{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Organisasjonen

Dersom du ikke finner svaret på det du lurer på, anbefaler vi deg å ringe sentralbordet vårt på telefon 61 31 47 20. Det er åpent mellom 09.00 og 14.30.

Ledelsen


Ole Petter Løbben

Daglig leder
Telefon: 904 11 604
E-post: olepetter@hra.no
Portrettbilde av Bjørn Grønås

Bjørn Grønås

Driftssjef biogass
Telefon: 473 28 409
E-post: bjorn.gronas@hra.no
Økonomi og HR-sjef Arnt Sveen

Arnt Sveen

Økonomi- og HR-sjef
Telefon: 481 16 498
E-post: arnt@hra.no
Portrettbilde av Åse Toril Krågsrud

Åse Toril Krågsrud

Kommunikasjonssjef
Telefon: 995 22 029
E-post: aase@hra.no
Portrettbilde av Arild Kristoffersen

Arild Kristoffersen

Transportsjef
Telefon: 412 81 559
E-post: arild@hratransport.no

Anita Porsanger Martinsen

HMS-, kvalitets-, og bærekraftsleder
Telefon: 407 67 486
E-post: anita@hra.no

Anders Moren Dahl

Utviklingssjef
Telefon: 944 39 813
E-post: anders@hra.no
Portrettbilde av Jørn Atle Nysveen

Jørn Atle Nysveen

Driftssjef gjenvinningsstasjoner
Telefon: 920 40 848
E-post: jorn@hra.no

Annet nøkkelpersonell


Portrettbilde av Roger Benterud

Roger Benterud

Formann, biogassanlegget
Telefon: 989 02 465
E-post: biogass@hra.no
Portrettbilde av Jarle Bakken

Jarle Bakken

Fagansvarlig vektstasjon og logistikk
Telefon: 989 02 472
E-post: vekt@hra.no
Portrettbilde av Jon Martin Vaskinn

Jon Martin Vaskinn

Prosjektmedarbeider
Telefon: 913 88 745
E-post: jon.martin@hra.no

Espen Nordberg

Fagansvarlig farlig avfall og deponi
Telefon: 406 17 793
E-post: espen@hra.no

Yuliyan Gorchovski

Teamleder transportavdelingen
Telefon: 925 10 968
E-post: julian@hra.no

Goran Sarac

Bil- og utstyrsansvarlig
Telefon: 465 57 902
E-post: goran@hra.no

Kommunikasjonsavdelingen


Portrettbilde av Frøydis Skotland

Frøydis Skotland

Kundebehandler
Telefon: 61 31 47 20
E-post: firmapost@hra.no

Tina Lien

Kundebehandler (vikar)
Telefon: 61 31 47 20
E-post: firmapost@hra.no

Trude Johnsen Årnes

Saksbehandler
Telefon: 958 88 485
E-post: firmapost@hra.no
Portrettbilde av Martine Tørseth

Martine Juliane Lundberg Tørseth

Saksbehandler
Telefon: 940 51 959
E-post: firmapost@hra.no

June Persdatter Bjørkli

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 413 00 275
E-post: june@hra.no

Økonomiavdelingen

 


Portrettbilde av Inger Toril Ulnes Borgli

Inger Toril Ulnes Borgli

Controller
Telefon: 951 71 128
E-post: inger.toril@hra.no
Portrettbilde av Kjersti Pedersen

Kjersti Sevaldrud Pedersen

Lønnsansvarlig
Telefon: 917 32 409
E-post: kjersti@hra.no