Tømmeruter Hole

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Domholtveien  
  Dronning Ingeborgs Vei  
  Dæliveien  
  Fjellsveien 133 og 135  
  Fjordgløttveien  
  Fritjof Frøknes Vei  
  Frøysugata  
  Furuhallveien  
  Gamle Holeveien  
  Gomnesveien 61, 155-791, 160-792  
  Hagastuveien  
  Hamnorshagaveien  
  Kapteinveien  
  Kastebakken  
  Kastebakkroken  
  Kirkebakken  
  Moloveien  
  Munchs Vei  
  Nordre Gomnesvei  
  Patruljeveien  
  Portveien  
  Prestegårdsveien 66-72, 109-111  
  Regimentsveien  
  Rønningsveien  
  Sandbyveien  
  Skaustubben  
  Skauveien  
  Solengveien  
  Stadumveien  
  Ødegårdsveien  
  Åsbakken  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Birchs Vei  
  Fjordveien  
  Fougners Vei  
  Fristads Vei  
  Guribyveien  
  Henry Ruuds Vei  
  Holeveien 1955, 1957, 1959  
  Koksrudveien  
  Moltzaus Vei  
  Pilegrimsveien 1-19, 2-56  
  Rudsbakken  
  Rudslia  
  Rudstunet  
  Rudvangveien  
  Sigurd Hjorts Vei  
  Sigurd Ribbungs Vei  
  Sigurd Syrs Vei  
  Solbergbakken  
  Solbergs Vei  
  Sommerroveien  
  Steinsbakken  
  Steinsbyveien  
  Steinsåstunet  
  Strandbakken  
  Strandkanten  
  Strandstubben  
  Strandveien  
  Tønders Vei  
  Viksveien 128-140, kun partall  
  Østre Ruds Vei  
  Åsheims Vei  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Biliberget  
  Biliveien  
  Blomshøgda  
  Brattbakken  
  Brattibakkveien  
  Dokkertveien  
  Fekjærveien Kun 171  
  Gamleveien 1-29, 2-18, 200-220  
  Grindbakkveien  
  Hjulmakerveien  
  Holeveien 1540-1618, 1669-1791  
  Jomfrulandsveien  
  Karjolveien  
  Kroksundåsen  
  Løkenenga  
  Løkengata  
  Løkenkroken  
  Løkenmoveien  
  Pilegrimsveien 90, 94, 101, 105  
  Rudsøgardsveien  
  Røyseveien 28-190, 39-191  
  Solbakken  
  Tangenveien  
  Vik Torg  
  Viksenga  
  Vikshøgda  
  Viksveien 2-78, 27-91  
  Øgardsvika  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Baskerudberget  
  Baskerudveien  
  Blybergs Vei  
  Brobekkveien  
  Daniel Hansens Vei  
  Dronningveien  
  Einar Sundøens Vei  
  Gamle Åsaveien  
  Holeveien 1288-1492, 1309-1473  
  Kleivstadgata  
  Klokkerbråtan  
  Klokkerenga  
  Klokkerfaret  
  Klokkerhagen  
  Klokkerlia  
  Lars Mikkelsens Vei  
  Løvåsveien  
  Midtre Grøndokkvei  
  Mølleberget  
  Nedre Grøndokkvei  
  Nedre Rørvikberget  
  Rørvikberget  
  Utstranda 1-11, kun oddetall  
  Øvre Grøndokkvei  
  Øvre Rørvikberget  
  Åsaveien 2-38, 25-35  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Fegata  
  Holeveien 2046-2050  
  Hurumåsveien  
  Loretangen  
  Loreveien  
  Myragata  
  Nordre Loreåsen  
  Selteveien  
  Søndre Loreåsen  
  Tyribakken  
  Vollgata  
  Åserudveien  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Bjerkelia  
  Korneliusveien  
  Lyseveien  
  Åsaveien 60-644, 87-641  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Dronning Tyras Vei  
  Elgefaret  
  Engene  
  Fagerliveien  
  Hamarbispens Vei  
  Helleveien  
  Holeveien 18, 30-216, 31-197  
  Husmann Helgesens Vei  
  Høgkastveien  
  Iversløkkveien  
  J.C.Bloms Vei  
  Jotaveien  
  Kapellveien  
  Lierveien  
  Lihøgdaveien  
  Nedre Nesvei  
  Niskinnveien  
  Nordlandsveien  
  Skarveien  
  Tjernsliveien  
  Toresplassveien  
  Utstranda 69-793, 82-770  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bråtenveien  
  Bønsnestangen  
  Bønsnesveien  
  Dakotaveien  
  Fjellsveien 133 og 135 se egen rute)  
  Gomnesveien 2-4, 23-139, 36-158  
  Hodteveien  
  Hundstadveien  
  Langløkka  
  Leinestranda  
  Løkkebakken  
  Mosengbakken  
  Nordre Fjellsvei  
  Onneveien  
  Ragnar Frischs Vei  
  Rudshaugen  
  Sersjantløkka  
  Skinnillveien  
  Strandjordsveien  
  Søholsgata  
  Tyrifjordveien  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Askeladden  
  Bjørkeveien  
  Bjørkåsen  
  Fekjærveien Unntatt 171  
  Gamleveien 81-167, 90-170  
  Garntangen  
  Gilegata  
  Gjesvalhaugen  
  Hagahaugveien  
  Holeveien 1662-2186, 2155-2215  
  Jørgen Moes Vei  
  Meieriveien  
  Ole Rytteragersvei  
  Prestegårdsveien 25-51, 30-48  
  Røyseveien 234-530, 405-531  
  Skarpsnogata  
  Skarpsnohaugen  
  Skredderveien  
  Soria Moriaveien  
  Svingerudveien  
  Trongmoen  
  Øderåveien  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.