{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Betaling og gebyr

Her finner du svaret på de mest stilte spørsmålene om betaling, gebyr og faktura.Kan jeg få utsettelse på betalingsfristen?

Ja, det kan du. Logg inn på "Min side" og send oss en melding om det. Velg “faktura” og “utsette forfall på faktura 14 dager etter hovedforfall”

Jeg er ny eier/tidligere eier, og har likevel fått faktura. Hvordan gjør vi det med betaling?

Den som eier eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) på tidspunktet vi fakturerer, vil automatisk få tilsendt fakturaen for eiendommen.

Dersom du har kjøpt en bolig som allerede har renovasjon, må du og tidligere eier selv fordele fakturabeløpet mellom dere.

Her finner du informasjon for deg som ikke har vært kunde hos HRA før.

Hvorfor har jeg ikke fått faktura?

Faktuaen er sendt til Digipost

Kanskje har du opprettet Digipost for lenge siden, og faktureaen er sendt dit.

Som offentlig virksomhet er vi pålagt å kommunisere elektronisk med innbyggerne som hovedregel. Derfor bruker vi Digipost, som et sikkert, digitalt system. Alle som har opprettet egen Digipost-boks, vil få fakturaen dit. I Digipost kan du selv velge å sette opp at du får SMS- eller e-postvarsling ved innkommen post.

Dersom du ikke ønsker å få fakturaen din til fakturaen i Digipost, må du enten tegne avtalegiro eller e-faktura for å få faktura digitalt, eller reservere deg i Digipost slik at du får papirfaktura neste gang.

På Avtalegiros nettsider kan du lese mer om hvordan du kommer i gang, og ofte stilte spørsmål om dette.

For å avregistrere deg hos Digipost må du logge deg inn med det brukernavnet og passordet du brukte da du registrerte brukeren.

Tidligere eller ny eier

Det kan også hende du ikke har fått faktura fordi du ikke sto som eier på det tidspunktet vi sendte ut faktura. 

Den som eier eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) på tidspunktet vi fakturerer, vil automatisk få tilsendt fakturaen for eiendommen.

Dersom du har kjøpt en bolig som allerede har renovasjon, må du og tidligere eier selv fordele fakturabeløpet mellom dere.

Hvordan oppretter jeg Avtalegiro eller e-faktura?

Vi oppfordrer alle kundene våre til å bruke avtalegiro eller e-faktura når de betaler regninger fra oss.

Avtalegiro

Avtalegiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av regningene dine. Med denne løsningen sørger banken for at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdatoen.

Avtalegiro gir flere fordeler:

  • Du blir varslet minst sju dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine.
  • Betalingssummen vil bli automatisk trukket fra kontoen din på forfallsdatoen. Da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken
  • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt.

På AvtaleGiros nettsider kan du lese mer om hvordan du kommer i gang og ofte stilte spørsmål om dette.

E-faktura

Med e-faktura kommer regningen ferdig utfylt til nettbanken din. Det eneste du trenger å gjøre, er å bekrefte betalingen din.

Huk av for "Alltid eFaktura" i nettbanken din for å motta faktura fra oss som eFaktura neste gang.

Vi tar ikke fakturagebyr på e-faktura.

Hvorfor må jeg betale gebyr for etterdrift av Tyrimyra avfallsdeponi?

Du som bor eller har hytte i Ringerike får fra 2021 en endring i renovasjonsgebyret. Endringen gjelder gebyret for etterdrift av Tyrimyra avfallsdeponi. Ringerike kommune eier deponiet på Tyrimyra. De har bedt HRA om å overvåke deponiet, og gitt oss oppgaven med å kreve inn gebyret.

Les mer om gebyret for Tyrimyra og hva det brukes til.

Hvordan får jeg tilgang til tidligere fakturaer?

På Min side kan du se oversikt over tidligere fakturaer du har fått fra HRA. 

Dette gjelder den som er registrert som kunde i husstanden – kun én person. 

Dersom du ønsker å overføre kundeforholdet på evt. samboer eller ektefelle som også bor i husstanden, kan du kontakte HRA på firmapost@hra.no 

Jeg har spørsmål om faktura sendt på Digipost?

Som offentlig virksomhet er vi pålagt å kommunisere elektronisk med innbyggerne som hovedregel. Derfor bruker vi Digipost, som et sikkert, digitalt system. Alle som har opprettet egen Digipost-boks, vil få fakturaen dit. I Digipost kan du selv velge å sette opp at du får SMS- eller e-postvarsling ved innkommen post.

Dersom du ikke ønsker å få fakturaen din til fakturaen i Digipost, må du enten tegne avtalegiro eller e-faktura for å få faktura digitalt, eller reservere deg i Digipost slik at du får papirfaktura neste gang.

På Avtalegiros nettsider kan du lese mer om hvordan du kommer i gang, og ofte stilte spørsmål om dette.

For å avregistrere deg hos Digipost må du logge deg inn med det brukernavnet og passordet du brukte da du registrerte brukeren.

Kan jeg dele fakturaen med tidligere eier?

Er dere flere eiere på eiendommen, betaler den som er eier den nå. Gi oss beskjed på e-post til firmapost@hra.no, så vil fakturaen bli sendt til ønsket eier neste gang. 

Hvorfor er fakturaadressen feil?

Vi sender til den adressen du har i folkeregisteret. Dette er fordi vi jevnlig oppdaterer postadressene til alle våre kunder derifra slik at faktura vil bli sendt til riktig adresse.

Hvis du har byttet adresse der, men vi ikke har registrert det så send oss gjerne en melding på det på "Min side"

Kan jeg betale månedlige avdrag på gebyret?

Ja, fra 01.01.2023. Ta kontakt med oss, så ordner vi det.

Må jeg betale?

Renovasjon for private husholdninger er en lovpålagt ordning. Et viktig prinsipp i norsk avfallspolitikk, er at forurenseren betaler. Det vil si at den husstanden som produserer avfallet, betaler for kostnadene knyttet til avfallsbehandlingen. Dette kalles selvkost.

Se prislisten vår for andre tjenester som ikke dekkes av gebyret.

I enkelte tilfeller kan du også få fritak fra gebyret.

Hva går gebyrpengene mine til?

Inntektene fra renovasjonsgebyr dekker alle utgifter knyttet til det det koster å behandle avfallet fra de private husholdninger og hytter i kommunen.

Gebyret dekker hva det koster å hente avfallet hjemme, et standardsett avfallsbeholdere på 140 liter, utstyr som poser, sekker og stativer, drift av gjenvinningsstasjoner, personell på renovasjonsbiler og avfallsanlegg, forsvarlig viderebehandling av avfallet med mer.

Hvordan overfører jeg fakturaen til leietaker?

Leietaker kan ikke være fakturamottaker. De kan gjerne opprette e-faktura eller avtalegiro, men huseieren vil få purringen og stå ansvarlig. 

Hvordan søker jeg fritak?

Alle private husstander er lovpålagt å være med i renovasjonsordningen. I enkelte tilfeller kan du likevel søke om fritak fra renovasjonsgebyret.

Les mer om hva som skal til for å få fritak og hvordan du går fram for å søke om det.