{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
Renovatør triller grønn og brun dunk til rød renovasjonsbil fra HRA.

Er ikke avfallet ditt tømt?

Her er de vanligste årsakene til at vi ikke får hentet avfallet ditt.

Feilsortering

For oss er ikke avfall søppel, men ressurser. Absolutt alt vi henter, skal bli til noe nytt, enten gjenvunnet som nytt materiale eller det forbrennes. Dersom renovatørene ser at noe er feilsortert, kan de la være å tømme dette sammen med avfall som er riktig sortert. Du vil i så fall få beskjed om dette.

Usikker på hva som skal i hvilken beholder? Se vår sorteringsguide.

Store gjenstander som ikke får plass i beholderne må du levere på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Glatte og ubrøytede veier

Vi setter sikkerheten først. Renovatørene er ute fra klokka 06 om morgenen. På dager det snør mye, får ikke brøytemannskapene vært alle steder samtidig. Inne på din egen eiendom er du ansvarlig for å brøyte og eventuelt strø. Vi strekker oss så langt som råd for å få hentet avfallet. Om renovatørene vurderer veien for glatt eller uframkommelig, må de la sikkerheten gå først.

Renovasjonsbilen kom ikke fram

Rydd unna sykler, barnevogner og lignende. Har du trær, busker eller hekker som vokser inntil veikanten, må den fjernes i 3,5 meters bredde og høyde. Da blir det hyggeligere og tryggere å ferdes for både renovasjonsbiler og andre trafikanter. Det hender også vi kommer over feilparkerte biler, som gjør at vi ikke får tatt oss fram.

Les mer om krav til uteområde og framkommelighet. 

Avfallsbeholderne sto ikke i henteavstand

Avfallsbeholderne skal stå mindre enn 10 meter fra veikanten. Dette gjelder fra godkjent vei. 

Beholderne var frosset fast eller nedsnødd

Vinterstid er du selv ansvarlig for å måke, og om nødvendig strø. Renovatøren tømmer opptil 900 beholdere daglig. For å rekke over alt, må de være effektive. Dette kan du hjelpe renovatørene med ved å koste snø av lokkene og sørge for at beholderne kan trilles til bilen kvelden før.

Usikker på når avfallet blir hentet? 
Last ned HRA-appen, så kan du få varsel kvelden før. 

Snuplassen var ikke stor nok

Snuplassen må være stor nok hele året for 9,5 meter lange biler.
Les mer om krav til framkommelige veier og uteområde.