{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Nå får Jevnaker og Hole ny dunk

Pressemelding 06.06.19

Nå får Jevnaker og Hole ny dunk

Nå slipper innbyggerne i Jevnaker og Hole å dra på butikken eller gjenvinningsstasjonen for å levere glass- og metallemballasje.

– Alle kommuner som har innført henteordning andre steder i landet, har opplevd å få inn mer glass- og metallemballasje enn før. Økningen er på 30 % og oppover. Dette er godt nytt for miljøet. Mer sortering gir flere gjenvunne produkter, og vi får utnyttet ressursene i avfallet. Restavfallet brennes opp og blir til strøm og varme. Glass og metall kan derimot gjenvinnes nærmest i det uendelige, forteller kommunikasjonssjef Åse Toril Krågsrud.

Disse får ny dunk
Planen er at befolkningen i Jevnaker får beholdere i juni og juli, mens Hole får i juli og august. I tillegg får enkelte husstander i Ringerike, Gran og Lunner også ny dunk.

– Enkelte av henterutene våre krysser kommunegrensene, slik at innbyggere i to kommuner omfattes av samme rute. For at vi skal favne alle innbyggerne som bor i Jevnaker og Hole, må vi derfor ta med enkelte ruter som også går inn i Gran, Lunner og Ringerike, opplyser Krågsrud, og legger til at de tre resterende kommunene får nye dunker fra våren 2020.

Innhentingen starter 2. september, etter at alle i Jevnaker og Hole har fått ny dunk. Beholderen tømmes hver 8. uke. Det vil si at det vil gå til slutten av oktober før alle med nye beholdere har fått tømt den første gang. Blir beholderen full før første tømming, vil du fortsatt kunne levere glass- og metallemballasje på samme steder som tidligere.

– Vi samler ikke inn containerne før alle har fått tømt første gang. Vi varsler kundene på SMS både i forkant av at de får ny dunk, og før første tømming. Ellers kan kundene som tidligere finne tømmedagene på nettsidene våre eller ved å laste ned mobil-appen «HRA». Ukedagen vil bli den samme som den du har på de andre dunkene, forteller Krågsrud.

Dette kan du kaste i dunken
I den nye dunken kan du blant annet kaste flasker og bokser uten pant, syltetøyglass, metallokk, leverposteibokser og foliebokser til fisk. Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, stekepanner og drikkeglass, skal ikke i den nye dunken.

- Kravet fra europeiske glassverk som tar imot glasset fra Norge, er under 20 gram keramikk og porselen per tonn. Det vil si at én porselenshank er nok til å ødelegge for et tonn med glass, forteller Krågsrud, som er mest opptatt av alt som faktisk kan kastes i dunken.

– Folk kan sortere mer glass- og metallemballasje enn de kanskje er klar over. Kaviar- og majonestuber er et eksempel på dette. En makrell- i tomatboks er gull for oss. Aluminium er nemlig av materialene som er lettest å gjenvinne, men vanskeligst å lage nytt. 670 slike bokser kan bli til en sykkel. Det er en vinn-vinn-situasjon, både for miljøet og økonomien.

Bildetekster:

NY DUNK: Beholderen som tas i bruk, har en luke på toppen. Det er nemlig husholdningsemballasje som skal i dunken, ikke store keramikkformer eller bildeler. Disse kan ødelegge for gjenvinningsprosessen.

DETTE KAN DU KASTE I NY DUNK: Flasker og bokser uten pant, syltetøyglass, makrell i tomat-bokser, leverposteibokser, kaviartuber, foliebokser til fisk og hermetikkbokser.

Kontakt:
Åse Toril Krågsrud
kommunikasjonssjef
telefon: 995 22 029
e-post: aase@hra.no