Utlevering av poser og sekker

TIDER FOR UTLEVERING AV MATAVFALLSPOSER OG SEKKER TIL PLASTEMBALLASJE

Kommune Matavfallsposer
1. halvår
Matavfallsposer
2. halvår
Sekker til
plastemballasje
Hole Uke 16,17,18,19 Uke 42,43,44,45,46 Uke 42,43,44,45,46
Ringerike Uke 20,21,22,23,24,25 Uke 46,47,48,49,50,51

Uke 20,21,22,23,24,25

Jevnaker Uke 7,8,9,10 Uke 35,36,37,38 Uke 35,36,37,38
Lunner Uke 11,12,13,14,15 Uke 38,39,40,41,42 Uke 38,39,40,41,42
Gran Uke 2,3,4,5,6 Uke 30,31,32,33,34,35 Uke 30,31,32,33,34,35

OVERSIKT OVER BUTIKKER SOM SELGER MATAVFALLSPOSER OG HRA EKSTRASEKKER TIL RESTAVFALL

HRA kan ikke garantere at butikkene alltid har poser/sekker på lager. Butikkene må selv bestille fra HRA etter behov.

KOMMUNE

FORRETNING

Hole Rema 1000 på Vik
  Kiwi på Vik
Ringerike Meny i Osloveien
  Coop Mega Hønefoss
  Coop Marked Hallingby
  Coop Extra Heradsbygda
  Meny Kuben
  Coop Marked Nes i Ådal
Gran Kiwi Jaren
  Coop Marked Brandbu
Lunner Kiwi Grua
  Kiwi Harestua
  Kiwi Roa
  Joker Kalvsjø
   

Matavfallsposer, sekker til plastemballasje kan man få på alle våre gjenvinningsstasjoner. HRA ekstrasekker koster kr 70,-.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.