{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Slik pakker du hengeren

Du kan bidra til at det går raskere om det er kø på gjenvinningsstasjonen. Det gjør du ved å sortere avfallet ditt hjemme.

Finn fram esker eller gjennomsiktige poser og sorter avfallet hjemme før du legger det i bilen eller på hengeren.

Her finner du oversikt over hvilken rekkefølge du kaster avfallet på din gjenvinningsstasjon

Disse avfallstyper er dem vi tar imot mest av på gjenvinningsstasjonen. Klikker du på lenkene, finner du forklaring på avfallstypen. Du får også opp eksempler på gjenstander du kan sortere som for eksempel EE-avfall eller farlig avfall.Gjenvinningsstasjonene, priser for privatpersoner 2023

Prisene gjelder for privatpersoner i 2023. Prisene er oppgitt i kroner, inkludert merverdiavgift (mva).

For bedriftskunder gjelder egne priser, se våre bedriftssider

Vi setter pris på at du sorterer avfallet ditt på forhånd, så får du levert det raskere.

Mye av det sorterte avfallet kan du levere gratis. Sorter gjerne dette for seg, så det enkelt kan plukkes ut.

Velkommen til oss!


Type avfall Enhetspris Pris

Asbest NB! Midlertidig mottaksstopp på Trollmyra fom. 22.08.23. Det betyr at vi ikke kan ta imot asbest, og du må levere annet sted inntil ny beskjed blir gitt.

 

per tonn

1812,50

Dekk

  

  

Dekk, personbildekk uten felg

per stk

0,-

Dekk, personbildekk med felg

per stk

50

Dekk, lastebildekk uten felg

per stk

0,-

Dekk, lastebildekk med felg

per stk

318,75

Anleggsdekk med felg

per stk

956,25

EE-avfall, elektriske og elektroniske artikler fra private

gratis

0,-

Farlig avfall (maling, white spirit, olje osv.), gratis inntil 1000 kg per år

gratis inntil 1 tonn per år

0,-

Gips

  

  

Gips, smålevering (inntil en bærepose)

gratis

0,-

Gips

per m3

1912,50

Gips

per tonn

1912,50

Hage-/parkavfall

** NB! Se viktig info om fremmede arter nederst på siden.

              

Hage-/parkavfall, maks diameter 20 cm

per m3

45,-

Hage-/parkavfall, maks diameter 20 cm

per sekk

4,50

Hage-/parkavfall, maks diameter 20 cm. Levert på traktorhenger eller med lastebil, regnes dette som næringsavfall. Må leveres på Trollmyra.

per tonn med traktorhenger/lastebil

1250,-

Hvitevarer

     

        

Kuldemøbler, dvs. kjøle-/fryseskap, kjøle/frysedisk, fryser,
omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler 

gratis

0,-

Inert avfall*

  

  

Betong, teglstein, lekastein mm

per m3

500,-

Isolasjon

per m3

500,-

Toaletter, vasker

per m3

500,-

Kanylebokser

gratis

0,-

Klær

gratis

0,-

Malingsbokser, white spirit mm

gratis inntil 1 tonn per år

0,-

Metall, sortert

gratis

0,-

Papp og papir

gratis

0,-

Plast

  

    

Hardplast

gratis

0,-

Plastfolie, sortert

gratis

0,-

Restavfall

     

         

Restavfall etter sortering, levert på gjenvinningsstasjonen

per sekk

50,-

Restavfall, sortert i større mengder og levert over vekt på Trollmyra

per tonn

1687,50

Restavfall i større mengder levert på sorteringsplate, levert over vekt på Trollmyra

per tonn

2187,50

Restavfall etter sortering

per m3

500,-

Sofaer, betaling per sete med rygg (eks. 3 seter: kr 150,-)

per sete

50,-

Trevirke

    

     

Impregnert trevirke, pris ved levering av mer enn 1000 kg

per m3

350,-

Impregnert trevirke, ved levering av mer enn 1000 kg

per tonn

2125,-

Trevirke, levert på stasjoner uten veiemulighet (alle unntatt Trollmyra)

per m3

110,-

Trevirke, levert på stasjoner uten veiemulighet (alle unntatt Trollmyra)

per sekk

11,-

Trevirke

per tonn, leveres på Trollmyra gjenvinningsstasjon

1100,-

Vinduer

      

     

Vinduer som inneholder PCB, ved levering av mer enn 1000 kg farlig avfall per år

per stk

55,-

Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990), ved levering av mer enn 1000 kg avfall per år

per stk

110,-

Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990), ved levering av mer enn 1000 kg avfall per år. Kun levering til Trollmyra.

per tonn

8750,-

* Inert avfall er avfall som ikke er brennbart, og derfor ikke kan gjenvinnes til ny energi. Inert avfall inneholder ikke organisk materiale eller miljøgifter som kan lekke ut. Dette gjelder for eksempel porselen (toaletter, vasker), betong, tegl- og lekastein. 

** Svartelistede, fremmede arter skal ikke leveres som hageavfall. Har du slikt type avfall, skal det pakkes inn i plast og leveres som restavfall. Dette gjelder for eksempel kanadagullris, valurt og hagelupiner. For oppdatert oversikt over hvilke arter dette gjelder, eller er du i tvil og ønsker å søke opp planten, se Artsdatabankens oversikt over fremmede arter. 
Dette kan du levere gratis

Listen er ikke fullstendig. Se også vår prisliste for flere typer avfall.

Merk at dette gjelder privatpersoner. For bedrifter gjelder egne priser.

 • Dekk uten felger
 • EE-avfall: Elektrisk og elektronisk avfall som lyspærer, TV, mobiltelefoner, varmeovner og datautstyr
 • Farlig avfall: Brannslukningsapparat, rester fra kjemikalie- og malingsprodukter
 • Fritidsbåter inntil 15 fot, kun på Trollmyra
 • Glassemballasje
 • Gips, inntil en bærepose
 • Hvitevarer
 • Kanylebokser
 • Klær, i UFF-containerne. Merk at de kan ta imot både ødelagte og hele tekstiler, så lenge de er rene og tørre. Klær som restavfall koster penger.
 • Malingsbokser
 • Metall
 • Papp og papir
 • Plast
 • Trykkimpregnert trevirke (opptil ett tonn farlig avfall for privatpersoner)

Dette må du betale for å levere

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonen. For priser: Se vår prisliste.

Merk at dette gjelder privatpersoner. For bedrifter gjelder egne priser.

 • Betong, teglstein, lekastein mm
 • Campingvogner: Det koster 2500,- å levere på Trollmyra. Vi anbefaler å levere til biloppsamlingsplass, hvor det er vrakpant.
 • Dekk med felger
 • Gips, mer enn en bærepose
 • Hage-/parkavfall
 • Isolasjon
 • Restavfall: Brennbare gjenstander som ikke kan kildesorteres
 • Sofaer
 • Toaletter, vasker
 • Trevirke
 • Vinduer

Dette kan du ikke levere på gjenvinningsstasjonene

 • Bilvrak: Kontakt godkjente mottak
 • Døde dyr: Kjæledyr leveres til veterinær eller dyrekrematorium. Påkjørte dyr: Kontakt kommunens viltnemnd
 • Eksplosiver og ammunisjon: Kontakt politiet
 • Fyrverkeri: Kontakt forhandler
 • Innhold fra campingtoaletter og kjæledyrtoaletter
 • Matavfall: Bruk brun beholder hjemme
 • Medisiner: Leveres til apoteket