{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Åpent alle lørdager i mai

Våren er høysesong på gjenvinningsstasjonene. For å møte folks behov, holder vi åpent på gjenvinningsstasjonene alle lørdagene i mai.

  • Nes og Sokna har åpent hver lørdag i hele mai 
  • Mohagen, Roa, Svingerud, Trollmyra, Nes og Sokna holder for første gang åpent pinseaften 
 

Slik sparer du tid – og penger 

April har vært kald, men da mildværet kom på en lørdag, spratt besøkstallene i været, og det var stor trafikk på alle gjenvinningsstasjonene.  

– Vi setter veldig stor pris på at alle pakker sorterer avfallet på hengeren før de kommer på gjevinningsstasjonen, slik at trafikken flyter godt på gjenvinningsstasjonen. Vi ber om forståelse at vi på enkelte stasjoner har dårlig med plass når «alle» kommer på en gang. I slike tilfeller har vi begrenset innslipp. Dette er ene og alene for å ivareta sikkerheten, forteller driftssjef Jørn Atle Nysveen.  
 
Slik pakker du hengeren 
 
Restavfallet er det dyreste å kaste, blant annet på grunn av den nasjonale forbrenningsavgiften, som har økt vesentlig de siste årene.

– God kildesortering lønner seg. Mye er gratis å levere, og sorterer du på forhånd, blir mengden restavfall ofte mindre, tipser Nysveen, som ønsker seg restavfallet i gjennomsiktige sekker, slik at operatøren raskt kan se innholdet i dem.  
 
Se prisliste for levering av husholdningsavfall

Derfor utvider vi 

Utvidet åpningstid skjer spesielt for å imøtekomme innbyggere på Nes og Sokna.

– Da vi la om åpningstidene fra nyttår, gikk vi ned til én lørdagsåpen dag i måneden på hver av stasjonene Nes og Sokna. Vi ser det er for snevert i den perioden vi tradisjonelt har mest trafikk. I tillegg holder samtlige stasjoner åpent på pinseaften. Det har vi ikke gjort på alle årene HRA har eksistert, forteller daglig leder Ole Petter Løbben.

Under koronaårene var innbyggerne mye hjemme og brukte penger på oppussing. Da utvidet HRA med flere kvelder og langåpent på lørdager i høysesongen.Tilbudet ble ikke tilstrekkelig benyttet da koronaen var over i 2022. Fra 2023 var vi derfor tilbake til normal åpningstid.  
 
– Antall besøk er gått ned nesten ti prosentde siste to årene. Vi ser tegn til at besøkstallene flater ut, og at folk i tråd med den nasjonale trenden kaster mindre. Det har nok også noe å gjøre med den økonomiske situasjonen, og at det for eksempel er mindre byggevirksomhet, forklarer Løbben, og legger til at april hittil har vært kald. Dette virker også inn på besøkstallene. 
 
– Nå krysser vi fingrene for en varm maimåned og masse besøk på gjenvinningsstasjonene våre!