{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Priser bedrifter

Prisene gjelder for næring og bedrifter, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift (mva). Nye priser fra 1. august. For privatpersoner gjelder egne priser.

  Gjenvinningsstasjoner, priser for bedrifter

Prisene gjelder for bedrifter fra 1. august 2023. Prisene er oppgitt i kroner, eksklusiv merverdiavgift (mva).

For privatpersoner gjelder egne priser.

Sorter på forhånd

Vi setter pris på at dere sorterer avfallet på forhånd, så får dere raskere håndtering på gjenvinningsstasjonen.

Å sortere er også mest lønnsomt for bedriften, siden avfallstyper som gjenvinnes er billigere å levere enn restavfall.

Se gjerne vår sorteringsguide for hvordan bedrifter kan sortere på forhånd.

Betaling

Vi foretrekker at bedrifter betaler via faktura. Dersom dere ønsker faktura, må bedriften søke om kreditt på forhånd. 

Gå til skjema for å søke om kredittavtale.

Bedriftskunder kan også betale med bankkort, Mastercard eller kontant. 

Velkommen til oss!


Type avfall Enhetspris Pris i kroner, eks. mva.

Asbest NB! Midlertidig mottaksstopp på Trollmyra fom. 22.08.23. Det betyr at vi ikke kan ta imot asbest, og du må levere annet sted inntil ny beskjed blir gitt. 

per tonn

1647

Avfall

  

  

Avfall til deponi, deklarert

per tonn

1931

Avfall til sorteringsplate, inkludert norsk CO2-avgift, 131 kroner per tonn

per tonn

2228

Dekk

  

  

Personbildekk, med felg

per dekk

47

Person-, laste- og anleggsdekk uten felg

Per dekk

0

Lastebildekk, med felg

per dekk

293

Anleggsdekk, med felg

per dekk

858

Dekk med felg

per tonn

2317

EE-avfallelektriske og elektroniske artikler

gratis

0

Farlig avfall 
Deklareres og faktureres etter priser fra mottaksbedrift Renor + behandlingsomkostninger/transport.

  

  

Frityrolje

per tonn

1136

Gips

  

  

Gips

per m3

1704

Gips

per tonn

1738

Glass og metallemballasje

per tonn

0

Gulvbelegg, ftalater

per tonn

6276

Inert avfall* (isolasjon, porselen, stein)

per m3

795

Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)

per sekk

79,50

Hageavfall

NB! Fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall.
** Se info nederst på siden.

  

Hageavfall, maks diameter 20 cm

per m3

114

Hageavfall

per tonn

1136

Isolasjon til deponi

per tonn

2101

Isopor

gratis

0

Kanylekanner

  

  

Kanylekanner, små (med innhold)

per stk

47

Kanylekanner, store (med innhold)

per stk

137

Landbruksplast

per tonn

0

Impregnert trevirke
se trevirke

  

  

Lett forurensede masser, ta kontakt

per tonn

1350

Matavfall

per tonn

968

Metall

  

  

Metall, blandet

per m3

0

Metall, blandet 

per tonn

0

Papir

m3 eller tonn

0

Plast

  

  

Hardplast

per m3

105

Hardplast

per tonn

1360

PP-sekker

per kg

Gratis

Restavfall, etter sortering

per sekk

79,50

Restavfall, etter sortering

per m3

795

Restavfall, levert til sortering, inkludert norsk CO2-avgift, 131 kroner per tonn

per tonn

2228

Norsk CO2-avgift

pr tonn

131

Slam fra sandfang

per tonn

1477

Takstein

per tonn

1255

Trevirke

  

  

Trevirke

per m3

114

Trevirke

per tonn

1000

Impregnert trevirke

minstepris

114

Impregnert trevirke

per m3

568

Impregnert trevirke, traktor, lastebil, container

per m3

500

Impregnert trevirke

per tonn

2272

Sviller/kreosotimpregnert

per tonn

2499

Vinduer

  

  

Vinduer, PCB

per stk.

52

Vinduer, klorparafin

per stk.

371

Avviksgebyr

per lass

2300

Avviksgebyr gips

per tonn

3500

Avviksgebyr, farlig avfall

per lass

3500

* Inert avfall er restavfall som ikke er brennbart, og derfor ikke kan energigjenvinnes. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut. Dette gjelder for eksempel porselen (toaletter, vasker), betong, tegl- og lecastein. 

** Svartelistede, fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall. Har du slikt type avfall, skal det pakkes inn i plast og leveres som restavfall. Dette gjelder for eksempel kanadagullris, valurt og hagelupiner. For oppdatert oversikt over hvilke arter dette gjelder eller er du i tvil og ønsker å søke opp planten, se Artsdatabankens oversikt over fremmede arter. 
Bedriftsrenovasjon, priser

Prisene gjelder fra 1. august 2023, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Prisene gjelder per avfallsbeholder, per år. Restavfall og matavfall tømmes hver 2. uke,  papir tømmes hver 4. uke og glass- og metallemballasje hver 8. uke. 

For hentetider: Se tømmekalender.


Antall liter Pris i kroner, eks. mva.

Restavfall

   

140

1623,65

240

2649,73

360

3878,79

1000

10 614,25

240 liter metallbeholder

3985,33

660 liter metallbeholder

8532,60

Papir, papp og kartong

  

140

689,84

240

1112,65

360

1637,18

1000

4590,47

240 liter metallbeholder

1490,95

660 liter metallbeholder

3808,43

Matavfall

  

140

2110,74

240

3503,19

240 liter metallbeholder

4729,31

140 liter, tømmes en gang hver uke

4383,59

Matavfall fra storhusholdninger (skyllerenovasjon)

 

  

140 liter, tømmes en gang hver uke

7857,66

Glass- og metallemballasje

  

140

689,84

240

1112,65

370

1637,18Matavfallsposer, ekstrasekker mm, priser for bedrifter

Prisene gjelder for 2022, og er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.


Gjenstand Enhet Pris i kroner, eks. mva.

Utkjøring

  

200

Papirposer til matavfall

per stk.

0,80

70 l pose til matavfall, passer 35 l sort beholder

Per rull, 25 stk.

44,40

Sekker til plastemballasje for skoler, barnehager og kantiner

Per rull, 25 stk.

360

Veggstativ til plast

Per stk.

95

Ekstrasekker

per stk.

56

Avfallssekker i plast, 100 liter

per stk.

1,20

Avfallsbeholder innendørs, 35 liter

per stk.

72Jord, priser 2023


Hva Pris i kroner, eks. mva.

Hagejord, per tonn

552

Hagejord, per m3

552

Kompost, per tonn

400

Kompost, per m3

280

Park- og anleggsjord, per tonn

352

Park- og anleggsjord, per m3

440

Park- og anleggsjord, småleveranser, 0,5 m3

150

Park- og anleggsjord, småleveranser, 1,0 m3

300

ØRAS Bed- og pottejord, 20 liter, per sekk

80

ØRAS Bed- og pottejord, 4 sekker a 20 liter

240

ØRAS Biokull, 10 liter, per sekk

159,20

All jorda vår er produsert av hageavfall og matavfall, og er helt torvfri. Prisene på jord inkluderer opplasting.

Du får kjøpt hagejord på alle våre gjenvinningsstasjoner. På  Trollmyra gjenvinningsstasjon tilbyr vi et større utvalg av jordtyper: Plenjord, hagejord, kompost, bed- og pottejord, samt biokull.

Hagejord, plenjord og kompost selges løst og ikke i sekker, så du må ha egnet utstyr for henting, f.eks. henger. Vi tilbyr dessverre ikke utkjøring av jord. 

Jorda er godkjent av Mattilsynet, og produsert av HRA.

* Fyllmasse er også tilgjengelig for salg på Trollmyra.