{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Renovasjon for bedrifter

Kontakt oss gjerne for å opprette renovasjonsabonnement for deres bedrift.

Bedrifter betaler kostnad per avfallsbeholder. Prisen er eksklusiv mva. og gjelder per år. 

Ved å velge renovasjon fra HRA, bidrar du til å oppretteholde lokale arbeidsplasser på Hadeland og Ringerike. Velger du å levere matavfall til oss, bidrar du til lokal produksjon av miljøvennlig biogass. Denne brukes blant annet av HRAs egne renovasjonsbiler, og busser i Oslo-regionen.

Abonnement er spesielt godt egnet for mindre bedrifter og virksomheter som ligner vanlige husholdninger, som kontorfellesskap og barnehager.

Når hentes avfallet?

  • Matavfall: Hentes hver 14. dag. 
  • Restavfall: Hentes hver 14. dag.
  • Papir og papp: Hentes hver 4. uke.

Avfall fra bedrifter og privat næringsliv tømmes samtidig med husholdningsrenovasjon på faste ruter. 

Se ellers vår tømmekalender. Tømmekalenderen er basert på privatadresser. Finner du ikke din bedrift i oversikten, anbefaler vi å søke på en naboadresse.

Størrelse på beholdere

Grønn beholder for restavfall og grå beholder for papp og papir kommer i følgende størrelser: 

  • 140 liter
  • 240 liter
  • 360 liter
  • 1000 liter
  • 240 liter metallbeholder
  • 660 liter metallbeholder

Brun beholder for matavfall kommer i størrelser på 140 liter og 240 liter. På grunn av tyngden av matavfallet, kommer de ikke i større volum.Priser for bedriftsrenovasjon


Antall liter Pris i kroner, eks. mva.

Grønn beholder til restavfall

   

140

1540,87

240

2513,70

360

3678,97

1000

10 066,21

240 liter metallbeholder

3790,57

660 liter metallbeholder

8103,74

Grå beholder til papir

  

140

659,50

240

1063,72

360

1565,18

1000

4388,59

240 liter metallbeholder

1425,38

660 liter metallbeholder

3640,95

Brun beholder til matavfall

  

140

2017,91

240

3349,13

240 liter metallbeholder

4521,33

140 l, tømmes en gang hver uke

4190,82

Matavfall fra storhusholdninger (skyllerenovasjon)

 

  

140 l, tømmes en gang hver uke

7512,11

Beholder til glass- og metallemballasje (orange lokk)

  

140

659,50

240

1063,72

370

1565,18