{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Fritak fra renovasjonsordningen

Alle private husstander er lovpålagt å være med renovasjonsordningen. I enkelte tilfeller kan du likevel søke om fritak fra renovasjonsgebyret.

Slik går du fram:

 • Sjekk om du oppfyller kriteriene for fritak.

 • Last ned og fyll ut søknadsskjemaet for fritak.

Kriterier for å søke om fritak:

 • Er du kunde i Gran, Lunner, Jevnaker og Hole kan det bare innvilges fritak hvis eiendommen står ubebodd i minst 12 måneder sammenhengende.

 • Er du bosatt i Ringerike, kan det bare innvilges fritak hvis eiendommen står ubebodd i minst 6 måneder sammenhengende.

 • Du kan få fritak inntil to år. Om du vil søke om forlenging, må du gjøre det i god tid før fritaket utløper.

 • HRA henter avfallsbeholderne når de innvilger fritaket.

 • Det gis ikke fritak i forbindelse ved salg av boligen, siden det normalt tar mindre enn 6 måneder før boligen selges.

 • Du må søke skriftlig om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at fritaket tidligst kan innvilges fraden 1. måneden etter at vi har mottatt søknaden.

 • For fritidsbolig/hytter er det mulig å søke om fritak dersom huset skal rives eller er falleferdig og ikke kan benyttes som hytte. Du må sende dokumentasjon i form av takst eller bilde sammen med søknaden. 

 • For å få fritak, kan eieren ikke ha folkeregistrert adresse til eiendommen.

 • Når eiendommen skal bebos, må du bestille dunker senest 2 uker før innflytting i et hus som har hatt fritak.