Tømmeruter Jevnaker

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Betelgata  
  Brekkeveien  
  Brennasletta  
  Brennaveien  
  Brøttetveien  
  Ekornvegen  
  Gamlevegen 5-41, 6-40  
  Gaupefaret  
  Glassverkvegen 27-145, 28-88  
  Haravegen  
  Haugergata  
  Haugsveien  
  Hensrudveien  
  Hovsbakken  
  Hovsmarkveien  
  Hovsstubben  
  Kanadaveien Kun 2  
  Klinkenbergveien 2-16, 3-15  
  Lekestien  
  Midtlivegen  
  Olumslinna 14-228, 191- 265  
  Prestlia  
  Prestmovegen  
  Rønnerudsvingen  
  Rådyrvegen  
  Sørhagan  
  Torshovveien  
  Tosobakken  
  Tosogata  
  Tosokroken  
  Vangskroken  
  Wangsvegen  
  Øvre Hovsbakken  
  Øvre Vangsvei  
  Åslia  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bekkevegen  
  Bergerbakkvegen 2-32, 21  
  Blåbærveien  
  Bringebærveien  
  Buttentjernsveien 9  
  Einebærveien  
  Elvegata  
  Feldbergkroken  
  Forseths Veg  
  Gamlevegen 1, 2, 3, 4  
  Glassheimvegen  
  Glassverkvegen 1-25, 2-26  
  Graverengvegen  
  Grønlandsvegen  
  Grønlivegen  
  Klebersteinsveien  
  Kreklingveien  
  Krystallen  
  Lemvigvegen  
  Loftbergveien  
  Lundsgata  
  Meieribakken  
  Melkevegen  
  Musmyrveien 165, 195, 204  
  Nils Bergs Veg  
  Nybrovegen  
  Nygaten  
  Opperudgata  
  Sagvegen  
  Stampeengvegen  
  Stensvollvegen  
  Svenåvegen  
  Tyttebærveien 1  
  Østgata  
     
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Anviseren  
  Bakkavegen 1-21 kun oddetall,2-24 kun partall,85  
  Bassengvegen  
  Bergsetvegen  
  Bergstien  
  Blinken  
  Bogavegen  
  Brørbystubben  
  Buttentjernsveien (nr. 9 - se egen rute)  
  Dalstubben  
  Dr. Hvattums Veg  
  Dølerudvegen  
  Frydenlundstaje  
  Frydenlundsvegen  
  Furukollen  
  Hammersborgvegen  
  Jørgen Jahrens Veg  
  Klokkerbakken  
  Liavegen  
  Markvegen  
  Nordhagenvegen  
  Nøklebygata  
  Nøklebystubben  
  Peder Nordbys Veg  
  Pilen  
  Rabbavegen  
  Randsborg  
  Randsborggata  
  Sigurd Dahls Veg  
  Skogvegen  
  Skyttervegen  
  Standplassen  
  Strandvegen  
  Strengen  
  Trollbærveien  
  Tyttebærveien (nr 1 - se egen rute)  
  Åkervegen  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Bakkelivegen  
  Bakkestupveien  
  Bergerbakkroken  
  Bergerbakkvegen 23-69, 34-80  
  Bergergata  
  Bergerkneika  
  Bjerkegata  
  Brugata  
  Dampsagveien  
  E G Borchs Gate  
  Enggata  
  Fjellheimvegen  
  Fjordvegen  
  Glimtstubben  
  Grindavegen  
  Hermanstien  
  Hønefossvegen  
  Kirkegata  
  Lidvangvegen  
  Moløkkavegen  
  Myrbråtaveien  
  Nesgata  
  Ole B. Bergers Veg  
  Plassenveien  
  Rundhaugvegen  
  Skolebakken  
  Skolevegen  
  Storgata  
  Torggata  
  Utsikten  
  Vinkelveien  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bergerfossvegen  
  Bergermotunet  
  Bjønnputtvegen  
  Blåklokkeveien  
  Blålyngstien  
  Energiveien  
  Fiolveien  
  Furuvegen  
  Granvegen  
  Grindasvingen  
  Hestehovsbakken  
  Hvitveiskroken  
  Kistefossvegen  
  Konvallveien  
  Kornblomstveien  
  Krokusveien  
  Liljeveien  
  Linneasvingen  
  Løvtannveien  
  Mofivelkroken  
  Musmyrveien 1-49, 2-10  
  Myrvegen  
  Møllevegen  
  Nattfiolveien  
  Rensevegen  
  Roseveien  
  Rødkløverstien  
  Røsslyngveien  
  Samsmoveien  
  Sandvegen  
  Skogstjerneveien  
  Symreveien  
  Tulipanveien  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
     
  Fjordlinna 880-1574, 885-1625  
  Sognsveien 239-269, 268-362  
  Veloveien  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Fjordlinna 1660-1680, 1661-1981  
  Grindvollinna 724-1112, 1011  
  Sognsbakka  
  Sognsveien 97-107, 150-154  
  Vaterudsvegen  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Hadelandsveien  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Engerveien  
  Feldbergveien  
  Gjerdingsveien  
  Greftegreffveien  
  Grindvollgata 101-109, 220-224  
  Halvorsrudveien  
  Holåsveien  
  Kingeveien  
  Klinkenbergveien  
  Langdalen  
  Myllalia  
  Olumslinna 391-431, 392-432  
  Prestensrudveien  
  Sagengveien  
  Storetjernsveien  
  Trantjernveien  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
  Bakkavegen 28-394, 137-327  
  Bratvalsveien  
  Fallaveien  
  Fikerudveien  
  Fundinveien  
  Gullenbråtaveien  
  Halvorsbøleveien  
  Kanadaveien 1, 111-431, 134-428  
  Klokkerengveien  
  Nerengveien  
  Sandvikslandet  
  Snappinveien  
  Steinhusveien  
  Vestsidevegen  
  Østbyveien  
     

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.