{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
renovasjonsbil som kjører opp glatt vintervei

Dette kan du som kunde hjelpe oss med til vinteren

Vinteren er innom, og den kan føre til forsinkelser på henterutene. Her er en oversikt over hva du som kunde kan gjøre for at sjåføren kommer trygt og sikkert fram uten forsinkelser.

Måke og strø ved beholderne

Tusen takk for at du hjelper oss med det som er ditt ansvar. På en rute med opptil 900 dunker som skal tømmes, teller sekundene for at vi skal nå gjennom alle. Ikke minst utgjør sparte sekunder også redusert belastning på renovatørene.

Vi er på veiene fra klokka seks om morgenen. Da setter vi enormt stor pris på om du:

  • Sørger for at veien er framkommelig. Bor du langs privat vei, er det ditt ansvar.
  • Sørger for at dunkene står maks ti meter fra vei.
  • Måker frem dunkene, og sørger for at de kan trilles av renovatøren.   
  • Setter håndtakene ut mot trilleretningen. 

Brøyte og strø private veier

Vi setter sikkerheten først. Renovatørene er ute fra klokka seks om morgenen. På dager det snør mye, får ikke brøytemannskapene vært alle steder samtidig. Inne på din egen eiendom er du ansvarlig for å brøyte og eventuelt strø. Veien må være brøytet i 3 meters bredde.

Vi strekker oss så langt som råd for å få hentet avfallet. Om renovatørene vurderer veien for glatt eller uframkommelig, må de la sikkerheten gå først og kan da la være å tømme. Renovatøren vil da ta med ekstra avfall fra deg ved neste innsamling.

Bestille ny beholder dersom den ikke er tett

Hvis en av beholderne dine er ødelagte, kan du selv bestille ny via Min side eller ved å kontakte HRA. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.

Gå til Min side

En beholder som ikke er tett, vil ta inn vann, og kan føre til at avfallet fryser fast og dermed ikke blir med i renovasjonsbilen.

Sørge for å sortere riktig

Undersøkelser av avfallet på Hadeland og Ringerike viser at over halvparten av det som havner i beholderen for restavfall, kunne vært kildesortert og materialgjenvunnet!

Det er vinn-vinn å kildesortere, både for miljøet og lommeboka. Kildesorterer du restavfallet bedre, kan også mer materialgjenvinnes, og vi tar bedre vare på ressursene. Restavfall er også det desidert dyreste avfallet å bli kvitt, med økende forbrenningsavgift de siste par årene. Denne kostnaden slår ut på restavfallsgebyret.

Er du usikker på hva som skal hvor og hvordan du sorterer, kan du prøve vår sorteringsguide. 

Gå til vår kildesorteringsguide.

Hentingen kan bli utsatt

Vi setter alltid sikkerheten først. Dersom vi mener veien er for glatt, kan vi la være å kjøre. 

Du kan lese mer om hva du som kunde forplikter deg til og hva du kan forvente at vi leverer av tjenester i renovasjonsforskriften. 

Takk for at du bidrar til en trygg og sikker arbeidsdag for renovatørene våre.