{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Nå blir det lettere å huske når avfallet ditt hentes

Avfallsselskapet HRA lanserer 29. august både nye nettsider og ny mobilapp. De skal gjøre det lettere å være kunde og miljøvennlig innbygger.

– Vi ønsker at det skal være enkelt å være kunde hos oss, og at det ikke skal være vanskelig å sortere riktig. Det håper vi de nye løsningene våre bidrar til, sier kommunikasjonssjef Åse Toril Krågsrud i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA).

Mobilappen er helt nyutviklet, og finnes i App Store og Google Play ved å søke på «Hadeland og Ringerike».

– Her kan innbyggerne våre velge om de vil ha varsel på mobilen kvelden før vi henter avfallet. Da blir det for eksempel lettere å huske å sette fram plastsekken hver fjerde uke, forteller Krågsrud.

– Mer brukervennlige

På de nye nettsidene kan innbyggerne søke opp adressen sin for å finne ut når avfallet blir hentet. I tillegg har åpningstider på gjenvinningsstasjonene fått en mer synlig plassering enn før.

– Nettsidene er mer rettet mot brukerne, både i språk og innhold. De gamle sidene var definitivt modne for oppgradering, og fungerte ikke optimalt for mobil. Nå tar vi hensyn til at det meste av «trafikken» vår kommer fra mobiler, sier Krågsrud.

Ny selvbetjeningsløsning

En annen nyvinning er selvbetjeningsnettsiden «Min side». Her bruker innbyggerne den nasjonale innloggingstjenesten «Min ID». Her kan privatkunder blant annet endre størrelsen på avfallsbeholdere selv. Bestillingen går rett inn i HRAs kundesystem. I tillegg kan de se tidligere fakturaer og sende inn søknader.

– Vi er av de aller første avfallsselskapene i landet med «Min side». Staten har bestemt at det offentlige som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggerne. Nye nettsider og app gjør at vi har tatt et langt steg i den retningen, sier Krågsrud.

Sorteringsguider og søk

HRAs renovasjonsbiler samler årlig inn rundt 240 kilo avfall per innbygger. For å nå målene eierne og EU har satt, må hver enkelt av oss slanke restavfallet med 42 kilo årlig. For en familie på fire, vil det bety over 100 kilo mindre restavfall årlig.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre miljøet, er å kaste mindre, og å sortere bedre. Mange er flinke til å sortere, men vi har fortsatt noe å gå på. I dag havner 39 % av matavfallet vårt i restavfallet. Dette avfallet kunne isteden blitt til miljøvennlig biogass, som renovasjonsbilene våre kjører på, og til biogjødsel Vi har derfor sorteringsguider og integrert søk, som gjør at du kan søke på ting du lurer på hvordan skal sorteres, avslutter Krågsrud.


Kommunikasjonssjef Åse Toril Krågsrud foran rød renovasjonsbil fra HRA.

Mer brukervennlige: Kommunikasjonssjef Åse Toril Krågsrud gleder seg over at innbyggerne får nå får nettsider som er lettere å finne fram på, og optimalt tilpasset for mobil. 


Kommunikasjonssjef Åse Toril Krågsrud på Trollmyra gjenvinningsstasjon

Lettere å sortere: HRA og kommunikasjonssjef Åse Toril Krågsrud tilbyr innbyggerne sorteringsguider og søk som skal gjøre det lettere å være miljøvennlig.