{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Festivalrenovasjon

1.  Sett dere inn i kravene til alle festivalarrangører

2.  Kontakt HRA. Meld inn:

  • Meld oss så tidlig i prosessen som mulig, minst 4 uker i forveien 
  • Dato for når dunkene ønskes
  • Dato for når dunkene er klare for innhenting. NB! De må stå klare fra kl. 06.00 på hentedag
  • Estimert behov for dunker og materiell. Her kan kundesenteret vårt hjelpe dere med å estimere volumet
  • Kontaktinfo med navn, telefonnummer og e-post
  • Kontaktinformasjon til HRA finner du nederst på denne siden.

Estimert behov for dunker og materiell (pdf)
Estimert behov for dunker og materiell (docx)

3.Vent på avklaring for om HRA kan ta på seg oppdraget

Vi tilstreber oss å svare innen 5 virkedager. Avfallet fra festivaler og arrangementer er næringsavfall, og i utgangspunktet prises disse som dette. Ved enkelte unntak kan HRA sponse deler av avfallskostnadene.

4.   Fyll ut kontraktsdokumentene og send disse til HRA

Her oppgir dere blant annet kontaktperson for hvem vi kan kontakte om det administrative rundt fakturering, kontrakt osv, og hvem som er avfallsansvarlig ute på festivalområdet før, under og etter festivalen.

Kontrakt for utfylling (pdf, må skrives ut og scannes/tas bilde av)
Kontrakt for utfylling (Docx-format)

5. Bli enig med HRA om hvor dunkene og annet utstyr skal settes ut

Tips for valg av sted: 

  • De største beholderne blir tunge når de er fulle! Velg fast dekke/grus og plant underlag som gjør at HRA kan kjøre helt inntil beholderne når de skal bringes og hentes.
  • Plasser gjerne et flagg/en plakat eller lignende merket «HRA» på hentestedet, eller oppgi kartkoordinat i forkant, så er vi sikre på at vi leverer dunker på riktig sted.
  • Maks trilleavstand for beholdere på 140 l og 240 l er maks 10 meter, helst mindre. For beholdere over denne str. er kravet 1 m.
  • Det skal være mulig å snu en 10 meter lang renovasjonsbil uten å måtte rygge annet enn for å snu. 

Veiledning til deg som skal kildesortere på festival – print ut (pdf)