{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Du kan få månedlig faktura for renovasjonsgebyret

Sier du fra nå, kan du få månedlig faktura fra januar.

Ber du ikke om det, vil du bli fakturert som vanlig to ganger i året; med frist rundt 20. april og 20. oktober.

Slik går du fram for å få månedlig faktura:

  • Logg inn med ID-porten på «Min side» og velg «månedlig innbetaling»

Eller:

  • Send oss en e-post med navn på den som skal motta faktura og hvilken eiendom det gjelder til firmapost@hra.no

Til nå har du som er registrert som hovedeier av en eiendom, fått tilsendt faktura på renovasjonsavgift to ganger i året.

Fra 1.1.2023 kan du motta faktura 12 ganger i året, slik at renovasjonsavgiften blir delt på 12.
Første faktura for 2023 vil bli 20. februar.

Fakturaen sendes ut med frist 20. hver måned. 

Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyret, etter innstilling fra HRAs styre.

Gebyret for 2023 er ennå ikke fastsatt av kommunestyrene. Forslaget fra styret for 2023 er 4691,25 kroner, inkludert moms, for et kalenderår med normalabonnement med 140 liter restavfallsbeholder.

Per måned blir det 390,94 kroner, inkludert moms, for et normalabonnement med 140 liters restavfallsbeholder, dersom kommunestyrene vedtar forslaget.

Melder du ikke inn ønske, vil du bli fakturert som vanlig to ganger i året.