{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Rekkefølge på gjenvinningstasjonene

Her finner du rekkefølge på containerne på gjenvinningsstasjonene.

For å gjøre det enklere for deg å levere avfallet ditt på en effektiv måte, har vi laget en oversikt over rekkefølgen på containerene på våre gjenvinningsstasjoner.

Når du vet i hvilken rekkefølge du skal kaste avfallet, blir det enklere for deg å sortere og pakke bil og henger før du kommer til oss.

Husk å pakke det du skal kaste først sist på hengeren!

 Oversikt Trollmyra

Rekkefølgen på containerene varierer fra stasjon til stasjon. I denne rekkefølgen leverer du avfallet i containerne på Trollmyra (venstre side): 

 • Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)
 • Hardplast
 • Papp og kartong
 • Papp og kartong
 • Dekk uten felg
 • Folie
 • Restavfall
 • Metall
 • Treverk
 • Papir
 • Impregnert trevirke
 • Gips
 • Restavfall
 • Metall
 • Treverk
 • Farlig avfall
 • EE-avfall

Rekkefølge på høyre side

 • Vinduer
 • Hageavfall
 • Isopor
 • Gulvbelegg
 • Klær, sko og tekstil
 • Jord for salg
 • Hvitevarer
 • Glass og metall
 • Dekk på felg

Det er lov å kjøre flere runder. Takk for at du sorterer avfallet ditt!

Oversikt Roa

Rekkefølgen på containerene varierer fra stasjon til stasjon. I denne rekkefølgen leverer du avfallet på Roa: 

 • Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)
 • Plastfolie 
 • Restavfall
 • Hardplast
 • Trevirke
 • Metall
 • Klær
 • PP-sekker
 • Glass og metall
 • Landbruksplast
 • Hageavfall
 • Dekk
 • Varmtvannsbereder
 • Hvitevarer
 • Vinduer
 • Papir
 • EE-avfall
 • Farlig avfall
 • Husholdningsplast
 • Papp og kartong

NB! Store mengder med hageavfall og trevirke kjøres til Trollmyra i Jevnaker.

Det er lov å kjøre flere runder. Takk for at du sorterer avfallet ditt!

Oversikt Svingerud

Rekkefølgen på containerene varierer fra stasjon til stasjon. I denne rekkefølgen leverer du avfallet på Svingerud: 

 • Papir
 • Klær, sko og tekstil
 • Dekk med og uten felg
 • Landbruksfolie
 • Hageavfall
 • Restavfall
 • Trevirke
 • Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)
 • Farlig avfall
 • EE-avfall
 • Vinduer
 • Hvitevarer
 • Plastfolie
 • Metall
 • Hardplast
 • Treverk
 • Restavfall
 • Gips
 • Papp og kartong
 • Glass og metall

Det er lov å kjøre flere runder. Takk for at du sorterer avfallet ditt!

Oversikt Mohagen

Rekkefølgen på containerene varierer fra stasjon til stasjon. I denne rekkefølgen leverer du avfallet på Mohagen: 

 • Klær, sko og tekstil
 • Farlig avfall
 • EE-avfall
 • Hageavfall
 • Jord for salg
 • Landbruksplast
 • Varmtvannsbereder
 • Dekk med og uten felg
 • Papir
 • Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)
 • Gips
 • Impregnert trevirke
 • Restavfall
 • Metall
 • Trevirke
 • Papp og kartong
 • Restavfall
 • Hardplast
 • Trevirke
 • Metall
 • Folie
 • Vinduer
 • Hvitevarer

Det er lov å kjøre flere runder. Takk for at du sorterer avfallet ditt!

Oversikt Nes i Ådal

Rekkefølgen på containerene varierer fra stasjon til stasjon. I denne rekkefølgen leverer du avfallet på Nes i Ådal: 

 • EE-avfall
 • Husholdningsplast
 • EE-avfall
 • Vinduer
 • Hvitevarer
 • Hageavfall
 • Landbruksplast
 • Glass  og metall
 • Impregnert trevirke
 • Inert avfall (isolasjon, porselen, stein)
 • Hardplast
 • Plastfolie
 • Papir
 • Papp
 • Dekk med felg
 • Dekk uten felg
 • Jord for salg
 • Metall
 • Restavfall
 • Trevirke
 • Farlig avfal

NB! Store mengder med hageavfall og trevirke kjøres til Trollmyra i Jevnaker.

Det er lov å kjøre flere runder. Takk for at du sorterer avfallet ditt!