{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Renovasjon for bedrifter

Kontakt oss gjerne for å opprette renovasjonsabonnement for deres bedrift.

Bedrifter betaler kostnad per avfallsbeholder. Prisen er eksklusiv mva. og gjelder per år. 

Ved å velge renovasjon fra HRA, bidrar du til å oppretteholde lokale arbeidsplasser på Hadeland og Ringerike. Velger du å levere matavfall til oss, bidrar du til lokal produksjon av miljøvennlig biogass. Denne brukes blant annet av HRAs egne renovasjonsbiler, og busser i Oslo-regionen.

Abonnement er spesielt godt egnet for mindre bedrifter og virksomheter som ligner vanlige husholdninger, som kontorfellesskap og barnehager.

Når hentes avfallet?

  • Matavfall: Hentes hver 14. dag. 
  • Restavfall: Hentes hver 14. dag.
  • Papir og papp: Hentes hver 4. uke.

Avfall fra bedrifter og privat næringsliv tømmes samtidig med husholdningsrenovasjon på faste ruter. 

Se ellers vår tømmekalender. Tømmekalenderen er basert på privatadresser. Finner du ikke din bedrift i oversikten, anbefaler vi å søke på en naboadresse.

Størrelse på beholdere

Grønn beholder for restavfall og grå beholder for papp og papir kommer i følgende størrelser: 

  • 140 liter
  • 240 liter
  • 360 liter
  • 1000 liter
  • 240 liter metallbeholder
  • 660 liter metallbeholder

Brun beholder for matavfall kommer i størrelser på 140 liter og 240 liter. På grunn av tyngden av matavfallet, kommer de ikke i større volum.Priser for bedriftsrenovasjon


Antall liter Pris i kroner, eks. mva.

Restavfall

   

140

1784,72

240

2925,85

360

4292,97

1000

11 764,75

240 liter metallbeholder

4261,45

660 liter metallbeholder

9291,93

Papir, papp og kartong

  

140

689,84

240

1112,65

360

1637,18

1000

4590,47

240 liter metallbeholder

1490,95

660 liter metallbeholder

3808,43

Matavfall

  

140

2110,74

240

3503,19

240 liter metallbeholder

4729,31

140 liter, tømmes en gang hver uke

4383,59

Matavfall fra storhusholdninger (skyllerenovasjon)

 

  

140 liter, tømmes en gang hver uke

7857,66

Glass- og metallemballasje

  

140

689,84

240

1112,65

370

1637,18