{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Nasjonal merkeordning for avfall

HRA bruker nasjonal merkeordning for avfall. Les mer om hva det betyr for deg.

Du har kanskje lagt merke til det, at den nye nasjonale merkeordningen for avfall har sneket seg inn hos HRA? På enkelte avfallsbeholdere, informasjonsmateriell, sorteringsguider og hentekalender.

Merkeordningen ble lansert i 2020, og har som mål at merkingen for kildesortering skal være lik hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på emballasjen og gjenvinningsstasjonen. I hele landet.

 

Samme beholdere som før

Ny merkeordning har gitt oss flere symboler og farger for å signalisere avfallstype. Slik at det blir lettere for oss å kildesortere riktig.

Det blir ingen endringer i antall beholdere hjemme hos deg. Du vil fortsatt ha fire beholdere og en sekk for plast. Derimot vil merkingen endre seg over tid. Når vi setter ut nye dunkesett, eller erstatter ødelagte beholdere, kommer de med ny merking.

Avfallsbeholderne våre vil fortsette å være grønne, brune og mørkegrå i mange år ennå. Vi forstår at ny merkeordning med andre farger kan virke litt forvirrende i starten. Likevel er vi sikre på at den vil gjøre det lettere for oss på sikt, i takt med at stadig flere produsenter merker emballasjen sin med de nye symbolene. Merket på melkekartongen er det samme som på dunken din, og i hentekalenderen.

Hentekalender i ny drakt

Hentekalenderen og HRA-appen er med nye sorteringsmerker. 

Bruker du søk for sortering, har du antakelig blitt godt kjent med de nye symbolene. Følger du oss på Facebook, har du også fått sorteringstips i tråd med ny merkeordning. Våre poser for matavfall og sekker for plastemballasje har også fått nyer merker.

Alle typer avfall

Merkeordningen er for alle typer avfall. Ikke bare det vi sorterer hjemme. HRA har satt i gang arbeidet med å planlegge skilting og merking av alle våre seks gjenvinningsstasjoner. Dette prosjektet vil pågå i flere år framover. Sokna og Nes gjenvinningsstasjoner er først ut.

Merkeordningen er utviklet av Loop i samarbeid med Avfall Norge, og målet er at systemet blir likt i hele Norden. Flere andre europeiske land har også tatt i bruk merkeordningen.