Tømmeruter nedgravde beholdere Lunner

ORDINÆRE TØMMERUTER NEDGRAVDE BEHOLDERE

Tallene refererer til ukenummer

 

Mat/restavfall Onsdag/ torsdag 2,4, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag/ torsdag   4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Flerbrukshall, Elvefaret 22  
  Saglunden 1  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.