{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Du får nye hentedager

I forbindelse med at vi kjører inn forsinkelser etter en lengre periode med krevende kjøreforhold, og kommende helligdager, får du nye hentedager. Les mer om hvordan dette berører deg.

Etter jul har vi hatt perioder med svært krevende kjøreforhold, sterk kulde og redusert framkommelighet på mange av våre ruter. Vi har derfor ikke klart å levere tjenesten etter oppsatt plan. Nå setter vi inn ekstraordinære tiltak, slik at du igjen opplever at renovasjonstilbudet følger hentekalenderen.

Alle får ny hentedag

Alle abonnenter fikk ny hentedag da vi forskjøv kalenderen to dager i februar for å ta igjen forsinkelser. I tillegg får som varslet alle abonnenter ny hentedag når kalenderen forskyves med to virkedager 20. mars. I tillegg går vi inn i en periode med mange røde dager i kalenderen, som betyr at hentedagene også forskyves.

Hentekalenderen er oppdatert med nye datoer.
Sjekk hentekalenderen for ny hentedag.
 
Du får påminnelse dagen før vi kommer ved å laste ned mobilappen «HRA» og huke av for varsling.  
Slik laster du ned HRA-appen

 

Hva gjør vi for å løse utfordringene på kort og lang sikt?

Vinteren kommer hvert år, og vil alltid vil utfordre oss på etterlevelse av hentekalender. Starten på året har, som i fjor, vært veldig krevende med mye skiftende vær. Fra sprengkulde over lengre perioder, til regn og store snøfall på veldig kort tid.

Erfaringen fra de to siste vintrene, er at mange av rutene våre på slike dager ikke er mulig å fullføre innenfor normal arbeidstid. Dette jobber vi med å finne bedre løsninger på.

Vi er heldigvis ikke så forsinket som vi var i fjor, og nå har vi bedre systemer for å informere deg direkte om forsinkelsene. Helt bevisst har vi latt forsinkelsene gå ut over henting av glass- og metallemballasje, da de fleste har god kapasitet i denne dunken. Vi henter også inn glass og metall nå, og de det gjelder vil få melding om det.

For å ta igjen forsinkelsene, vil vi nå som i fjor, forskyve hentekalenderen for å bruke disse to dagene til å hente inn forsinkelsene. Ingen blir hoppet over.

Så vil vi, for å sikre så punktlig renovasjon som mulig resten av vinteren, gjøre det samme før påske.

 

Tips for å unngå fulle dunker

  • Kildesorter godt! Vi vet at over halvparten av avfallet i restavfallsbeholderen kunne vært kildesortert. Jo bedre du kildesorterer, dess mindre restavfall får du. Se hva restavfallsdunken inneholder
  • Du kan sette fram flere sekker med plastemballasje ved alle hentinger av plast.
  • Mange på Hadeland og Ringerike bor landlig til, og har mulighet til å oppbevare noe ekstra avfall i boden eller garasjen, som papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Dette kan gjerne oppbevares til det er kapasitet i dunken, eller tas med gratis til gjenvinningsstasjonen.
  • Om du generelt har full papirdunk, matavfallsdunk eller glass- og metalldunk, kan du bestille større uten ekstra kostnad. Det er for tiden noe ventetid på dette, men vi kommer så fort vi får det til.
  • Dersom du ønsker større restavfallsdunk, betyr det høyere kostnad.

 

Info sendes ut i alle kanaler

Endringene er allerede lagt inn i hentekalenderen i HRA-appen og her på nettsiden. Forholder du deg til kalenderen, vil du få opp riktig hentedag.

I forbindelse med forskyving av hentedager, sender vi ut informasjon i følgende kanaler:

  • SMS til alle våre husholdningsabonnenter
  • Pressemelding til Ringerikes Blad og Avisen Hadeland
  • Pushvarsel til dem som har lastet ned mobilappen
  • Innlegg på Facebook og Instagram
  • Informasjon på våre nettsider

Kan du kreve reduksjon i gebyret?

Renovasjon er en lovpålagt ordning. Alle som eier en eiendom i Norge, skal betale for renovasjon. Renovasjonsordningen drives til selvkost. Det betyr at vi ikke kan kreve mer i gebyr enn det koster å drive tjenesten. Overskudd og eventuelt underskudd i selvkostregnskapet utlignes ved framtidig fastsetting av gebyr.

I en felles tjeneste praktiseres likebehandling. En gebyrreduksjon knyttet til forsinkelser må gjelde alle. Det er også slik at våre kostnader for å utføre tjenesten, inkludert kostnadene knyttet til avfallshåndtering og andre tjenstetilbud, ikke reduseres når forsinkelser oppstår.

I et selvkostregnskap ville derfor noens reduksjon av gebyret kun føre til at alle abonnentene må dekke dette inn igjen ved neste gebyrendring.