{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Fritak fra renovasjonsordningen

Alle private husstander er lovpålagt å være med på renovasjonsordningen. I enkelte tilfeller kan du likevel søke om fritak fra renovasjonsgebyret.

Slik går du fram:

  • Sjekk om du oppfyller kriteriene for fritak.

  • Last ned og fyll ut søknadsskjemaet for fritak.

Kriterier for å søke om fritak:

  • Du må søke skriftlig om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at fritaket tidligst gjelder fra måneden etter at vi har mottatt og behandlet søknaden.

  • Vi kan kun innvilge fritak hvis eiendommen står ubebodd i minst 12 måneder sammenhengende.

  • Du kan få fritak inntil tre år. Om du vil søke om forlengelse, må du gjøre det i god tid før fritaket utløper.

  • Vi henter inn avfallsbeholderne når fritaket er innvilget.

  • Det gis ikke fritak i forbindelse ved salg av boligen, siden det normalt tar mindre enn 6 måneder før boligen selges.

  • For fritidsbolig/hytter er det mulig å søke om fritak dersom bygget skal rives eller er falleferdig, og ikke kan benyttes som hytte. Du må sende dokumentasjon i form av takst eller bilde sammen med søknaden. 

  • For å få fritak, kan eieren ikke ha folkeregistrert adresse på eiendommen.

  • Når eiendommen tas i bruk, må du bestille beholdere senest 2 uker før innflytting i en bolig som har hatt fritak.