{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Nytt gebyr i Ringerike

Bor du i Ringerike, har du fått ei ny linje på fakturaen fra HRA. Her får du forklaringen.

Du som bor eller har hytte i Ringerike vil får en endring på renovasjonsgebyret som sendes ut i disse dager. Endringen gjelder gebyret for etterdrift av Tyrimyra avfallsdeponi.

Ringerike er pålagt oppfølging

Ringerike kommune eier deponiet på Tyrimyra. De har bedt HRA om å overvåke deponiet, og gitt oss oppgaven med å kreve inn gebyret.

Tyrimyra er en nedlagt avfallsplass som ble benyttet av Ringerike kommune før HRA ble stiftet.  Gammelt avfall kan avgi gasser og sigevann. Miljømyndighetene har derfor pålagt Ringerike kommune å gjennomføre et overvåkningsprogram for det nedlagte deponiet.

Ringerike kommune har stått ansvarlig for deponiet til nå, og eier det fortsatt. De ønsker at HRA, som utfører øvrige renovasjonstjenester på vegne av kommunen, påtar seg oppgaven med overvåkning og innkreving av gebyr. Dette har HRA sagt ja til.   

Gjelder kun for Ringerike

Til etterdrift av Tyrimyra avfallsdeponi sendes det nå ut et gebyr på 52 kroner for husholdning og 35 kroner for fritidsboliger. Prisene er ink. mva. og gjelder for 2021.

Overvåkningsprogrammet finansieres til selvkost. Det vil si at kommunen ikke kan ta inn mer penger enn det det koster å drifte tjenesten.

Overvåkningsprogrammet som ble etablert i 2018 vil videreføres så lenge miljømyndighetene anser det som nødvendig. Deler av kostnadene for dette, cirka 70 prosent, dekkes av renovasjonsgebyret.

HRA og Ringerike kommune presiserer at dette er et gebyr som kun gjelder husholdninger og fritidsboliger i Ringerike kommune, og ikke de øvrige kommunene HRA betjener.