{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Sorteringsguide for bedrifter

Hva kan bedrifter levere, og hvordan skal det sorteres?

De fleste bedrifter vil merke at bedre sortering er lønnsomt for bedriften. Avfallstyper som gjenvinnes er billigere å levere enn restavfall.

Her leverer dere avfallet

Avfallet må som hovedregel leveres til HRAs hovedanlegg på Trollmyra, Jevnaker.

HRA driver også gjenvinningsstasjoner i alle kommunene. På disse stasjonene kan virksomheter levere små mengder avfall, opp til personbilhenger.

Gå til oversikt over gjenvinningsstasjoner.

Sorteringsguide

Oversikten viser de mest vanligste avfallstypene HRA tar imot fra bedrifter.
Dersom det er avfallstyper dere savner, anbefaler vi nettstedet Sortere.nos bedriftssider.

Beskrivelsene av de ulike avfallstypene er hentet fra sortere.no.Asbest

Asbest er farlig avfall, og leveringspliktig. Den kan bare leveres til Trollmyra gjenvinningsstasjon.

Pakk asbesten inn i plast på alle kanter, og merk den tydelig med «asbest».
Asbesten deklareres på Trollmyra gjenvinningsstasjon.

 • Det er kun Trollmyra som kan ta imot asbestholdig avfall.
 • Små enheter under 20 kg kan leveres enkeltvis uten pall og skal da være pakket inn med to lag robust plast.
 • Flere enheter skal stables på pall. Hele stabelen skal være pakket inn med to lag bygningsplast, også under, men uten pallen under.
 • Alle skjøter og bretter skal være teipet med sterk teip.
 • Hver enhet/pall skal være merket med «Asbest».
 • Næringskunder skal deklarere avfallet før levering.
 • Dersom en eller flere av punktene over ikke er oppfylt, kan vi ikke ta imot asbesten.


Asbest i bygg ble forbudt i 1980, men kan være brukt i bygg fram til 1986.

Vanlige produkter med asbest: 

 • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
 • Isolasjon rundt rør og rørbend
 • Fliser og flislim
 • Vindsperrer, vinduskitt
 • Gulvbelegg

Noen kjente handelsnavn er Eternit, Internit, Asbestolux og pernit.
Les mer om asbest på Sortere.nos bedriftssider.

Pris

Gå til prisliste
Batterier

Det er gratis for bedrifter og privatpersoner å levere EE-avfall til HRA.

Batterier er leveringspliktige, og skal leveres inn til HRA eller forhandler som selger tilsvarende batterier.

Typer batterier:

 • blybatterier (startbatterier til biler og båter, batterier til støvsugere og hageverktøy)
 • bilbatterier
 • knappcellebatterier
 • lithiumbatterier
 • oppladbare batterier

Batterier som inneholder bly, kvikksølv, eller kadmium er svært skadelige for både mennesker, dyr og miljø. Ved å levere inn batterier sørger du for at de går inn i et lukket kretsløp slik at materialene kan brukes på nytt uten at miljøgifter lekker ut.
EE-avfall

Det er gratis for bedrifter og privatpersoner å levere EE-avfall til HRA.

All type avfall som bruker strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall når det skal kasseres.  

EE-avfall inneholder komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter. Riktig sortering bidrar til å forhindre at miljøgifter slipper ut i naturen eller fører til skade på mennesker og dyr.
Glass og metall - kollapselement

Større mengder kan du levere gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Gå til våre sider for glass- og metallemballasje for å få oversikt over returpunkter og hva du kan sortere som glass- og metallemballasje.
Impregnert trevirke

Impregnert trevirke er farlig avfall, og leveringspliktig.

Pris: 

Gå til prisliste

Treverk impregnert med krom, kopper, eller arsen er grønnfarget når det er nytt. Kreosotimpregnert treverk er brunt når det er nytt.

Impregnert trevirke brukes oftest i treverk som benyttes utendørs, for å gjøre det mer motstandsdyktig mot vær og vind.

Vanlige bruksområder:

 • Terrasser, stakitt og gjerdestolper
 • Dører og vinduer
 • Brygger
 • Jernbanesviller

Les mer om impregnert trevirke på Sortere.nos bedriftssider
Kjemikalier

Fotovæske, kontaktlim, korrekturlakk, kjemikalier fra næringsliv.

Pris:

Må deklareres elektronisk av bedriften på forhånd. Faktureres etter gjeldende priser fra mottaksbedrift Renor + behandlingsomkostninger/transport. 
Landbruksplast

Landbruksfolie skal være så ren som mulig. Svært skitten plast skal legges for seg selv.

 • Solfangerfolie: Kan ikke gjenvinnes og leveres som restavfall mot restavfallspris.
 • Storsekker: yttersekk og innersekk leveres sammen
 • Flasker, kanner og brett: Gjelder flasker og kanner som ikke har inneholdt farlig avfall. Kanner må farlig avfall må leveres på gjenvinningsstasjonen på linje med annet farlig avfall. Dette gjelder også oljekanner. 
 • Rundballnett: Kan ikke gjenvinnes, og går derfor til forbrenning, mot restavfallspris.

Det er viktig at avfallstypene er riktig sortert. Ting som er puttet innimellom ødelegger for renheten. Nett er ofte blant dette.

Pris

Kroner 0,- per tonn + mva.
Lysstoffrør og sparepærer

Det er gratis å levere lyspærer, sparepærer og lysstoffrør til HRA.

Både rør og sparepærer inneholder farlig avfall, og er leveringspliktig.

Sparepærer og lysrør inneholder kvikksølv. Å puste inn kvikksølvdamp kan gi alvorlige helseskader. Emballer derfor godt og legg lysstoffrørene og sparepære i en kasse eller eske, slik at de ikke knuses.

Alle sparepærer og lysrør inneholder kvikksølv, en svært helseskadelig miljøgift som ikke må komme i kontakt med mennesker eller dyr. PCB har vært forbudt siden 1980.

Pris: 

Se vår prisliste.


Deklarering:

Må deklareres elektronisk av bedriften på forhånd. 
Maling, lim og lakk

Maling og avfall er farlig avfall, og skal deklareres. Dette gjelder også vannbaserte produkter.

Vanlige produkter:

 • Alle typer maling, både løsemiddelbasert og vannbasert
 • Billakk, bil- og båtvoks
 • Linolje, treolje, gulvlakk
 • Kontaktlim
 • Fugemasse, sparkel og silikoner
 • Trykkfarge

Pris

Faktureres etter priser fra mottaksbedrift Renor + behandlingsomkostninger/transport.

Deklarering

Må deklareres elektronisk av bedriften på forhånd. 

 
Matavfall

Vi mottar gjerne matavfall fra bedrifter.

For små mengder levering, anbefaler vi bedriftsabonnement. Bestill brun avfallsbeholder for dette, så kommer vi og henter matavfallet.

Se priseliste for avfallsbeholdere, bedrifter.

For større mengder matavfall gjelder egne regler. Kontakt HRA, så finner vi en løsning.

HRA har ikke lov til å ha matavfall på deponiet. Mat kan heller ikke leveres sorteringsplate for utsortering der. Matavfall skal gå til biogassanlegget, hvor det blir til miljøvennlig biogass.
Medisinrester

Medisinrester skal leveres på apoteket.
Metall

Det er gratis å levere metall til HRA.

Større mengder metallemballasje skal leveres for seg på nærmeste gjenvinningsstasjon. Mindre mengder kan du levere på ett av returpunktene våre.

Eksempler på metalltyper og produkter:

 • Jern
 • Aluminium
 • Kobber
 • Bly
 • Sink
 • Messing
 • Tomme og tørre malingsbokser
 • Stålbånd
 • Rustfrie og syrefaste materialer

 
Olje og oljeprodukter

Eksempler på olje og oljeprodukter kan være spillolje, motorolje og andre oljeholdige produkter.

Oljeholdig masse tar vi for tiden ikke imot. Dette er masser som inneholder mer enn 0,5 prosent olje.

Pris

Pris etter liste.

Deklarering

Må deklareres elektronisk av bedriften på forhånd. 
Papir

Pris:

Prisen for å levere papir er kroner 0 + mva.
Papp

Pris

Ved levering av papp på Trollmyra er prisen kr 0,- per tonn, + mva.
PCB-avfall

Lysarmaturer og isolerglassruter og med PCB er leveringspliktig.

Lysarmaturer

Kondensatoren i lysrørarmaturen kan inneholde PCB. Hvis kondensatoren er fra 1960-79, skal den regnes som PCB-holdig.

Den er ofte merket med årstall på denne måten: 7.69 (juli 1969) eller 42.69 (uke 42, 1969)

Les mer om lysarmaturer på sortere.nos bedriftssider https://sortere.no/bedrift/avfallstype/70/Lysp%C3%A6rer,%20sparep%C3%A6rer,%20lysstoffr%C3%B8r/

Pris: 

Det er gratis å levere armaturer.

Vinduer med PCB

Som en tommelfingerregel inneholder alle isolerglassvinduer produsert i Norge i perioden 1965-1975 PCB. I tillegg gjelder dette også alle importerte ruter produsert fram til 1980. 

Unntak: Vinduer av merket Thermopane, enkle og koblede vinduer.

Det er forseglingslimet som fester vindusruten til trerammen som inneholder PCB. PCB kan også trekke inn i treverket.

Det er ikke mulig å se om en isolerglassrute inneholder PCB eller ikke. I avstandsskinnen mellom ruten skal produsent og produksjonsår være preget inn. Dette er en god indikator på mulig PCB-innhold. Ved tvil anses rutene som PCB-holdige.

Pris

Gå til prisliste.

Deklarering

Må deklareres elektronisk av bedriften på forhånd. 
Plantevernmidler og bekjemningsmidler

Plantevernmidler er farlig avfall, og leveringspliktig.

Eksempler på plantevernmidler:

 • Insektsspray
 • Rottegift
 • Soppmiddel
 • Ugressmidler

Deklarering

Må deklareres elektronisk av bedriften på forhånd. 
Plast

Plastflasker, kanner og brett kan du levere gratis til Trollmyra.

Kannene må deles i to grupper; de som har inneholdt farlig avfall, og de som har inneholdt annet innhold.

Mange storhusholdninger får varer i store plastbøtter. Disse kan gå til gjenvinning. Disse vaskes og stables, metallhank må legges i metall. Kan leveres gratis på Trollmyra.

Pris

Det er gratis å levere begge typer kanner hvis de er sortert.
Plastfolie

Det er gratis å levere plastfolie til Trollmyra.

Husk å sortere hardplast (se plast) og plastfolie for seg.

Som plastfolie regnes folie som er rundt pakker, paller og lignende. I denne gruppen kommer også tykk vanlig bobleplast (ikke tynn).

Plaststativer anbefales med spesielle sekker til gjenvinning. Stativet er smalere øverst slik at plasten holder seg nede i sekken. Stativ selges av bl.a. Veolia for rundt kr 600,- + mva. inkl. levering. 1 rull med 10 sekker koster 32,25 + mva.

Disse sekkene kan leveres gratis på en gjenvinningsstasjon, men det finnes foreløpig ingen henteordning for plast ute hos kunde. Denne type folieplast er av god kvalitet og brukes for eksempel til nye bæreposer. Vær obs på bruk av riktig sekk, da sekken bestemmer hvordan plasten skal gjenvinnes.
Rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler er farlig avfall, og leveringspliktig.

Slike typer rengjøringsmidler er for eksempel til rengjøring av hus, bil, båt og så videre.

Noen vaskemidler kan gi etseskader eller er miljøfarlige. Bruk verneutstyr ved håndtering.

Pris

Faktureres etter prisliste fra mottaksbedrift Renor pluss frakt og omkostninger.

Deklarering

Må deklareres elektronisk av bedriften på forhånd. 
Restavfall

Det lønner seg alltid å sortere. Sorter først, så sparer bedriften både penger og miljøet.

Ved levering på Trollmyra kan bedriften velge mellom deklarert avfall (godkjent for å levere direkte på deponi) og ikke-deklarert avfall. Denne typen går til sorteringsplate.

Priser

Gå til prisliste.
Returfett

Mindre mengder kan leveres i biogassanlegget på Trollmyra.

Avtale om henting kan også tegnes med Returfett Norge AS, telefon: 906 10 362.

Returfett har ingen egen nettside.
Trevirke

Rent trevirke er treverk som ikke har gjennomgått noen form for kjemisk behandling og er fritt for maling og større metalldeler.


Vanlige produkter av rent trevirke:

 • byggematerialer
 • emballasje
 • paller
 • plank
 • sponplater


Les mer om trevirke på Sortere.nos bedriftssider.

Trevirke som er impregnert kommer inn under regler for farlig avfall, se «impregnert trevirke». 

Pris

Gå til prisliste.

 
Våpen, ammunisjon og dynamitt

Våpen, ammunisjon og dynamitt leveres til politiet.