{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Ledig stilling som økonomisjef

Spennende ledergruppestilling i bransje i vekst.

Økonomisjef
- spennende ledergruppestilling i bransje i vekst

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) er et utviklingsorientert selskap i en bransje i vekst. Som følge av dette søker vi nå etter en økonomisjef som vil ha en sentral rolle i vår organisasjon. Du vil ha det overordnede ansvaret for økonomi og samtidig lede det strategiske- og operasjonelle arbeid innen HR. Vi ser etter deg med teft for både det kommersielle- og relasjonsfaglige felt og som motiveres av å jobbe i en fremtidsrettet bedrift. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Stillingen er nyopprettet og du vil selv være med å påvirke stillingens innhold. Du vil inngå i vår ledergruppe og rapportere til administrerende direktør.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Totalansvar for HRA-selskapene (inkl. HRA transport AS) vedrørende økonomi, budsjett, likviditet, regnskap og rapportering
 • Foreta økonomiske analyser- og utredninger samt foreslå og følge opp nøkkelindikatorpunkter (KPI) knyttet til driften
 • HR-ansvar for ansatte i HRA-selskapene, både i forhold til strategisk arbeid som utarbeidelse av utviklings- og kompetanseplaner samt operativ oppfølging
 • Ulike forhandlinger, inngåelse- og oppfølging av avtaler
 • Personalansvar for ansatte i HRAs økonomiavdeling
 • Styresekretær for begge selskapene

Vi tror du har følgende bakgrunn

 • Relevant høyskole-/universitetsutdannelse innen økonomi
 • Avtalerettslig kompetanse
 • Erfaring fra forretningsdrift
 • Erfaring fra å ivareta den totale økonomi- og finansfunksjonen i et selskap, samt erfaring fra ivaretakelse av HR-administrasjon og -utvikling
 • Ledererfaring, samt kommersiell forståelse og teft

Vi ser etter deg som har

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Egenskapen til å bygge gode relasjoner og er opptatt av mennesker og deres behov
 • Stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet mht. oppgaver og nødvendige omprioriteringer
 • Forståelse og innsikt til å kunne bidra til utvikling av styrings- og ledelsesverktøy
 • God IKT-kompetanse og gode ferdigheter i Excel og andre relevante IT-systemer
 • Høy gjennomføringsevne og tar initiativ
 • Struktur og arbeider systematisk

Vi tilbyr

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser, samt gunstige pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger gjennom KLP. Du vil bli en del av et sosialt og uformelt arbeidsmiljø, med mulighet til å delta på ulike sosiale aktiviteter og sportslige arrangementer.

For mer informasjon kontakt gjerne våre eksterne rådgivere; Dag Otto Winnæss, tlf. 975 53 953, eller Kristin D. Lygren, tlf. 450 66 006.

Søknad merkes «Økonomisjef». CV, kopier av vitnemål og attester sendes via vår eksterne rådgivers jobbsøkerportal på jobbdirekte.no snarest, og senest innen 31.12.2018 (utvidet søknadsfrist). 

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelse.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke stå på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Om arbeidsgiver

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er et interkommunalt avfallshåndteringsselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke. Selskapet drifter blant annet seks gjenvinningsstasjoner samt et bioraffineri for produksjon av klimanøytral biogass av matavfall og biogjødsel til landbruket.

Omsetningen i 2017 var på ca. NOK 118 mill. HRA har 24 fast ansatte i tillegg til et 30-talls ansatte i datterselskapet HRA Transport AS og ved gjenvinningsstasjoner. HRA har sitt hovedkontor på Bergermoen industriområde i Jevnaker kommune. Selskapet betjener 66 000 innbyggere og har cirka 30 000 abonnenter.