{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Priser bedrifter

Prisene gjelder for næring og bedrifter, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (mva). For privatpersoner gjelder egne priser.

  Gjenvinningsstasjoner, priser for bedrifter

Prisene gjelder for bedrifter i 2021. Prisene er oppgitt i kroner, eksklusiv merverdiavgift (mva).

For privatpersoner gjelder egne priser.

Sorter på forhånd

Vi setter pris på at bedriftene sorterer avfallet  på forhånd, så får dere raskere håndtering på gjenvinningsstasjonen.

Å sortere er også mest lønnsomt for bedriften, siden avfallstyper som gjenvinnes er billigere å levere enn restavfall.

Se gjerne vår sorteringsguide for hvordan bedrifter kan sortere på forhånd.

Betaling

Vi foretrekker at bedrifter betaler via faktura. Dersom dere ønsker faktura, må bedriften søke om kreditt på forhånd. 

Gå til skjema for å søke om kredittavtale.

Bedriftskunder kan også betale med bankkort, Mastercard eller kontant. 

Velkommen til oss!


Type avfall Enhetspris Pris i kroner, eks. mva.

Asbest,  NB! Må legges på pall og pakkes tett i plast. Større mengder legges i container kledd med plast. Kan kun leveres på Trollmyra.

per tonn

1450

Avfall

  

  

Avfall til deponi, deklarert

per tonn

1700

Avfall til sorteringsplate inkludert norsk CO2-avgift kr 106,- per tonn

per tonn

2056

Dekk

  

  

Personbildekk, med felg

per dekk

45

Lastebildekk, med felg

per dekk

255

Anleggsdekk, med felg

per dekk

765

Dekk med felg

per tonn

2040

EE-avfallelektriske og elektroniske artikler

gratis

0

Farlig avfall 
Deklareres og faktureres etter priser fra mottaksbedrift Renor + behandlingsomkostninger/transport.

  

  

Frityrolje

per tonn

1000

Gips

  

  

Gips

per m3

1530

Gips

per tonn

1530

Glass og metallemballasje

per tonn

0

Inert avfall* (isolasjon, porselen, stein)

per m3

735

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per sekk

73,50

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per tonn

1600

Hageavfall

NB! Fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall.
** Se info nederst på siden.

  

Hageavfall, maks diameter 20 cm

per m3

100

Hageavfall

per tonn

1000

Isopor

gratis

0

Kanylekanner

  

  

Kanylekanner, små (med innhold)

per stk

40

Kanylekanner, store (med innhold)

per stk

120

Landbruksplast

per tonn

0

Impregnert trevirke
se trevirke

  

  

Lett forurensede masser, ta kontakt

per tonn

1350

Matavfall

per tonn

900

Metall

  

  

Metall, blandet

per m3

0

Metall, blandet 

per tonn

0

Papir

m3 eller tonn

0

Plast

  

  

Hardplast

per m3

50

Hardplast

per tonn

500

Restavfall, etter sortering

per sekk

73,50

Restavfall, etter sortering

per m3

735

Restavfall, levert til sorteringsplate inkludert norsk CO2-avgift kr 106,- per tonn

per tonn

2056

Norsk CO2-avgift

pr tonn

106

Slam, fra sandfang

per tonn

1300

Trevirke

  

  

Trevirke

per m3

88

Trevirke

per tonn

880

Impregnert trevirke

minstepris

100

Impregnert trevirke

per m3

500

Impregnert trevirke, traktor, lastebil, container

per m3

500

Impregnert trevirke

per tonn

2000

Sviller/kreosotimpregnert

per tonn

2200

Vinduer

  

  

Vinduer, PCB

per stk.

44

Vinduer, PCB

per tonn

1300

Vinduer, klorparafin

per stk.

326

Isolasjon

per tonn

1850

Vinduer, klorparafin

per tonn

9500

Vinylgulv

per tonn

3500

Avviksgebyr

per lass

1800

Avviksgebyr, farlig avfall

per lass

3000

* Initiert avfall er avfall som ikke er brennbart, og derfor ikke kan gjenvinnes til ny energi. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut. Dette gjelder for eksempel porselen (toaletter, vasker), betong, tegl- og lekastein. 

** Svartelistede, fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall. Har du slikt type avfall, skal det pakkes inn i plast og leveres som restavfall. Dette gjelder for eksempel kanadagullris, valurt og hagelupiner. For oppdatert oversikt over hvilke arter dette gjelder eller er du i tvil og ønsker å søke opp planten, se Artsdatabankens oversikt over fremmede arter. 
Bedriftsrenovasjon, priser

Prisene gjelder for 2022, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Prisene gjelder per avfallsbeholder, per år. Restavfall og matavfall tømmes hver 2. uke,  papir tømmes hver 4. uke og glass- og metallemballasje hver 8. uke. 

For hentetider: Se tømmekalender.


Antall liter Pris i kroner, eks. mva.

Grønn beholder til restavfall

   

140

1418,85

240

2314,64

360

3387,63

1000

9269,07

240 liter metallbeholder

3490,39

660 liter metallbeholder

7462,01

Grå beholder til papir

  

140

607,28

240

979,48

360

1441,24

1000

4041,06

240 liter metallbeholder

1312,51

660 liter metallbeholder

3352,63

Brun beholder til matavfall

  

140

1858,12

240

3083,92

240 liter metallbeholder

4163,28

140 l, tømmes en gang hver uke

3858,95

Matavfall fra storhusholdninger (skyllerenovasjon)

 

  

140 l, tømmes to ganger hver uke

7717,90

Beholder til glass- og metallemballasje (orange lokk)

  

140

607,28

240

979,48

370

1441,24Matavfallsposer, ekstrasekker mm, priser for bedrifter

Prisene gjelder for 2022, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.


Gjenstand Enhet Pris i kroner, eks. mva.

Utkjøring

  

200

Papirposer til matavfall

per stk.

0,80

70 l pose til matavfall, passer 35 l sort beholder

Per rull, 25 stk.

40

Sekker til plastemballasje for skoler, barnehager og kantiner

Per rull, 25 stk.

360

Veggstativ til plast

Per stk.

95

Ekstrasekker

per stk.

56

Avfallssekker i plast, 100 liter

per stk.

1,20

Avfallsbeholder innendørs, 35 liter

per stk.

72Jord, priser 2022


Hva Pris i kroner, eks. mva.

Plenjord/topplagsjord, opplastet, per tonn

350

Plenjord/topplagsjord, småleveranser, 0,5 m3

150

Plenjord/topplagsjord, småleveranser, 1,0 m3

300

Maskinopplasting av småleveranser med jord, per hengerlass

50

Fyllmasse (sand) *, inkl.opplasting, per tonn

50

Jordsalget begynner i mai. Følg med på våre nettsider for når vi har jord for salg.

Vi tilbyr dessverre ikke utkjøring av jord. Jorda selges løst og ikke i sekker, så du må ha egnet utstyr for henting, f.eks. henger.

Du får kjøpt jord på alle våre gjenvinningsstasjoner, med unntak av Sokna. 

* Fyllmasse får du bare kjøpt på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Jorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA.