{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer
Renovasjonsbil kjører gjennom kulturlandskap med Randsfjorden i bakgrunnen.

Transportsjef HRA Transport

Spennende i stilling til et selskap i en bransje i vekst.

Hovedoppgaver

 • Ansvaret for daglig drift av transportvirksomheten, herunder transportplanlegging, kundekontakt og lukking av avvik
 • Personalansvar for om lag 25 medarbeidere, inkludert oppfølging av to teamledere
 • Ansvar for drift og vedlikehold av egen bilpark, herunder oppfølging av leasingavtaler
 • Sørge for kostnadseffektiv drift
 • Ansvar for rekruttering, kurs og kompetanseheving i egen avdeling

Du har

 • Relevant lederutdannelse og erfaring innen bransjen
 • Førerkort klasse BE, CE, YSK og løyvekompetanse, gjerne kranførerbevis G8 og G11
 • Normalt god IT-kompetanse
 • Evnen til å være en samlende kulturbygger og til å løse eventuelle konflikter
 • Gjerne erfaring fra å jobbe i et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • God og dokumentert kunnskap om HMS-arbeid
 • God forretningsmessig forståelse
 • Personlig egnethet

Som transportsjef må du være løsningsorientert med god evner til å samarbeide, skape tillit og utvikle gode relasjoner til publikum, leverandører og ansatte.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger gjennom KLP. Du vil bli en del av et sosialt og uformelt arbeidsmiljø, med mulighet til også å delta på ulike sosiale aktiviteter og sportslige arrangementer.

Kontaktinformasjon og søknadsfrist

For mer informasjon kontakt gjerne drifts- og utviklingssjef Bjørn Grønås i HRA, tlf. 473 28 409, eller vår eksterne rådgiver; Dag Otto Winnæss, tlf. 975 53 953.

Søknad merkes «Transportsjef» vedlagt CV, kopier av vitnemål og attester sendes jobbsøkerportalen; www.jobbdirekte.no snarest, og senest innen 22.2.2019

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelse.

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen må du begrunne dette i søknaden. Dersom søknad om unntak fra offentlighet ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. 

Om HRA Transport

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) er et utviklingsorientert selskap i en bransje i vekst. HRA Transport AS er et heleid datterselskap av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) og har ansvaret med å samle inn husholdningsavfallet i 5 eierkommuner.

Selskapet har om lag 25 ansatte, og holder til på Trollmyra avfallsanlegg i Jevnaker kommune. Renovasjonsbilene går på miljøvennlig biodrivstoff fra innsamlet matavfall fra husholdningene i regionen. Selskapet fornyer bilparken med nye renovasjonsbiler i 2019.