Tømmeruter Ringerike

Tømmeruter nedgravde beholdere

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

Mat/restavfall Tirsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Andersløkkeveien  
  Apalveien  
  Blåveissvingen  
  Borgergata, Unntatt nr. 30  
  Bånntjernveien  
  Eriksrudveien  
  Færdenbakken  
  Færdenveien  
  Gjermundboveien  
  Hadelandsveien 461, 386-476  
  Haugkollen  
  Heggestubben  
  Hemskogveien  
  Kjelstadveien  
  Klekkenveien 134-178, 151-195  
  Linnerudveien  
  Nedre Klekken Vei  
  Nedre Nordbergveien  
  Paasche Aasens Vei  
  Ringkollveien Unntatt Ringkollstua  
  Smieveien  
  Øvre Bergs Vei  
  Øvre Nordbergveien  
     
Mat/restavfall Onsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Asbjørnsens Gate  
  Bekkegata  
  Grensegata  
  Gullagata Unntatt 3  
  Gøtzsches Gate  
  Haugs Gate  
  Holtgata  
  Hønengata 12-60, 19-75  
  Industrigata  
  Jørgen Thons Vei  
  Kreftings Gate  
  Nygata 1, 2, 3  
  Paludans Gate  
  Parkgata  
  Prinsens Gate  
  Tordenskiolds Gate  
  Ullerålsgata  
  Wahlstrøms Gate  
     
Mat/restavfall Torsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bjørnsons Vei  
  Christies Gate  
  Edvard Griegs Vei  
  Elvegata  
  Gartnerveien  
  Granliveien  
  Hattemaker Knudsens Vei  
  Holtbekkveien  
  Ivar Aasens Vei  
  Livbakken  
  Livveien  
  Nansenveien  
  Nygata Kun 7  
  Oddliveien  
  Ole Thorkelsens Vei  
  Skogfaret  
  Slettveien  
  Vesternbakken  
  Vesterngata  
  Vestvangveien  
  Åsmund Vinjes Vei  
     
Mat/restavfall Fredag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Dronning Ragnhilds Vei 2, 4, 6  
  Eggemoveien  
  Flyplassveien  
  Halvdan Svartes Gate  
  Harald Hårfagres Vei  
  Hov Alle  
  Hovsenga  
  Hovsmarkveien 2-20 Kun partall  
  Hvalsmoveien  
  Hønen Alle  
  Hønen Terrasse  
  Hønengata 77- 89, 88-96  
  Kringlemoveien  
  Lundstadveien (Austjord)  
  Plassveien  
  Ruaveien  
  Sagaveien 1-41, 8-32  
  Strandfaret  
  Thoengata 18-32, 31-35  
  Tyrimyrveien  
  Viulveien 2-14, 35-83  
  Ødegårdsveien  
  Øyaveien  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Dølerudjordet  
  Dølerudveien  
  Furustubben  
  Gamle Ådalsvei 1-85, 8-84  
  Hallingbyveien Kun 16  
  Hvalsbruveien 1-21, 2-34  
  Høgåsveien  
  Idrettsveien  
  Kirkemoveien  
  Knuterudveien  
  Linjeveien  
  Moseveien  
  O.A. Hvals Vei  
  Røsslyngveien  
  Rådyrveien  
  Skogliveien  
  Tyttebærveien  
  Ådalsveien 145-157 kun oddetal  
  Åsliveien  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Almebakken  
  Almemoen  
  Frydenhaugen  
  Havreslettskogen  
  Hensveien 13-157, 14-150  
  Laftonveien  
  Nymobakken  
  Nymofaret  
  Nymostubben  
  Nymoveien  
  Olamoen  
  Stikkveien  
  Storetjernveien  
  Tørrjulfaret  
  Ådalsveien 5-57 ,10-48  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Dronning Ragnhilds Vei 7-11, 10, 15  
  Elling M Solheims Vei  
  Flattumveien  
  Fossekallveien  
  Haldenveien  
  Hovsmarkveien 5-11 kun oddetall  
  Hønengata 68-80 kun partall  
  Klinikkveien  
  Konvallveien  
  Krokenveien  
  Lageshallveien Kun 2  
  Linneaveien  
  Lundveien  
  Olav Duuns Vei  
  Rabbaveien 54, 56, 58, 68, 70  
  Sagaveien 51-59, 52-74  
  Sigrid Undsets Vei  
  Slettåkerveien  
  Sommerveien  
  Storløkkaveien Kun 38  
  Trulserudveien  
  Øvre Haldenveien  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Brattveien  
  Hengsleveien  
  Indre Løkkavei  
  Kortveien  
  Lagesens Gate 26, 28  
  Lageshallveien Unntatt 2  
  Mindes Vei  
  Mosseveien  
  Rabbaveien 1-83, 2-52, 60-66, 72-96  
  Rundtom  
  Slyngveien  
  Storløkkaveien Unntatt 38  
  Svingveien  
  Tverrveien  
  Utsikten  
  Westheims Gate  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Arne B. Bangs Vei  
  Begnaveien  
  Bjørkeveien  
  Evens Vei  
  Follummoveien  
  Glederudveien  
  Hofsfossveien  
  Jens Lange Lyches Vei  
  Kilemokroken  
  Ludvig Grønvolds Vei 33-49, 34-52  
  Nedre Begnamoen  
  Snarveien  
  Soknedalsveien 10, 12, 16  
  Solveien  
  Svarverudveien  
  Sverre F Halvorsens Vei  
  Vesleveien  
  Vårveien  
  Øvre Begnamoen  
  Åsveien  
     
Mat/restavfall Mandag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Ankersgate  
  Arnemannsveien  
  Bjørklunds Gate  
  Blyberggata  
  Brandals Gate  
  Brutorget  
  Fossveien  
  Glatveds Gate  
  Hammerbrogate  
  Hensmoveien  
  Hønefoss Bru  
  Hønengata 1-11, 6-8  
  Kongens Gate 2, 3  
  Lagesens Gate Unntatt 26, 28  
  Molvaldgata  
  Nordre Torv  
  Riperbakken 1, 2, 4, 6  
  Stabells Gate 1-17, 8-14  
  Strandgata  
  Søndre Torv 2, 3, 4  
  Sørflatveien  
  Torvgata  
  Verkstedveien  
  Vågårdsveien 7-47, 32-46  
     
Mat/restavfall Tirsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bertelsbakken  
  Bølgenhøgda  
  Bølgenveien  
  Eikemyrveien  
  Fløytingen  
  Hadelandsveien 515- 547, 520-546  
  Haga Terrasse  
  Hagaringen  
  Harehaugveien  
  Hillehaugveien  
  Holmestueveien  
  Hvalsveien 142-156, 143-159  
  Inngjerdinga  
  Klokkerveien  
  Lostajet  
  Lotunet  
  Loveien  
  Løkenåsen  
  Smeden  
  Toppveien  
  Torpveien  
  Vangstunet  
  Vangsveien  
  Øllejordet  
  Øvre Klekkenvei  
     
Mat/restavfall Onsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Arnegårdsbakken  
  Arnegårdsveien  
  Botilrudveien  
  Froksveien  
  Gilebakken  
  Granlystubben  
  Hadelandsveien 2-20 kun partall  
  Haugebakken  
  Hvervenenga  
  Konglefaret  
  Nordre Ringåsen  
  Osloveien 67-115, 96-134  
  Ringåstoppen  
  Ringåsveien  
  Ståle Kyllingstads Vei  
  Søndre Ringåsen  
  Tandbergmoveien  
  Trygstadveien  
  Veisteingata  
  Øvre Botilrudveien  
     
Mat/restavfall Torsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Alf Westerns Gate  
  Bakkeveien  
  Benterudgata  
  Bredalsveien  
  Bråtaveien  
  Carl Platous Gate  
  Dronning Åstas Gate  
  Eikliveien  
  Engens Vei  
  Folefossveien  
  Gigstads Vei  
  Hagaveien  
  Harald Hardrådes Gate  
  Hvervenenga  
  Hvervenmoveien  
  Kartverksveien  
  Moholtveien  
  Monserudveien  
  Nedre Dahls Vei  
  Osloveien 1-35, 2-42  
  Tanbergsvingen  
  Øvre Dahls Vei  
     
Mat/restavfall Fredag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Anna Colbjørnsdatters Gate  
  Bloms Gate 8-18, 9-21  
  Dronningens Gate  
  Hofgaards Gate  
  Holegata  
  Jevnakergata  
  Kahrs Gate  
  Kirkegata  
  Kong Rings Gate 7,11, 12-20, 21-25  
  Kongens Gate 12-32, 13-21  
  Kvernberggata  
  Oscars Gate  
  Owrens Gate  
  Ringeriksgata  
  Roald Amundsens Gate  
  Schjongs Gate  
  Sibberns Gate  
  Stangs Gate 10, 11-15  
  Storgata 2-26, 9-21  
  Sundgata 10-44 kun partall, 11, 19, 21, 43  
  Søndre Torv Kun 1  
  Thornes Gate  
  Tyristrandgata  
  Ådalsgata  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bassengveien  
  Bergveien  
  Bålerudveien  
  Feltspatveien  
  Fjellveien  
  Glimmerveien  
  Gneisveien  
  Granittveien  
  Gråsteinveien  
  Halsteinrud Terrasse  
  Helgerudveien  
  Heradsbygdveien 27-33, 39, 47-59  
  Kantarellveien  
  Kremleveien  
  Oppenåsen  
  Steinliveien  
  Øvre Halsteinrud Terrasse  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Anettes Vei  
  Balders Vei  
  Frøyas Vei  
  Heradsbygdveien 2-46, 37-41  
  Huginveien  
  Muninveien  
  Odins Vei  
  Tors Vei  
  Tryms Vei  
  Urdveien  
  Valhallveien  
  Ve Terrasse  
  Vebakken  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Baglerveien  
  Birkebeinerveien  
  Hallumsbakken  
  Hallumsdalen  
  Heradsbygdveien 1-25 kun oddetall  
  Hofsfossveien Kun 1  
  Ludvig Grønvolds Vei 1-29, 2-16  
  Ringveien 70-116, 103-119  
  Sagatunveien  
  Soknedalsveien 9-25, 43-45  
  Veienkollen  
  Veiginveien  
  Veksalbakken  
  Veksalveien  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Furulundveien  
  Helgeshaugen  
  Høybyveien  
  Jordbruveien  
  Myrveien  
  Ramsrudveien  
  Ringveien 1-41, 2, 8-12  
  Riperbakken Unntatt 1, 2, 4, 6  
  Sørumsgata  
  Teglverksveien  
  Veienkroken  
  Veienmoen  
  Vestliveien  
  Vinterroveien  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Andreas Zeiers Vei  
  Askveien 3-71, 4-98  
  Bloms Gate 1-5, 25-41, 26-42  
  Blomsterveien  
  Flattums Gate  
  Fredrik Brochs Vei  
  Holmboes Gate  
  Hundremeterskogen  
  Hvelven  
  Hvelvenkroken  
  Kandidat Færdens Vei  
  Markveien  
  Norderhovsgata  
  Parkveien  
  Skogveien  
  Solbakken  
  St Olavs Gate  
  Stabells Gate 2-6  
  Stangs Gate 1-7  
  Storgata 1-8  
  Sundgata 2-6, 1-5  
  Søndre Torv 5, 6, 8  
  Telegrafalleen  
  Tolpinrudveien  
  Tungaveien  
  Østmoveien  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Askveien Kun 324  
  Brugsjordet  
  Fegrikroken  
  Fegriveien  
  Fossumveien  
  Fredheimveien  
  Haga Bru  
  Holleiaveien 1, 3, 4-14  
  Hovinveien  
  Justisveien  
  Jåbekkveien  
  Kindsveien  
  Kindsåsfaret  
  Kindsåsveien  
  Klavåsbakken  
  Maltkleiva 2-12, 7-15, 16-24  
  Nedre Fegrihellinga  
  Nedre Fegriveien  
  Pjåkaveien 2-6 kun partall  
  Skjærdalen  
  Sole Terrasse  
  Steinrøysveien  
  Støaveien  
  Tyristien  
  Vikersundveien 14-262, 19-243  
  Øvre Fegrihellinga  
  Øvre Fegriveien  
  Øvre Kindvei  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Bjerkelyveien  
  Elvelyveien  
  Norderhovsveien  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Almveien  
  Amundrudveien  
  Askilsrudveien  
  Aurdalsveien  
  Gamle Ringkollvei  
  Gamleveien  
  Gjermundboveien Kun 73  
  Gjørudenga  
  Gjørudgata  
  Grenseveien  
  Gundersbygata  
  Hadelandsveien 501-881, 564-872  
  Hauglibakken  
  Honerudveien  
  Håkonstugata  
  Kistefossveien  
  Kvernhusløkka  
  Nordlisvingen  
  Ringenbakken  
  Sitpåveien  
  Skaugveien  
  Skogstadgata  
  Smedsbøleveien  
  Solborgveien  
  Stigsrudveien  
  Vesetrudgata  
  Åserudgata  
  Åsterudbakken  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Skagnesseterveien  
  Vassendveien  
  Veernveien  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Bautaveien  
  Einerveien  
  Finnevolliveien  
  Fossholm  
  Furusletta  
  Gravliveien  
  Hedalsveien  
  Heggenesveien  
  Lindelia  
  Nesveien  
  Siknesveien  
  Treknattlia  
  Tømmerdalsveien  
  Urulaveien  
  Østre Vidalsveien  
  Østsideveien  
  Øvrevollen  
  Øya  
  Ådalsveien 1004-1420, 1011-1475  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bekkevollveien  
  Blakstvetveien  
  Blåbærstien  
  Engveien  
  Fjøsvikveien  
  Gamle Finnsandvei  
  Gamle Ådalsvei 105, 120-150  
  Haugerudveien  
  Haugerudåsen  
  Heiaveien  
  Hvitmyrveien  
  Juterudveien  
  Kirsebærveien  
  Kristines Vei  
  Liaveien  
  Nedre Åsterudveien  
  Persvoldbakka  
  Ringmoen  
  Ringmoveien  
  Rustandveien  
  Samsjøveien  
  Skagnesveien  
  Smiestien  
  Somdalsgata  
  Sommaveien  
  Sølaveien  
  Tørrhardsveien  
  Ådalsveien 169-991, 184-996  
  Åsterudveien  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Borgergata Kun 30  
  Borgergrenda  
  Gullerud  
  Hadelandsveien 44-374, 61-373  
  Klekkenveien 4-10, 5-119, 40-114, 71-75  
  Kragstadveien  
  Støalandet  
  Støavangen  
  Sætranggata  
  Trøttilsrudveien  
  Øvre Knausen  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bergsundveien  
  Blåbærhaugen  
  Elsrudseterveien  
  Hansemyrveien  
  Hvalsbruveien 70, 71, 73  
  Killingtjernveien  
  Løkkemokroken  
  Opperudveien  
  Rambergsveien  
  Røsteveien  
  Skarrudseterveien  
  Skarrudveien  
  Skollerudveien  
  Smilihaugen  
  Verksveien  
  Vestre Ådal 1, 301-909, 324-922  
  Vikerseterveien  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Damtjernveien  
  Elvebakken  
  Elvefaret  
  Grønvoldsgrenda  
  Grønvoldsmoen  
  Hallingbyveien Unntatt 16  
  Hensveien 136-304, 161-255  
  Kilealleen  
  Nordre Semmentjernveien  
  Pålerudbyen  
  Tajegata  
  Valderstømoen  
  Vestre Ådal 4, 21-273, 104-280  
  Vågårdsveien 57-213, 58-220  
  Øvre Høgåsveien  
  Ådalsveien 65-139, 70-130, 161  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Fleskerudveien  
  Grantoppsvingen  
  Løkkeneveien  
  Nedre Østbråtaveien  
  Nordbyveien  
  Nye Framdalsveien  
  Pålsrudveien  
  Skjørvoldveien  
  Sørliveien  
  Tolpinrudsvingen  
  Ultvetveien  
  Vakermoveien  
  Vikheimsveien  
  Vollgata  
  Østbyveien 18-168, 19-25  
  Øvre Østbråtaveien  
  Åsaveien 648-828, 671-807  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Abrahamrudveien  
  Bakkebakken  
  Barlindveien  
  Bekkatomtbakken  
  Fuglesangveien  
  Gamle Stubdalsvei  
  Gunnerengveien  
  Haukemyrveien  
  Håkenrudveien  
  Kornbråtenveien  
  Nedre Fjellheimsveien  
  Nordre Elvikvei  
  Orebråtaveien  
  Småbråtalia  
  Småbråtaveien  
  Strandbråtan  
  Stubdalsveien  
  Svartorbekkveien  
  Søndre Elvikvei  
  Tjyruhjellveien  
  Østbyveien 51-55 kun oddetall  
  Åsaveien 60-644, 87-641  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Fåfengveien  
  Hvalsenga  
  Hvalsveien 2, 4, 38-138, 55-101  
  Knestanggata  
  Kongeveien  
  Lønnhaugveien  
  Nakkebærveien  
  Nesmoveien  
  Sagafaret  
  Snipphaugen  
  Thoengata 60-128, 63-151  
  Viulkroken  
  Viulveien 80-300 kun partall, 85-265 kun oddetall  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Bråtasida  
  Furuholtet  
  Furumoen  
  Gullovveien  
  Hallingdalsveien  
  Kastet  
  Kollsjøveien  
  Midtmoen  
  Nordliveien  
  Permobakken  
  Roaveien  
  Roverudveien  
  Sagveien  
  Saksentjernveien  
  Sandvatnet  
  Skoleveien  
  Strømsoddveien  
  Vestmoen  
  Vikers Vei  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bergsrudveien  
  Brekkebygdveien  
  Gamle Hallingdalsveien  
  Gildredalen  
  Haverstingveien  
  Havikveien  
  Kittelsbykroken  
  Landveien  
  Lundealleen  
  Maurstien  
  Osetveien  
  Smedgårdsveien  
  Svendplassveien  
  Tranbyveien  
  Vestbygdveien  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bakåsen  
  Borgerudveien  
  Drolshammarveien  
  Fonkalsrudveien  
  Gamle Vemevei  
  Garhammertoppen  
  Holmenliveien  
  Hovlandsmoveien  
  Jonsrudveien  
  Kvernvolljordet  
  Kvernvollveien 4, 12, 11-17  
  Lofthusveien  
  Nordmoveien  
  Roakrokveien  
  Skotlandveien  
  Skraperudveien  
  Sognafaret  
  Soknedalsveien 61-195, 144-250  
  Stadionveien  
  Storbråtaveien  
  Strandvelta  
  Tangeveien  
  Tuftveien  
  Vemeveien 38, 184, 185, 186  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Askveien 112-132, 115  
  Avstikkeren  
  Bjørkemoen  
  Bjørkenga  
  Dalssvingen  
  Dalsveien  
  Elvengveien  
  Flismoveien  
  Gamle Vemevei  
  Heggeliveien  
  Heggenveien  
  Heiernveien  
  Heradsbygdveien 67, 108-260, 143-251  
  Kapellveien  
  Kirkeveien  
  Kjellaveien  
  Kvernvollveien 29-35, 34  
  Maurhaugveien  
  Nøklebytoppen  
  Nøklebyveien  
  Piperåsveien  
  Pålsgårdsbakken  
  Sandakerveien  
  Strandjordveien  
  Sætraveien  
  Vemeveien 3-169, 50-108  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Aklangveien  
  Askenga  
  Askveien 155-231, 172-210  
  Averøyveien  
  Berget  
  Busundveien  
  Froksmoen  
  Hjelleveien  
  Juverveien  
  Muggerudbakken  
  Mælingen  
  Norderhovsbakken  
  Norderhovsveien 2-6, 9  
  Røsholmstranda  
  Ødegården  
     
     
Mat/restavfall Mandag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Askveien 249-315, 260-294  
  Breien Gårdsvei  
  Eggehagaveien  
  Ekornrudveien  
  Holleiaveien 15-309, 24-316  
  Kvernvollen (Tyristrand)  
  Maltkleiva 5, 14  
  Nedre Eggeveien  
  Oppsalveien  
  Pjåkaveien 1, 8-140, 11-129  
  Sliperiveien  
  Vælerenveien  
     
     
Mat/restavfall Tirsdag 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bakåsveien  
  Berggårdsveien  
  Bergheimveien 6, 2  
  Bråtenveien  
  Bureveien  
  Engene Vei  
  Erteliveien  
  Grefsrudveien  
  Hauggata  
  Haugstangen  
  Hollerudveien  
  Kastveien  
  Kolkinnveien  
  Moeveien  
  Nakkerudalleen  
  Nakkerudgata  
  Parken  
  Perhagan  
  Ringenfaret  
  Sandumveien  
  Solbergfaret  
  Solumveien  
  Stasjonsveien  
  Strykenveien  
  Svenskerudveien  
  Tufteveien  
  Vikersundveien 327-447, 328-430  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Gilegata  
  Osloveien 155,161  
     

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.