{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Her planlegger vi miljøtorg for hytter

Vi planlegger for miljøtorg med kildesortering for opp til 1.000 hytter på dette området på Ringmoen.

Planen er å lage et topp moderne miljøtorg med 48 beholdere med kildesortering for hyttekundene våre i Vikerfjell-området.

Området på Ringmoen er ferdig prosjektert og søknad er sendt sendt Ringerike kommune. Saken er omtalt i media og kommunen har bestemt seg for å behandle saken politisk. Det er derfor usikkert når vi eventuelt får godkjent miljøtorget og kan starte arbeidet. Det vil tidligst være våren 2024.

Vi planlegger for å beholde mest mulig av vegetasjonen i området, og selve miljøtorget vil bli asfaltert, det får belysning og vil være kameraovervåket. Kartutsnittet og områdeplan (nederst i saken) viser plassering av miljøtorget.

Hvorfor kildesortering på hytta?

Vi skal innføre full kildesortering for 7000 hytter i HRA-kommunene. Hele landet har nå krav til sortering av matavfall og plastemballasje. Dette gjelder også for hytter.

HRA skal nå det nasjonale målet om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035. Det er bra for miljøet at vi innfører full kildesortering på hytta. Akkurat som hjemme. Det betyr at alle hytteeiere i våre kommuner i årene som kommer skal sortere plastemballasje, matavfall, papp/papir/drikkekartong, glass- og metallemballasje og restavfall.

Miljøtorget som planlegges er kun for de nevnte avfallstypene. Større gjenstander, farlig avfall, elektronikk, møbler, byggeavfall og alt annet som ikke er husholdningsavfall, må leveres til gjenvinningsstasjonen.

Krever mer plass

Å kildesortere fem avfallstyper i stedet for én, krever adskillig mer areal. I ferdigregulerte, eldre hytteområder er ikke det nødvendigvis lett tilgjengelig. Vi er avhengige av å finne gode områder hvor vi vet alle vil passere. Ringmoen er i så måte nærmest perfekt, fordi alle som skal ut fra Vikerfjell kjører forbi her. 

De fleste på Vikerfjell må i dag allerede bruke bilen for å levere avfallet. Det får vi ikke unngått.

Brua ved Ringmoen er smal. At vi unngår tungtransport over den, ser vi også som en fordel.

Framkommelighet er viktig

Når vi har sjansen til å tenke på nytt, har vi også mulighet til å se på framkommeligheten. Veiene på Vikerfjell kan være krevende for renovasjonsbilene om vinteren, med smale veier og utfordringer med møtende trafikk. Ringmoen vil eliminere dette problemet.

Alle tjenester vi utvikler og utvider koster penger. Husholdningsrenovasjon er 100 prosent gebyrfinanseriert med abonnentenes penger. Da plikter vi også å sørge for at dette ikke er mer kostnadskrevende enn nødvendig. Å samle alt på ett sted og lenger ned, sparer oss for tid og dermed penger – i tillegg til at vegen vil bli tryggere.

Vi har allerede tre miljøtorg i drift i våre kommuner. Les mer om disse her.

Mer informasjon om hytterenovasjon og ofte stile spørsmål finner du her.

Beholderne som er planlagt på Ringmoen ser ut som disse på bildet fra Harestustranda. Dette anlegget kom på plass høsten 2023.

Saken er oppdatert 21. november 2023