{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Priser bedrifter

Prisene gjelder for næring og bedrifter, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (mva). For privatpersoner gjelder egne priser.

  Gjenvinningsstasjoner, priser for bedrifter

Prisene gjelder for bedrifter i 2021. Prisene er oppgitt i kroner, eksklusiv merverdiavgift (mva).

For privatpersoner gjelder egne priser.

Sorter på forhånd

Vi setter pris på at bedriftene sorterer avfallet  på forhånd, så får dere raskere håndtering på gjenvinningsstasjonen.

Å sortere er også mest lønnsomt for bedriften, siden avfallstyper som gjenvinnes er billigere å levere enn restavfall.

Se gjerne vår sorteringsguide for hvordan bedrifter kan sortere på forhånd.

Betaling

Vi foretrekker at bedrifter betaler via faktura. Dersom dere ønsker faktura, må bedriften søke om kreditt på forhånd. 

Gå til skjema for å søke om kredittavtale.

Bedriftskunder kan også betale med bankkort, Mastercard eller kontant. 

Velkommen til oss!


Type avfall Enhetspris Pris i kr, eks. mva

Asbest,  NB! Må legges på pall og pakkes tett i plast. Større mengder legges i container kledd med plast. Kan kun leveres på Trollmyra.

per tonn

1450,-

Avfall

  

  

Avfall til deponi, deklarert

per tonn

1375,-

Avfall til sorteringsplate

per tonn

1800,-

Dekk

  

  

Personbildekk, med felg

per dekk

45,-

Lastebildekk, med felg

per dekk

255,-

Anleggsdekk, med felg

per dekk

765,-

Dekk med felg

per tonn

2040,-

EE-avfallelektriske og elektroniske artikler

gratis

0,-

Farlig avfall 
Deklareres og faktureres etter priser fra mottaksbedrift Renor + behandlingsomkostninger/transport.

  

  

Frityrolje

per tonn

1000,-

Gips

  

  

Gips

per m3

1530,-

Gips

per tonn

1530,-

Glass og metallemballasje

per tonn

0,-

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per m3

735,-

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per sekk

73,50

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per tonn

1600,-

Hageavfall

 NB! Fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall, se info nederst på siden.**

  

Hageavfall, maks diameter 20 cm

per m3

100,-

Hageavfall

per tonn

1000,-

Isopor

gratis

0,-

Kanylekanner

  

  

Kanylekanner, små (med innhold)

per stk

40,-

Kanylekanner, store (med innhold)

per stk

120,-

Landbruksplast

per tonn

0,-

Impregnert trevirke
se trevirke

  

  

Lett forurensede masser, ta kontakt

per tonn

1350,-

Matavfall

per tonn

880,-

Metall

  

  

Metall, blandet

per m3

0,-

Metall, blandet 

per tonn

0,-

Papir

m3 eller tonn

0,-

Plast

  

  

Hardplast

per m3

50,-

Hardplast

per tonn

500,-

Restavfall, etter sortering

per sekk

73,50

Restavfall, etter sortering

per m3

735,-

Restavfall, levert til sorteringsplate

per tonn

1750,-

Slam, fra sandfang

per tonn

1300,-

Trevirke

  

  

Trevirke

per m3

88,00

Trevirke

per tonn

880,-

Impregnert trevirke

minstepris

100,-

Impregnert trevirke

per m3

500,-

Impregnert trevirke, traktor, lastebil, container

per m3

500,-

Impregnert trevirke

per tonn

2000,-

Sviller/kreosotimpregnert

per tonn

2200,-

Vinduer

  

  

Vinduer, PCB

per stk

44,-

Vinduer, PCB

per tonn

1300,-

Vinduer, klorparafin

per stk

326,-

Vinduer, klorparafin

per tonn

9500,-

Vinylgulv

per tonn

3500,-

* Initiert avfall er avfall som ikke er brennbart, og derfor ikke kan gjenvinnes til ny energi. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut. Dette gjelder for eksempel porselen (toaletter, vasker), betong, tegl- og lekastein. 
Bedriftsrenovasjon, priser

Prisene gjelder for 2020, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Prisene gjelder per avfallsbeholder, per år. Restavfall og matavfall tømmes hver 2. uke,  papir tømmes hver 4. uke og glass- og metallemballasje hver 8. uke. 

For hentetider: Se tømmekalender.


Antall liter Pris i kr, eks. mva

Grønn beholder til restavfall

   

140

1370,62

240

2231,96

360

3263,61

1000

8924,57

240 liter metallbeholder

3407,71

660 liter metallbeholder

7234,64

Grå beholder til papir

  

140

607,28

240

979,48

360

1441,24

1000

4041,06

240 liter metallbeholder

1312,51

660 liter metallbeholder

3352,63

Brun beholder til matavfall

  

140

1858,12

240

3083,92

240 liter metallbeholder

4163,28

Matavfall fra storhusholdninger (skyllerenovasjon)

 

  

140 l, tømmes en gang hver uke

3858,95

140 l, tømmes to ganger hver uke

7717,90

Beholder med orange lokk til glass- og metallemballasje

  

140

607,28

240

979,48Matavfallsposer, ekstrasekker mm, priser for bedrifter

Prisene gjelder for 2021, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.


Gjenstand Enhet Pris i kr, eks. mva

Utkjøring

  

114,-

Papirposer til matavfall

per stk.

0,80

70 l pose til matavfall, passer 35 l sort beholder

per stk.

1,60

Sekker til plastemballasje til skoler, barnehager og kantiner

Per rull, 20 stk

283,-

Veggstativ til plast

Per stk.

95,-

Ekstrasekker

per stk

56,-

Avfallssekker i plast, 100 liter

per stk

1,20

Avfallsbeholder innendørs, 35 liter

per stk.

72,-Jord, priser 2021


Hva Pris

Plenjord/topplagsjord, opplastet, per tonn

437,50 kroner

Plenjord/topplagsjord, småleveranser, 0,5 m3

187,50 kroner

Plenjord/topplagsjord, småleveranser, 1,0 m3

375 kroner

Maskinopplasting av småleveranser med jord, per hengerlass

50 kroner

Fyllmasse (sand) *, inkl.opplasting, per tonn

62,50 kroner

Jordsalget begynner i mai. Følg med på våre nettsider for når vi har jord for salg.

Vi tilbyr dessverre ikke utkjøring av jord. Jorda selges løst og ikke i sekker, så du må ha egnet utstyr for henting, f.eks. henger.

Du får kjøpt jord på alle våre gjenvinningsstasjoner, med unntak av Sokna. 

* Fyllmasse får du bare kjøpt på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Jorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA.