{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Priser bedrifter

Prisene gjelder for næring og bedrifter, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (mva). For privatpersoner gjelder egne priser.

  Gjenvinningsstasjoner, priser for bedrifter

Prisene gjelder for bedrifter i 2019. Prisene er oppgitt i kroner, eksklusiv merverdiavgift (mva).

For privatpersoner gjelder egne priser.

Sorter på forhånd

Vi setter pris på at bedriftene sorterer avfallet  på forhånd, så får dere raskere håndtering på gjenvinningsstasjonen.

Å sortere er også mest lønnsomt for bedriften, siden avfallstyper som gjenvinnes er billigere å levere enn restavfall.

Se gjerne vår sorteringsguide for hvordan bedrifter kan sortere på forhånd.

Betaling

Vi foretrekker at bedrifter betaler via faktura. Dersom dere ønsker faktura, må bedriften søke om kreditt på forhånd. 

Gå til skjema for å søke om kredittavtale.

Bedriftskunder kan også betale med bankkort, Mastercard eller kontant. 

Velkommen til oss!


Type avfall Enhetspris Pris i kr, eks. mva

Asbest,  NB! Må legges på pall og pakkes tett i plast. Større mengder legges i container kledd med plast. Kan kun leveres på Trollmyra.

per tonn

1350,-

Avfall

  

  

Avfall til deponi, deklarert

per tonn

1350,-

Avfall til sorteringsplate

per tonn

1750,-

Dekk

  

  

Personbildekk, med felg

per dekk

40,-

Lastebildekk, med felg

per dekk

250,-

Anleggsdekk, med felg

per dekk

750,-

Dekk med felg

per tonn

2100,-

EE-avfallelektriske og elektroniske artikler

gratis

0,-

Farlig avfall 
Deklareres og faktureres etter priser fra mottaksbedrift Renor + behandlingsomkostninger/transport.

  

  

Frityrolje

per tonn

1000,-

Gips

  

  

Gips

per m3

1500,-

Gips

per tonn

1500,-

Glass og metallemballasje

per tonn

0,-

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per m3

735,-

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per sekk

73,50

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per tonn

1350,-

Hageavfall

  

  

Hageavfall, maks diameter 20 cm

per m3

100,-

Hageavfall

per tonn

1000,-

Isopor

gratis

0,-

Kanylekanner

  

  

Kanylekanner, små (med innhold)

per stk

40,-

Kanylekanner, store (med innhold)

per stk

120,-

Impregnert trevirke
se trevirke

  

  

Landbruksplast

per tonn

0,-

Lett forurensede masser, ta kontakt

per tonn

1350,-

Matavfall

per tonn

880,-

Metall

  

  

Metall, blandet

per m3

0,-

Metall, blandet 

per tonn

0,-

Papir

m3 eller tonn

0,-

Plast

  

  

Hardplast

per m3

50,-

Hardplast

per tonn

500,-

Restavfall, etter sortering

per sekk

73,50

Restavfall, etter sortering

per m3

735,-

Restavfall, levert til sorteringsplate

per tonn

1750,-

Slam, fra sandfang

per tonn

1200,-

Trevirke

  

  

Trevirke

per m3

88,00

Trevirke

per tonn

880,-

Impregnert trevirke

minstepris

100,-

Impregnert trevirke

per m3

500,-

Impregnert trevirke, traktor, lastebil, container

per m3

500,-

Impregnert trevirke

per tonn

2000,-

Vinduer

  

  

Vinduer, PCB

per stk

44,-

Vinduer, PCB

per tonn

1300,-

Vinduer, klorparafin

per stk

240,-

Vinduer, klorparafin

per tonn

7000,-

Vinylgulv

per tonn

3000,-Bedriftsrenovasjon, priser

Prisene gjelder for 2019, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Prisene gjelder per avfallsbeholder, per år. Restavfall og matavfall tømmes hver 2. uke, mens papir tømmes hver 4. uke. 

For hentetider: Se tømmekalender.


Antall liter Pris i kr, eks. mva

Grønn beholder til restavfall

   

140

1233,-

240

2008,97

360

2937,54

1000

8032,92

240 liter metallbeholder

3067,25

660 liter metallbeholder

6511,82

Grå beholder til papir

  

140

546,61

240

881,62

360

1297,24

1000

3637,32

240 liter metallbeholder

1181,37

660 liter metallbeholder

3017,66

Brun beholder til matavfall

  

140

1672,47

240

2775,80

240 liter metallbeholder

2535,86

Matavfall fra storhusholdninger (skyllerenovasjon)

 

  

140 l, tømmes en gang hver uke

6226,13

140 l, tømmes to ganger hver uke

12 452,25Matavfallsposer, ekstrasekker mm, priser for bedrifter

Prisene gjelder for 2018, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.


Gjenstand Enhet Pris i kr, eks. mva

Utkjøring

  

114,-

Papirposer til matavfall

per stk.

0,80

Plastsekk til matavfall, til 35 l bøtte

per stk.

1,60

Sekker til plastemballasje til skoler, barnehager og kantiner

Per rull, 20 stk

283,-

Veggstativ til plast

Per stk.

95,-

Ekstrasekker

per stk

56,-

Avfallssekker i plast, 100 liter

per stk

1,20

Avfallsbeholder innendørs, 35 liter

per stk.

72,-Jord, priser 2019


Hva Pris i kr

Parkjord basert på kompost av hage/parkavfall, opplastet, per tonn

230,-

Parkjord, småleveranser, 0,5 m3

92,50

Parkjord, småleveranser, 1,0 m3

185,-

Maskinopplasting av småleveranser med jord, per hengerlass

50,-

Fyllmasse (sand) *, inkl.opplasting, per tonn

62,50

Fyllmasse (sand)*, eks. opplasting, per tonn

25,-

* Fyllmasse får du bare kjøpt på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Parkjorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA AS på lisens fra Grønn vekst AS. HRA sin jordtype tilsvarer Park-mix fra Grønn vekst.