{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Styre og eiere

HRA er organisert som et interkommunalt aksjeselskap, som eies av fem kommuner på Ringerike og Hadeland.

Styret består av seks medlemmer.

 • Styreleder: Vibecke Andersson (Ringerike)
 • Nestleder: Lennert Martijn Hug (Jevnaker)
 • Medlem: Siri Skogvold Isaksen (Lunner)
 • Medlem: Erik Schjerven (Gran)
 • Medlem: Karen Skjånes (Hole)
 • Medlem: Guro Homble Ravndal (ansattvalgt)

Vara: 

 • 1. varamedlem: Lars Petter Lund
 • 2. varamedlem: Live Dokka
 • Ansattvalgt varamedlem: Arne Johnny Bråthen

Styrets sammensetning

Styret består av aksjonærvalgte styremedlemmer. Styret har ett medlem som er valgt av og blant de ansatte i selskapet.

Generalforsamlingen velger styremedlemmene, basert på innstillingen fra valgkomiteen.

Styremedlemmene fra Ringerike, Gran, Lunner velges i oddetallsår. Dette gjelder også styremedlemmet som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene fra Jevnaker og Hole velges i partallsår.

Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Mer informasjon om styret, valg og sammensetning er beskrevet i HRAs vedtekter.

Eierne

HRA er organisert som et interkommunalt aksjeselskap, som eies av fem kommuner på Ringerike og Hadeland.

Hver kommunes eierandel er beregnet på bakgrunn av kommunens folketall på stiftelsestidspunktet:

 • Ringerike kommune: 46 %
 • Gran kommune: 21 %
 • Lunner kommune: 14 %
 • Jevnaker kommune: 11 %
 • Hole kommune: 8 %

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Den består av ordførerne eller den ordføreren bemyndiger i eierkommunene. Ordførerens stemme vektes ut fra hvor mange aksjer kommunen eier.

I tillegg har hver kommune en observatør med talerett. Observatøren velges fra ett av de politiske partiene som ikke står bak valget av ordføreren.