{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Nedgravde renovasjonsanlegg

Avfallsbeholdere under bakken er en god og plassbesparende løsning for borettslag, velforeninger og andre. Kontakt HRA så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Søknaden må være godkjent fra oss og vi må ha en skriftlig avtale før dere går i gang.

Fordeler med nedgravde renovasjonsanlegg

 • Kan føre til mindre lukt, siden lagringstemperaturen er mer stabil enn over bakken 
 • Sparer plass ved at de erstatter mange tradisjonelle avfallsbeholdere
 • En renslig, ryddig og estetisk god løsning
 • Mer brannsikre enn tradisjonelle beholdere
 • Sikker i bruk og enkel å vedlikeholde

To typer nedgravde renovasjonsanlegg

Det finnes to typer nedgravde beholdere. En type med bare en innkastluke over bakken, og hele avfallsbeholderen gravd ned under bakken. Den andre løsningen har om lag 60 prosent av beholderen under bakken, og resten over. 

Kontakt HRA i planleggingsfasen

I motsetning til vanlige avfallsbeholdere, er nedgravde løsninger ikke standard på Hadeland og Ringerike.

For at resultatet skal bli mest mulig hensiktsmessig og sikkert både for dere og oss, setter vi pris på at dere kontakter oss så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Etter flere år som rådgivere på området, har vi god kompetanse på denne typen løsninger.

For at HRA skal ha mulighet til å veilede i prosjekter, trenger vi følgende opplysninger:

 • Gårds- og bruksnummer
 • Målsatt kart over berørte områder, samt kartskisse over området rundt
 • Målsatt veibredde og veiskulder
 • Stigningsforhold på tømmested/standplass
 • Tenkt kjøreretning
 • Snuplass planlagt etter Vegvesenets norm for lastebiler
 • Sporingskurve/sving
 • Antall husstander/leiligheter

Dere må søke godkjenning og ha skriftlig avtale

Søknaden må være godkjent av HRA før dere går i gang. Vi kommer på befaring og forkant og underveis i byggeprosjektet.

Last ned søknadsskjema (Word)

Når dere har fått godkjenning, skriver dere en skriftlig avtale med HRA. Skriv ut og skriv under på to eksemplarer.

Last ned avtaledokument (Word)Krav til nedgravde avfallsløsninger

 • Containerne skal kunne tømmes med det renovasjonsutstyret HRA har til enhver tid.
 • Innkastet skal være tilpasset den aktuelle avfallstypen, og har fastsatte krav til størrelser.
 • Løsningen skal ha låsesystem i form av hengelås, kodelås eller fingeravtrykk.
 • Anlegget skal sikres mot påkjørsler.
 • Renovasjonsbilen må ha mulighet til å stå sidelengs inntil beholderne.
 • Det skal være minst 9 meter fri høyde over beholderne.
 • Avstanden fra beholderen til veggen eller annen konstruksjon og beplantning skal være minst 2 meter. Dette inkluderer også parkeringsplasser/parkerte biler og lekeplasser.
 • Tilgjengeligheten for renovasjonsbiler/plassering av anlegg skal godkjennes i forbindelse med søknaden for avvikende avfallsløsning.
 • Når anlegget er ferdig installert, kommer HRA på ny befaring for å endelig godkjenne og sette i gang tømmingen. Fram til da skal anlegget være avstengt.

Listen er ikke uttømmende. Les avtaledokumentet for nedgravde løsninger for fullstendig beskrivelse.

Last ned avtale for nedgravde løsninger (Word)

Forskjell på helt og delvis nedgravde renovasjonsanlegg

Helt og delvis nedgravde containere egner seg veldig godt i sentrumsområder, ved blokker, rekkehus, sameier og lignende.

Helt nedgravde renovasjonsanlegg

Når hele beholderen ligger under bakken, er det bare innkastluken som synes over bakkenivå.

Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 3 m3 og 5 m3.

En helt nedgravd avfallsløsning består normalt av:

 • en innkaståpning som kan utstyres med lås; nøkkel, kode eller fingeravtrykk
 • en nedgravd, støpt yttercontainer i betong
 • en innercontainer i galvanisert stål
 • en sikkerhetsplattform som heves til bakkenivå når beholderen blir tømt

Delvis nedgravde renovasjonsanlegg

I delvis nedgravde avfallscontainere blir avfallet samlet opp i en beholder hvor omtrent en tredjedel er synlig over bakken, og omtrent to tredjedeler er under bakkenivå. 

Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 3 m3, 5 m3 og 750 liter.

Beholderne har store innkastluker. Disse kan det monteres lås på. Denne løsningen er oftest enklere og rimeligere enn en løsning med helt nedgravde containere.