{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Alt du trenger å vite om de nye beholderne

Informasjon til deg som har fått nye avfallsbeholdere – eller lurer på hvordan vi planlegger å dele ut disse.

Noen har fått et helt nytt sett med avfallsbeholdere. Kanskje er du en av dem? De ser litt annerledes ut enn før, og du er blant de første som får dem.

Dette er nytt: Alle beholdere har samme farge, lokkene har ulike farge og merker som viser hvilken type avfall som skal i dunken.

Likt i hele landet

For at avfallssystemet skal se likere ut i hele landet, bytter vi til beholdere i samme farge og lokk i tråd med fargene i nasjonal merkeordning for avfall.

Du vil kjenne igjen merkene og fargene fra sorteringsguider, hentekalender og klistremerker på mange av de gamle beholderne. De samme merkene finner du på produktene du kjøper på butikken, og etter hvert på våre gjenvinningsstasjoner. Merkeordningen har farger, symboler og tekst som skal gjøre det lettere for oss å sortere, og likere – uansett hvilken kommune i landet en bor i.

Vi bruker opp gamle beholdere

Men fortvil ikke, de gamle, brukbare dunkene dine vil bli brukt hos noen andre. Vi sørger for at dunkene blir brukt opp, før de sendes til gjenvinning. Det gjør at vi vil leve med to ulike sett med avfallsbeholdere i mange år framover.



Hvorfor får jeg fire nye dunker når det bare er én som er ødelagt?

Selv om du bare har bestilt bytte av én ødelagt dunk, får du fire nye. Det er fordi vi ønsker hele sett med avfallsbeholdere. Enten ny type, eller gammel type. Så dette gjelder ikke alle.

Beholdere av gammel type som fortsatt er hel og fin, bruker vi hos en annen kunde som trenger å bytte dunken sin. Først når dunken er ødelagt, sendes den til gjenvinning.

Jeg har bestilt ny dunk. Hvorfor fikk jeg en gammel?

Dersom vi kan, erstatter vi bare den ene ødelagte dunken med en som er lik. Det er av hensyn til miljø og økonomi. Vi bruker opp dunkene vi har, før vi erstatter dem med dunkene i nytt system.

Når vi bytter inn hele gamle dunkesett, er sannsynligvis flere av dunkene brukbare i mange år til. Med andre ord, selv om du bestiller ny dunk, er det ikke sikkert at du får fra det nye systemet.

Hvorfor får ikke alle nye dunker?

Vi har valgt enkelte ruter på Jevnaker som har fått helt nytt sett med dunker først. Når vi bytter ut ødelagte dunker, vil vi erstatte den ødelagte dunken med en lik, dersom vi har det på lager. Har vi grønne og brune dunker tilgjengelig, erstatter vi ødelagt grønn/brun dunk med det. Det vil gå mange år før alle HRAs kunder har like beholdere. Vi kommer ikke til å blande gamle og nye dunker på ett og samme sted.

Å bytte ødelagte beholdere har en kostnad. HRAs kostnader dekkes av gebyrpenger. Dersom alle skulle få nye beholdere, måtte vi ha økt gebyret for alle.

Det er god økonomi og ressursbruk å bruke dunkene vi har så lenge de holder. Når de blir ødelagt, sendes dunkene til gjenvinning og blir til nye dunker.

Hvorfor har de nye dunkene andre farger?

Alle fire nye beholdere har samme, mørkegrå farge. Lokkene har farge og symboler etter hva slags avfall som skal oppi. Fargene og symbolene er fra den nasjonale merkeordningen. Målet med merkeordningen er å gjøre det likt i hele landet.

Du vil kjenne igjen merkene og fargene fra sorteringsguidene våre, hentekalender og klistremerker på de gamle beholderne. De samme merkene finner du på produktene du kjøper på butikken, og etter hvert på våre gjenvinningsstasjoner. Merkeordningen har farger, symboler og tekst som skal gjøre det lettere for oss å sortere.

Koster dette noe ekstra?

Nei. Beholdere til kildesortering er en del av renovasjonsgebyret.

Hva betyr endringen for meg?

Du kildesorterer avfallet, som vanlig: matavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Det er kun utseende på dunkene som er endret. De har samme størrelse og rommer like mye som tidligere. Vi bruker fortsatt sekk for innsamling av plastemballasje.

Er beholderen like stor som før?

Det er den. Standard størrelse for beholdere er 140 liter. Det er mulig å bestille større og gratis å øke størrelsen på disse beholderne: 

  • Større beholder for papir. Maks størrelse er 360 liter. 
  • Større beholder for glass- og metallemballasje: Maks størrelse er 240 liter. 
  • Større beholder for matavfall: Maks størrelse er 240 liter. 

Skal du ha større beholder for restavfall, blir gebyret økt.

Det er fordi restavfallet er den dyreste avfallstypen å håndtere, og fordi vi følger prinsippet om at forurenser betaler. Analyser av avfallet vårt viser at 56 prosent av avfallet i restavfallsbeholderen kunne vært kildesortert og gjenvunnet til nye produkter. Alt restavfall går til forbrenning, og blir til strøm og varme.

På "Min side" kan du bytte beholderstørrelse og endre på abonnementet ditt.