{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Betaling og gebyr

Her får du svarene på de spørsmålene vi får flest av. Vi har stor pågang på telefon og e-post, og anbefaler å se om du finner svaret på det du lurer på her.

Renovasjonsgebyret for private husstander sendes ut to ganger i året.
Fra 2023 blir også ut hyttegebyret sendt ut to ganger i året.

Du kan også be om å få månedlig faktura. Se «ofte stilte spørsmål» nederst i denne artikkelen. Det raskeste er om du sender inn dette via "Min side". 

Hva går gebyrpengene til? 

Inntektene fra renovasjonsgebyr dekker alle utgifter knyttet til det det koster å behandle avfallet fra private husholdninger og hytter i kommunen.

Det betyr at alle kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Vi har ikke lov til å tjene penger på de områdene som er omfattet av selvkost.

Betalingen fra innbyggerne ligger til grunn for alt vi gjør. Renovasjonsgebyret går blant annet til:

 • henting av avfall hjemme hos husholdningene
 • behandling av alt innsamlet avfall
 • frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinningsanlegg
 • transport av sortert avfall
 • statlige avgifter og administrasjon
 • retur av plastemballasje, glass- og metallemballasje, papp og papir
 • gratis mottak av, spesialavfall, kjølemøbler med Klorfluorkarboner (KFK), elektrisk/elektronisk avfall og vinduer som inneholder farlige stoffer
 • drift av biogassanlegget som omdanner mat til klimanøytralt biodrivstoff
 • drift av gjenvinningsstasjonene

Hva er årsaken til at husholdningsgebyret foreslås økt med 7,9 % for 2024? 

 • Dramatisk økning i forbrenningsavgiften for alt restavfall, 85,3 % i 2024
 • Betydelig økning i forsikringspremier for hele avfallsbransjen
 • Sterkt fallende råvarepriser på eksempelvis papp/papir
 • Negativt selvkostfond som må dekkes inn de kommende årene
 • Reflekterer den generelle lønns- og prisutviklingen

Hvorfor er hyttegebyret foreslått økt med 8,4 % for 2024? 

I løpet av de neste tre årene får samtlige hytter i vårt område kildesortering av alle avfallstypene som sorteres hjemme. Det vil si at vi går fra 1 til 5 typer avfall vi henter.

Dette er helt i tråd med nasjonale krav og mål til materialgjenvinning, men det koster også penger.

Fordelingsnøkkelen ble også fra 2023 satt fra 40 % av husholdningsgebyret, til 50 %. I tillegg er det generell kostnadsøkning på varer og tjeneste og å få selvkostfondet fra minus til null også medvirkende årsak her – se under.

Jeg skjønner fortsatt ikke at økningen skal være mer enn generell prisvekst – kan dere utdype?

Dramatisk økning i forbrenningsavgiften for alt restavfall; 85,3 % i 2024

Stortinget vedtok en CO2-avgift på avfall fra 2022. Denne er varslet trappet opp. Restavfall er det avfallet vi kaster mest av, og HRA betaler dyrt for å bli kvitt dette. Vi betaler per tonn. Forbrenningsavgiften kommer på toppen av dette. 

Som innbygger kan du derimot være med å påvirke hvordan denne avgiften slår ut på gebyret. Vi vet at over halvparten av innholdet i restavfallsdunken, kunne vært kildesortert, ifølge analyser av avfallet fra HRA-området. Hadde dette vært kildesortert, kunne også dette innvirket til et lavere gebyr. I tillegg til en gevinst i lommeboka, hadde også miljøet fått en gevinst ved at avfallet hadde gått til materialgjenvinning. Det sparer også miljøet for ressurser. 

Selvkostfondet har snudd fra «overskudd» til «underskudd»

Vi har et selvkostfond som er i minus, og innbyggerne «skylder oss» penger. Da må vi ta inn gebyr, så det går i null.

Enkelt forklart kan ikke HRA ta inn mer penger i gebyr enn det det koster å drive tjenestene for innbyggerne. Dersom vi av ulike årsaker bruker opp pengene, settes de inn på et selvkostfond. Da har innbyggerne "penger på bok". Dersom vi bruker mer enn vi har krevd inn, er selvkostfondet i minus, og innbyggerne skylder HRA penger. Vi har ikke lov til å bygge opp selvkostfondet over lengre tid; i løpet av fem år skal fondet gå i null.

Øker utgiftene mer enn vi har krevd inn i gebyr et år, må vi i løpet av de neste fem årene kreve inn ekstra i gebyr. Da 2022 startet, skylte vi innbyggerne penger; da hadde vi 8 millioner kroner på fondet. Vi holdt gebyret uendret, og valgte å bruke penger fra fondet. Med den ekstraordinære kostnadsøkningen gjennom 2022, endte vi opp med en større minus på fondet. Dette beløpet må vi ta inn over flere år; også i 2024.

Vi rammes også av prisveksten

Det er dyrtid i Norge. For vår del er det spesielt strøm og drivstoff som er kostnadsdrivende.

Renovasjonsbilene står for en stor del av drivstoff-forbruket. Disse går på klimanøytral biogass. Det produserer vi jo selv, men prisene følger øvrige drivstoffpriser, som vi alle vet har økt betydelig det siste året. Vi har hatt en gunstig langtidsavtale med leverandør, som kjøper gassen vår til innkjøpspris. Så har vi kjøpt av leverandør igjen, til markedspris. Da vi ikke hadde renovasjonstransport i eget hus, var dette en god ordning. Nå er det ikke det lenger, og vi reforhandler nå betingelsene.

Dyrere forsikringer

Avfallsbransjen er dessverre brannutsatt. De siste årene vært noen store branner i bransjen, som milliardbrannen på Forus utenfor Stavanger i 2022 og i Alta høsten 2023. Det resulterer i at forsikringsbransjen tar en ryddejobb, som dessverre også rammer HRA. Enkelte selskaper vil ikke forsikre deler av bransjen, mens de som er igjen, varsler at forsikringspremiene for avfallsbransjen blir betydelige.

Forsikringspremiene har økt kraftig. Dette treffer HRA hardt. Vi er i tillegg nødt til å anskaffe bedre varslings- og slukkingsutstyr i enkelte posisjoner, etter pålegg fra forsikringsselskapet.

Hvorfor har samboeren og ikke jeg fått faktura? 

Et nytt nasjonalt system for utsendelse av e-faktura har ført til endringer for flere av våre kunder. Flere opplever nå at fakturaen ikke kommer til samme person som før, men samboer/ektefelle, som også er registrert som eier. 

Fakturaen har ikke endret mottakernavn, men det nye nasjonale systemet har ført til at fakturaen nå sendes basert på fødselsnummeret til den som har kundeforhold hos oss. 

Tidligere kunne hvem som helst opprette efaktura-avtale i nettbanken. Det er ikke lenger mulig.

For å motta efaktura må du huke av «ja takk til alle»  eller «alltid efaktura» – i nettbanken din.

Må jeg betale?

Det korte svaret er ja; Alle som eier en privateiendom med hus, eller en fritidseiendom med hytte, må betale renovasjonsgebyr. Hver høst gir styret sin innstilling til gebyrbeløp. Dette vedtar hvert kommunestyre i desember. Gebyret for 2023 er med andre ord alt bestemt. Gebyret for 2024 blir vedtatt av kommunestyrene i desember 2023.

Renovasjon er lovpålagt, og i Norge er det et prinsipp om at forurenseren betaler. Det vil si at den husstanden som produserer avfallet, betaler for kostnadene knyttet til avfallsbehandlingen. Dette kalles selvkost.

Jeg vil ikke betale for en tjeneste jeg ikke har fått i tide!

Forsinkelsene i vinter har ført til at flere av abonnentene opplever at de betaler for en tjeneste de ikke har fått. Det forstår vi godt.

Likevel er det slik at gebyret må betales. Et renovasjonsgebyr består av mer enn kostnader knyttet til innhenting. Å komme senere enn oppsatt henteplan, koster like mye som å komme på hentedag. Se avsnittet under om hva gebyrpengene går til.Hvorfor har dere endret fakturamottaker?

Nytt nasjonalt system for utsendelse av e-faktura har ført til noen endringer for flere av våre kunder. Flere opplever nå at hvem som mottar fakturaen er endret.

Fakturaen har ikke endret mottaker, men det nye nasjonale systemet har ført til at fakturaen nå sendes basert på fødselsnummeret til den som har kundeforhold hos oss. 

Tidligere kunne hvem som helst opprette efaktura-avtale i nettbanken. Det er ikke lenger mulig.

For å motta efaktura må du huke av «ja takk til alle»  eller «alltid efaktura» – i nettbanken din.

Kan jeg få månedlig faktura?

Ja. Du kan gå inn på "Min side" og be om månedlig faktura der.

Du må likevel betale denne fakturaen som den er. Endringen vi gjelde fra neste termin (juli).

Kan jeg få utsettelse på betalingsfristen?

Ja, det kan du. Logg inn på "Min side" og send oss en melding om det. Velg “faktura” og “utsette forfall på faktura 14 dager etter hovedforfall”

Jeg er ny eier/tidligere eier, og har likevel fått faktura. Hvordan gjør vi det med betaling?

Den som eier eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) på tidspunktet vi fakturerer, vil automatisk få tilsendt fakturaen for eiendommen.

Dersom du har kjøpt en bolig som allerede har renovasjon, må du og tidligere eier selv fordele fakturabeløpet mellom dere.

Her finner du informasjon for deg som ikke har vært kunde hos HRA før.

Hvorfor har jeg ikke fått faktura?

Faktuaen er sendt til Digipost

Kanskje har du opprettet Digipost for lenge siden, og faktureaen er sendt dit.

Som offentlig virksomhet er vi pålagt å kommunisere elektronisk med innbyggerne som hovedregel. Derfor bruker vi Digipost, som et sikkert, digitalt system. Alle som har opprettet egen Digipost-boks, vil få fakturaen dit. I Digipost kan du selv velge å sette opp at du får SMS- eller e-postvarsling ved innkommen post.

Dersom du ikke ønsker å få fakturaen din til fakturaen i Digipost, må du enten tegne avtalegiro eller e-faktura for å få faktura digitalt, eller reservere deg i Digipost slik at du får papirfaktura neste gang.

På Avtalegiros nettsider kan du lese mer om hvordan du kommer i gang, og ofte stilte spørsmål om dette.

For å avregistrere deg hos Digipost må du logge deg inn med det brukernavnet og passordet du brukte da du registrerte brukeren.

Tidligere eller ny eier

Det kan også hende du ikke har fått faktura fordi du ikke sto som eier på det tidspunktet vi sendte ut faktura. 

Den som eier eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) på tidspunktet vi fakturerer, vil automatisk få tilsendt fakturaen for eiendommen.

Dersom du har kjøpt en bolig som allerede har renovasjon, må du og tidligere eier selv fordele fakturabeløpet mellom dere.

Hvordan oppretter jeg Avtalegiro eller e-faktura?

Vi oppfordrer alle kundene våre til å bruke avtalegiro eller e-faktura når de betaler regninger fra oss.

Avtalegiro

Avtalegiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av regningene dine. Med denne løsningen sørger banken for at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdatoen.

Avtalegiro gir flere fordeler:

 • Du blir varslet minst sju dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine.
 • Betalingssummen vil bli automatisk trukket fra kontoen din på forfallsdatoen. Da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken
 • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt.

På AvtaleGiros nettsider kan du lese mer om hvordan du kommer i gang og ofte stilte spørsmål om dette.

E-faktura

Med e-faktura kommer regningen ferdig utfylt til nettbanken din. Det eneste du trenger å gjøre, er å bekrefte betalingen din.

Huk av for "Alltid eFaktura" i nettbanken din for å motta faktura fra oss som eFaktura neste gang.

Vi tar ikke fakturagebyr på e-faktura.

Hvorfor må jeg betale gebyr for etterdrift av Tyrimyra avfallsdeponi?

Du som bor eller har hytte i Ringerike får fra 2021 en endring i renovasjonsgebyret. Endringen gjelder gebyret for etterdrift av Tyrimyra avfallsdeponi. Ringerike kommune eier deponiet på Tyrimyra. De har bedt HRA om å overvåke deponiet, og gitt oss oppgaven med å kreve inn gebyret.

Les mer om gebyret for Tyrimyra og hva det brukes til.

Hvordan får jeg tilgang til tidligere fakturaer?

På Min side kan du se oversikt over tidligere fakturaer du har fått fra HRA. 

Dette gjelder den som er registrert som kunde i husstanden – kun én person. 

Dersom du ønsker å overføre kundeforholdet på evt. samboer eller ektefelle som også bor i husstanden, kan du kontakte HRA på firmapost@hra.no 

Jeg har spørsmål om faktura sendt på Digipost?

Som offentlig virksomhet er vi pålagt å kommunisere elektronisk med innbyggerne som hovedregel. Derfor bruker vi Digipost, som et sikkert, digitalt system. Alle som selv på et eller annet tidspunkt har opprettet egen Digipost-boks, vil få fakturaen dit. I Digipost kan du selv velge å sette opp at du får SMS- eller e-postvarsling ved når du får post til Digipost.

Dersom du ikke ønsker å få fakturaen din til fakturaen i Digipost, må du enten tegne avtalegiro eller e-faktura for å få faktura digitalt, eller reservere deg i Digipost slik at du får papirfaktura neste gang.

På Avtalegiros nettsider kan du lese mer om hvordan du kommer i gang, og ofte stilte spørsmål om dette.

For å avregistrere deg hos Digipost må du logge deg inn med det brukernavnet og passordet du brukte da du registrerte brukeren.

Kan jeg dele fakturaen med tidligere eier?

Er dere flere eiere på eiendommen, betaler den som er eier den nå. Gi oss beskjed på e-post til firmapost@hra.no, så vil fakturaen bli sendt til ønsket eier neste gang. 

Hvorfor er fakturaadressen feil?

Vi sender til den adressen du har i folkeregisteret. Dette er fordi vi jevnlig oppdaterer postadressene til alle våre kunder derifra slik at faktura vil bli sendt til riktig adresse.

Hvis du har byttet adresse der, men vi ikke har registrert det så send oss gjerne en melding på det på "Min side"

Må jeg betale?

Renovasjon for private husholdninger er en lovpålagt ordning. Et viktig prinsipp i norsk avfallspolitikk, er at forurenseren betaler. Det vil si at den husstanden som produserer avfallet, betaler for kostnadene knyttet til avfallsbehandlingen. Dette kalles selvkost.

Se prislisten vår for andre tjenester som ikke dekkes av gebyret.

I enkelte tilfeller kan du også få fritak fra gebyret.

Hva går gebyrpengene mine til?

Inntektene fra renovasjonsgebyr dekker alle utgifter knyttet til det det koster å behandle avfallet fra  private husholdninger og hytter i kommunen.

Det btyr at alle kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Vi har ikke lov til å tjene penger på de selvkostregulerte virksomhetsområdene.

Betalingen fra innbyggerne ligger til grunn for alt vi gjør. Renovasjonsgebyret går blant annet til:

 • henting av avfall hjemme hos husholdningene
 • behandling av alt innsamlet avfall
 • frakt og betaling for restavfall som leveres til energigjenvinningsanlegg
 • transport av sortert avfall
 • statlige avgifter og administrasjon
 • retur av plastemballasje, glass- og metallemballasje, papp og papir
 • gratis mottak av, spesialavfall, kjølemøbler med Klorfluorkarboner (KFK), elektrisk/elektronisk avfall og vinduer som inneholder farlige stoffer
 • drift av gjenvinningsstasjonene

Gebyret dekker hva det koster å hente avfallet hjemme, et standardsett avfallsbeholdere på 140 liter, utstyr som poser, sekker og stativer, drift av gjenvinningsstasjoner, personell på renovasjonsbiler og avfallsanlegg, forsvarlig viderebehandling av avfallet med mer.

Hvordan overfører jeg fakturaen til leietaker?

Leietaker kan ikke være fakturamottaker. De kan gjerne opprette e-faktura eller avtalegiro, men huseieren vil få purringen og stå ansvarlig. 

Hvordan søker jeg fritak?

Alle private husstander er lovpålagt å være med i renovasjonsordningen. I enkelte tilfeller kan du likevel søke om fritak fra renovasjonsgebyret.

Les mer om hva som skal til for å få fritak og hvordan du går fram for å søke om det.

Hvorfor får jeg faktura for hytta nå?

Før har vi fakturert en gang i året. Noen kommuner har fått faktura i vårhalvåret, andre i høsthalvåret. 

Fra 2023 faktureres alle to ganger i året. Derfor får du ny faktura nå, selv om du også fikk i høst.