{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Priser bedrifter

Prisene gjelder for næring og bedrifter, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (mva). For privatpersoner gjelder egne priser.

  Gjenvinningsstasjoner, priser for bedrifter

Prisene gjelder for bedrifter fra 01.01.2024 Prisene er oppgitt i kroner, eksklusiv merverdiavgift (mva).

NB! Pris for restavfall er økt fra 01.01.2024.

I statsbudsjett er det vedtatt en økning på 85,3% i CO2-avgiften for ikke kvotepliktig utslipp. Dette utgjør 269 % pr. tonn i forbrenningsavgiften.Dette medfører en økning fra kr.131 pr. tonn til kr. 485 pr. tonn restavfall. Denne kostnaden kommer fortsatt som ren avgift i tillegg til prisen for avfallet.

For privatpersoner gjelder egne priser.

Sorter på forhånd

Vi setter pris på at dere sorterer avfallet på forhånd, så får dere raskere håndtering på gjenvinningsstasjonen.

Å sortere er også mest lønnsomt for bedriften, siden avfallstyper som gjenvinnes er billigere å levere enn restavfall.

Se gjerne vår sorteringsguide for hvordan bedrifter kan sortere på forhånd.

Betaling

Vi foretrekker at bedrifter betaler via faktura. Dersom dere ønsker faktura, må bedriften søke om kreditt på forhånd. 

Gå til skjema for å søke om kredittavtale.

Bedriftskunder kan også betale med bankkort, Mastercard eller kontant. 

Velkommen til oss!


Type avfall Enhetspris Pris i kroner, eks. mva.

Asbest NB! All asbest skal emballeres, leveres på pall og være deklarert. 

per tonn

1647

Avfall

  

  

Avfall til deponi, deklarert

per tonn

1 931

Avfall til sorteringsplate, inkludert norsk CO2-avgift, 131 kroner per tonn

per tonn

2 228

Dekk

  

  

Personbildekk, med felg

per dekk

47

Person-, laste- og anleggsdekk uten felg

Per dekk

0

Lastebildekk, med felg

per dekk

293

Anleggsdekk, med felg

per dekk

858

Dekk med felg

per tonn

2317

EE-avfallelektriske og elektroniske artikler

gratis

0

Farlig avfall 
Deklareres og faktureres etter priser fra mottaksbedrift Renor + behandlingsomkostninger/transport.

  

  

Frityrolje

per tonn

1136

Gips

  

  

Gips

per m3

1704

Gips

per tonn

1738

Glass og metallemballasje

per tonn

0

Gulvbelegg, ftalater

per tonn

6276

Inert avfall* (isolasjon, porselen, stein)

per m3

795

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per sekk

79,50

Hageavfall

NB! Fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall.
** Se info nederst på siden.

  

Hageavfall, maks diameter 20 cm

per m3

114

Hageavfall

per tonn

1136

Isolasjon til deponi

per tonn

2101

Isopor

gratis

0

Landbruksplast

per tonn

0

Impregnert trevirke
se trevirke

  

  

Lett forurensede masser, ta kontakt

per tonn

1350

Matavfall

per tonn

968

Metall

  

  

Metall, blandet

per m3

0

Metall, blandet 

per tonn

0

Papir

m3 eller tonn

0

Plast

  

  

Hardplast

per m3

105

Hardplast

per tonn

1360

PP-sekker

per kg

Gratis

Restavfall, etter sortering

per sekk

84

Restavfall, etter sortering

per m3

840

Restavfall, levert til sortering, inkludert norsk CO2-avgift, 485 kroner per tonn

per tonn

2 582

Norsk CO2-avgift

pr tonn

485

Slam fra sandfang

per tonn

1477

Takstein

per tonn

1255

Trevirke

  

  

Trevirke

per m3

114

Trevirke

per tonn

1000

Impregnert trevirke

minstepris

114

Impregnert trevirke

per m3

568

Impregnert trevirke, traktor, lastebil, container

per m3

500

Impregnert trevirke

per tonn

2272

Sviller/kreosotimpregnert

per tonn

2499

Vinduer

  

  

Vinduer, PCB

per stk.

52

Vinduer, klorparafin

per stk.

371

Avviksgebyr

per lass

2300

Avviksgebyr gips

per tonn

3500

Avviksgebyr, farlig avfall

per lass

3500

* Inert avfall er restavfall som ikke er brennbart, og derfor ikke kan energigjenvinnes. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut. Dette gjelder for eksempel porselen (toaletter, vasker), betong, tegl- og lecastein. 

** Svartelistede, fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall. Har du slikt type avfall, skal det pakkes inn i plast og leveres som restavfall. Dette gjelder for eksempel kanadagullris, valurt og hagelupiner. For oppdatert oversikt over hvilke arter dette gjelder eller er du i tvil og ønsker å søke opp planten, se Artsdatabankens oversikt over fremmede arter. 
Bedriftsrenovasjon, priser

Prisene gjelder fra januar 2024, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Prisene gjelder per avfallsbeholder, per år. Restavfall og matavfall tømmes hver 2. uke,  papir tømmes hver 4. uke og glass- og metallemballasje hver 8. uke. 

For hentedag: Se hentekalender


Antall liter Pris i kroner, eks. mva.

Restavfall

   

140

1784,72

240

2925,85

360

4292,97

1000

11 764,75

240 liter metallbeholder

4261,45

660 liter metallbeholder

9291,93

Papir, papp og kartong

  

140

689,84

240

1112,65

360

1637,18

1000

4590,47

240 liter metallbeholder

1490,95

660 liter metallbeholder

3808,43

Matavfall

  

140

2110,74

240

3503,19

240 liter metallbeholder

4729,31

140 liter, tømmes en gang hver uke

4383,59

Matavfall fra storhusholdninger (skyllerenovasjon)

 

  

140 liter, tømmes en gang hver uke

7857,66

Glass- og metallemballasje

  

140

689,84

240

1112,65

370

1637,18Matavfallsposer, ekstrasekker mm, priser for bedrifter

Prisene gjelder for 2022, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.


Gjenstand Enhet Pris i kroner, eks. mva.

Utkjøring

  

200

Papirposer til matavfall

per stk.

0,80

70 l pose til matavfall, passer 35 l sort beholder

Per rull, 25 stk.

44,40

Sekker til plastemballasje for skoler, barnehager og kantiner

Per rull, 25 stk.

360

Veggstativ til plast

Per stk.

95

Ekstrasekker

per stk.

56

Avfallssekker i plast, 100 liter

per stk.

1,20

Avfallsbeholder innendørs, 35 liter

per stk.

72Jord, priser 2024


Hva Pris i kroner, eks. mva.

Hagejord, per tonn

580

Hagejord, per m3

580

Park- og anleggsjord, per tonn

400

Park- og anleggsjord, per m3

444

Sirkula bed- og hagejord, 18 liter, per sekk

64

Sirkula bed- og hagejord, 3 sekker a 18 liter

192

All jorda vår er produsert av hageavfall, matavfall og sand. Den er helt torvfri. Prisene på jord inkluderer opplasting.

Du får kjøpt hagejord på alle våre gjenvinningsstasjoner. På  Trollmyra gjenvinningsstasjon tilbyr vi også plenjord.

Bed- og hagejord i sekker kan du kjøpe på Roa, Svingerud, Mohagen og Trollmyra.

Hagejord og plenjord selges løst og ikke i sekker, så du må ha egnet utstyr for henting, f.eks. henger. Fra i år tilbyr vi også utkjøring av jord.

Jorda er registrert hos Mattilsynet og produsert av HRA.

* Fyllmasse er også tilgjengelig for salg på Trollmyra.