{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Priser

Her finner du priser for renovasjon og hva du må betale på gjenvinningsstasjonene. Prisene gjelder for privatpersoner. For bedriftskunder gjelder egne priser. Prisene er oppgitt i kroner, inkludert merverdiavgift (mva).Gjenvinningsstasjonene, priser for privatpersoner 2024

Prisene gjelder for privatpersoner i 2024. Prisene er oppgitt i kroner, inkludert merverdiavgift (mva).

For bedriftskunder gjelder egne priser, se våre bedriftssider

Vi setter pris på at du sorterer avfallet ditt på forhånd, så får du levert det raskere.

Mye av det sorterte avfallet kan du levere gratis. Sorter gjerne dette for seg, så det enkelt kan plukkes ut.

Velkommen til oss!


Type avfall Enhetspris Pris

Asbest NB! Asbest er helskadelig og du må sette deg inn i leveringsreglene før du leverer til Trollmyra. 

per tonn

1812,50

Dekk

  

  

Dekk, personbildekk uten felg

per stk

0

Dekk, personbildekk med felg

per stk

50

Dekk, lastebildekk uten felg

per stk

0

Dekk, lastebildekk med felg

per stk

318,75

Anleggsdekk med felg

per stk

956,25

EE-avfall, elektriske og elektroniske artikler fra private

gratis

0

Farlig avfall (maling, white spirit, olje osv.), gratis inntil 1000 kg per år

gratis inntil 1 tonn per år

0

Gips

  

  

Gips, smålevering (inntil en bærepose)

gratis

0

Gips

per m3

1912,50

Hage-/parkavfall

** NB! Se viktig info om fremmede arter nederst på siden.

              

Hage-/parkavfall, maks diameter 20 cm

per m3

45

Hage-/parkavfall, maks diameter 20 cm

per sekk

4,50

Hage-/parkavfall, maks diameter 20 cm. Levert på traktorhenger eller med lastebil, regnes dette som næringsavfall. Må leveres på Trollmyra.

per tonn med traktorhenger/lastebil

1250

Hvitevarer

     

        

Kuldemøbler, dvs. kjøle-/fryseskap, kjøle/frysedisk, fryser,
omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler 

gratis

0

Inert avfall*

  

  

Betong, teglstein, lekastein mm

per m3

500

Isolasjon

per m3

500

Toaletter, vasker

per m3

500

Klær

gratis

0

Malingsbokser, white spirit mm

gratis inntil 1 tonn per år

0

Metall, sortert

gratis

0

Papp og papir

gratis

0

Plast

  

    

Hardplast

gratis

0

Plastfolie, sortert

gratis

0

Restavfall

     

         

Restavfall etter sortering, levert på gjenvinningsstasjonen

per sekk

75

Restavfall i større mengder levert på sorteringsplate, levert over vekt på Trollmyra

per tonn

3227,50

Restavfall etter sortering

per m3

750

Sofaer, betaling per sete med rygg (eks. 3 seter 225 kroner)

per sete

75

Trevirke

    

     

Impregnert trevirke, pris ved levering av mer enn 1000 kg

per m3

350

Impregnert trevirke, ved levering av mer enn 1000 kg

per tonn

2125

Trevirke, levert på stasjoner uten veiemulighet (alle unntatt Trollmyra)

per m3

110

Trevirke, levert på stasjoner uten veiemulighet (alle unntatt Trollmyra)

per sekk

11

Trevirke

per tonn, leveres på Trollmyra gjenvinningsstasjon

1100

Vinduer

      

     

Vinduer som inneholder PCB, ved levering av mer enn 1000 kg farlig avfall per år

per stk

55

Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990), ved levering av mer enn 1000 kg avfall per år

per stk

110

Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990), ved levering av mer enn 1000 kg avfall per år. Kun levering til Trollmyra.

per tonn

8750

* Inert avfall er avfall som ikke er brennbart, og derfor ikke kan gjenvinnes til ny energi. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut. Dette gjelder for eksempel porselen (toaletter, vasker), betong, tegl- og lekastein. 

** Svartelistede, fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall. Har du slikt type avfall, skal det pakkes inn i plast og leveres som restavfall. Dette gjelder for eksempel kanadagullris, valurt og hagelupiner. For oppdatert oversikt over hvilke arter dette gjelder, eller er du i tvil og ønsker å søke opp planten, se Artsdatabankens oversikt over fremmede arter. 
Renovasjon for privathusholdninger, priser 2024

Priser for renovasjon for private husholdninger 2024. For bedrifter gjelder egne priser, se våre bedriftssider.


Hva Pris per år

Standard renovasjon private husholdninger:
4 beholdere à 140 liter + sekk til plast*

5098,75

Utvidet abonnement 1: Én eller flere beholdere à 240 liter av mat- eller restavfall

8158

* Standard renovasjon dekker: 4 beholdere à 140 liter, stativ til matavfall, 150 poser til matavfall og 20 sekker til plastemballasje.

Renovasjonen dekker alle utgifter knyttet til hva det koster å behandle avfallet fra private husholdninger. Dette inkluderer tømming av matavfall og restavfall annenhver uke, papir og plast hver fjerde uke og glass- og metallemballasje hver åttende uke.I tillegg omfatter renovasjonsgebyret gratis levering av farlig avfall og EE-avfall til gjenvinningsstasjonen.

Skal du ha større beholder for restavfall, blir gebyret økt.

Det er fordi restavfallet er den dyreste avfallstypen å håndtere, og fordi vi følger prinsippet om at forurenser betaler. Analyser av avfallet vårt viser at 56 prosent av avfallet i restavfallsbeholderen kunne vært kildesortert og gjenvunnet til nye produkter. Alt restavfall går til forbrenning, og blir til strøm og varme.

Følgende er gratis for våre abonnenter: 

  • Større beholder for papir. Maks størrelse er 360 liter. 
  • Større beholder for glass- og metallemballasje: Maks størrelse er 240 liter. 
  • Større beholder for matavfall: Maks stølrrelse er 240 liter. 

Faktura sendes ut to ganger i året med forfall 20. april og 20. oktober.
Du kan også be om å få månedlig betaling av gebyr.

Les mer om avfallsbeholdere og størrelser.

På "Min side" kan du bytte beholderstørrelse og endre på abonnementet ditt. 

Gå til Min side


Rabatter


Hva Fradrag per år

Fradrag for å kompostere hjemme

0

Rabatt for kompostering gjelder bare etter at du har fått godkjent skriftlig avtale med HRA. 

Denne ordningen bortfaller når ny renovasjonsforskrift trer i kraft i 2024.
Hytterenovasjon, priser 2024

Priser for hytte- og fritidsrenovasjon 2024. Gebyret faktureres to ganger i året, dersom du ikke har bedt om månedlig faktura.


Hva Pris

Hytter og fritidsboliger i Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike

2537,50

Gebyret dekker henting av alle avfallstyper etter fast henteplan i hytteområder der det er innført kildesortering, eller restavfall i samlebeholdere for hytterenovasjon annenhver uke.

Gebyr for hytterenovasjon faktureres to ganger i året. Dersom du ønsker månedlig betaling, kan du be om det.

For priser på gjenvinningsstasjoner og andre priser, se vår prisliste.

Hytterenovasjon er en lovpålagt ordning. Det vil si at du må betale, uansett hvor ofte du bruker hytta eller fritidsboligen. Tjenesten blir utført til selvkost. HRA tjener derfor ikke penger på ordningen.

Les mer om hytterenovasjon og ofte stilte spørsmål om ordningen.
Poser, sekker og stativ, priser 2023

Priser gjelder privatpersoner, for 2023.

Prisene er oppgitt i kroner og er inkludert mva. 


Hva Pris

Ekstra sekk til restavfall*

70

Ekstra poser til matavfall**

Gratis

Stativ for matavfallsposer, til husholdninger

82,69

Ekstra sekker til plastemballasje**

Gratis

* Prisen for ekstra sekk til restavfall inkluderer kostnader knyttet til henting og behandling av avfallet. 
** Ekstra poser til matavfall og plastemballasje får du på gjenvinningsstasjonene våre
Jord – priser 2024


Hva Pris

Hagejord, per tonn

725

Hagejord, per m3

725

Plenjord, per tonn

500

Plenjord, per m3

555

Sirkula bed- og hagejord, 18 liter, per sekk

80

Sirkula bed- og hagejord, 3 sekker a 18 liter

200

Fyllmasse (sand) *, per tonn

187,50

Elvestein, per tonn

1.000

All jorda vår er produsert av hageavfall, matavfall og sand. Den er helt torvfri. Prisene på jord inkluderer opplasting.

Du får kjøpt hagejord på alle våre gjenvinningsstasjoner. På  Trollmyra gjenvinningsstasjon tilbyr vi også plenjord.

Bed- og hagejord i sekker kan du kjøpe på Roa, Svingerud, Mohagen og Trollmyra.

Hagejord og plenjord selges løst og ikke i sekker, så du må ha egnet utstyr for henting, f.eks. henger. Fra i år tilbyr vi også utkjøring av jord.

Jorda er registrert hos Mattilsynet og produsert av HRA.

* Fyllmasse er også tilgjengelig for salg på Trollmyra.
Gebyr for etterdrift av Tyrimyra 2024

Gebyr for etterdrift av Tyrimyra avfallsdeponi. Kun for husholdninger og hytter i Ringerike kommune.

Les mer om gebyret 


Hva Pris per år ink. mva.

Gebyr bolig

18,88

Gebyr fritidsbolig

9,38