{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Kildesortering på hytta

Vi har i dag tre miljøtorg med kildesortering for hytter. Nå kildesorteres det i Nordre Loreåsen, Lygnalia og Mylla vest. Les mer om pilotprosjektene og videre planer for kildesortering i hytteområder.

Åpningen av anlegget på Nordre Loreåsen i påsken 2022 ble starten på kildesortering for fritidsboliger i Hole, og er det tredje miljøtorget i vårt område. I 2021 åpnet vi anlegg på Mylla vest, for hyttekunder i Jevnaker og Lunner. Miljøtorget i Lygnalia i Gran kommune ble tatt i bruk i februar samme år.

Disse tre miljøtorgene var pilotprosjekter for HRA. Erfaringer fra disse pilotprosjektene har lagt grunnlaget for innføring av full kildesortering for hytter på hele Hadeland og Ringerike i årene som kommer. 

For tiden er blant annet større anlegg på Ringkollen og Vikerfjell/Ringmoen under planlegging. Disse vil serve rundt 1.500 hyttekunder når det står klart. Les mer om planene for Ringmoen her

EU stiller krav om kildesortering av plastemballasje og matavfall for fritidsboliger. HRA er i forkant av regelverket, og innfører i tillegg kildesortering for glass- og metallemballasje, papp og papir.

EU-regler og bærekraftsmål innebærer også at vi må kaste mindre, og kildesortere mer. Vi innfører derfor full kildesortering med de samme avfallstypene som vi i dag henter hjemme hos huseiere i regionen vår.

Vi ønsker også å komme i kontakt med andre større grunneiere for planlegging av flere miljøtorg i hytteområder.

Kontakt prosjektleder Jon Martin Vaskinn på e-post jon.martin@hra.no For deg som har hytte i område med miljøtorg

Hva skal du kildesortere?

Du som har hytte i et område med miljøtorg, skal sortere disse avfallstypene:

Har du mobilen med deg, kan du gå inn på vår digitale sorteringsguide og finne ut hvordan det meste skal kildesorteres. 

Gå til sortere.no

Du kan også laste ned vår sorteringsguide på én side, til oppslag på hytta. 

Last ned sorteringsguide (pdf)

Bruk av poser

Matavfall skal kastes i egne poser. Disse finner du i tilknytning til miljøtorget. 

Takk for at du knytter igjen posen før du kaster restavfall og matavfall. Da bidrar du til at det blir mindre lukt og grisete i beholderne.

Glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong kaster du løst, ikke i pose.

Store gjenstander skal til gjenvinningsstasjonen

Vi er glade for å erstatte containere og avfallsbeholdere med et flott og framtidsrettet miljøtorg. Det bidrar både til økt gjenvinning, og at langt mindre avfall havner i naturen.

Lukene i beholderne har begrenset størrelse, og større gjenstander får ikke plass her. Dette leverer du til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Her finner du oversikt over våre gjenvinningsstasjoner og åpningstider
For deg som har hytte andre steder i distriktet vårt

Vi har ikke et klart svar på når du får kildesortering i ditt hytteområde. Men vi tar sikte på at alle skal ha full kildesortering i løpet av få år. 

Å innføre full kildesortering med fem avfallstyper for nærmere 7.000 hytteeiere krever god planlegging. Det tar også større plasse enn tidligere løsning med containere og beholdere for restavfall.

Erfaringen fra pilotprosjektene er gode, og vi gleder oss over at våre kunder etterspør mulighet for å sortere avfallet sitt – også når de er på hytta.
For deg som er grunneier

Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med grunneiere som er interesserte i å stille områder til disposisjon for oppsamlingsenheter. Dette kan være både nedgravde anlegg som på Lygna, eller overflatecontainere.

Per nå noterer vi kontaktinformasjon som vi tar med videre i planleggingsprosessen. 

Kontakt prosjektleder Jon Martin Vaskinn på e-post jon.martin@hra.no og merk emnefeltet med "Grunneier hytterenovasjon"