytterenovasjon, priser 2023

Priser for hytte- og fritidsrenovasjon 2023. Prisen er inkludert mva. 


Hva Pris

Hytter og fritidsboliger i Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike

2340

Gebyret dekker henting av restavfall i samlebeholdere for hytterenovasjon, hver 2. hver uke.

For priser på gjenvinningsstasjoner og andre priser, se vår prisliste.

Hytterenovasjon er en lovpålagt ordning. Det vil si at du må betale, uansett hvor ofte du bruker hytta eller fritidsboligen. Tjenesten blir utført til selvkost. HRA tjener derfor ikke penger på ordningen.

Les mer om hytterenovasjon og ofte stilte spørsmål om ordningen.
Fritak: Kan jeg søke?

Hytterenovasjon er lovpålagt. Det vil si at hovedregelen er at alle hytteeiere må betale for renovasjon, uansett om de har avfall eller ikke. 

Det er mulig å søke om fritak for hytter, hvis bygningen er falleferdig.

Du må da sende med bilder som beskriver tilstanden eller takst i søknaden. 

Er du fastboende i regionen vår, kan du logge inn på Min side og søke om fritak. 

Er du ikke fastboende, kan du fylle ut søknadsskjemaet for fritak. I skjemaet finner du også informasjon om hvor du sender det inn.

Last ned søknadsskjema for fritak. 

Tømming: Hvor ofte blir avfallet hentet?

Restavfallet like ofte som for private husholdninger, altså hver 2. uke. I større hytteområder tømmer vi hver uke i feriesesongen.

I likhet med vanlige husholdninger, kan du ikke levere ubegrenset med avfall. Det er felles beholdere plassert i nærheten av hytteområder. I noen større hytteområder står det containere.

For hver hytte er det beregnet maks 100 liter avfall.

Har du mer avfall, kan du levere dette mot betaling på nærmeste gjenvinningsstasjon, eller ta det med til hjemkommunen din.

Fulle dunker: Hva gjør jeg?

I likhet med vanlige husholdninger, kan du ikke levere ubegrenset med avfall. For hver hytte er det beregnet maks 100 liter avfall.

Sjekk om beholdere lenger bort er fulle. Hvis noen først har begynt å sette fra seg noe på bakken, er det lett at andre tror det er fullt, selv om det er ledig kapasitet i beholdere lenger bort på rekka.

Det du ikke kan kaste i restavfallet hjemme, kan du heller ikke kaste på hytta.

Det vil si at båtmotorer og hagestoler ikke skal settes ved siden av avfallsbeholderne, men leveres gjenvinningsstasjonen. Det samme gjelder elektronikk. Dette er spesialavfall du kan levere gratis på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Er det helt fullt alle steder, kan du kontakte HRA. 

Sortering: Hva kan jeg levere og hvor kan jeg levere det?

Renovasjonsordningen gjelder husholdningsavfall fra hytte og fritidsbolig. Vi har dessverre ikke kildesortering for hyttene i området vårt.

Det er felles beholdere plassert i nærheten av hytteområder.  Disse er ofte merket merket HYTTE. For hver hytte er det beregnet maks 100 liter restavfall.

Fastboende skal ikke kaste avfall i hyttebeholdere.

Kildesorterte avfallstyper kan du ta med til nærmeste gjenvinningsstasjon.

På samme måte som når du er hjemme, skal alt annet enn husholdningsavfall leveres på gjenvinningsstasjonen. Dette gjelder blant annet større ting som møbler, vinduer og bygningsmateriale, og farlig avfall som malingsspann, elektronikk og batterier.

Matavfall: Hva gjør jeg med det på hytta?

På grunn av hygiene og hensyn til naboer, ønsker vi at du i størst mulig grad ikke kaster matavfallet i restavfallet.

Ta med matavfallet hjem etter korte opphold. Det finnes også egne kompostbeholdere å få kjøpt om du er på hytta i lengre perioder. Matavfall kan bli god jord.

Fritidsbåt: Returordning for ødelagte båter

Du kan få etterbetalt 1000 kroner fra Miljødirektoratet dersom du leverer inn en kassert fritidsbåt på HRA Trollmyra.

Båten må oppfylle kravene fra Miljødirektoratet. 

Les mer om ordningen på siden vår om returordningen.