{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Styre og eiere

HRA er organisert som et interkommunalt aksjeselskap, som eies av fem kommuner på Ringerike og Hadeland.

Styret består av seks medlemmer.

 • Fung. styreleder: Vibecke Olsen (Jevnaker)
 • Medlem: Ole Petter Løbben (Ringerike)
 • Medlem: Ulf Rogneby (Lunner)
 • Medlem: Janne Buhaug (Gran)
 • Medlem: Karen Skjånes (Hole)
 • Medlem: Jarle Bakken (valgt blant de ansatte)

Vara: 

 • Lars Petter Lund
 • Ørjan Polman (valgt blant de ansatte)

Styreleder Ole Petter Løbben (Ringerike) er for tiden fungerende daglig leder i forbindelse med Kjell Olav Kolruds sykefravær. 

Styresammensetning

Styret består av aksjonærvalgte styremedlemmer med personlig varamedlem fra hver av eierkommunene. Styret har ett medlem som er valgt av og blant de ansatte i selskapet.

Generalforsamlingen velger styremedlemmene, basert på innstillingen fra valgkomiteen.

Styremedlemmene fra Ringerike, Gran, Lunner velges i oddetallsår. Dette gjelder også styremedlemmet som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene fra Jevnaker og Hole velges i partallsår.

Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Mer informasjon om styret, valg og sammensetning er beskrevet i HRAs vedtekter.

Eierne

HRA er organisert som et interkommunalt aksjeselskap, som eies av fem kommuner på Ringerike og Hadeland.

Hver kommunes eierandel er beregnet på bakgrunn av kommunens folketall på stiftelsestidspunktet:

 • Ringerike kommune: 46 %
 • Gran kommune: 21 %
 • Lunner kommune: 14 %
 • Jevnaker kommune: 11 %
 • Hole kommune: 8 %

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Den består av ordførerne eller den ordføreren bemyndiger i eierkommunene. Ordførerens stemme vektes ut fra hvor mange aksjer kommunen eier.

I tillegg har hver kommune en observatør med talerett. Observatøren velges fra ett av de politiske partiene som ikke står bak valget av ordføreren.