Tømmeruter Gran

Tømmeruter nedgravde beholdere

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Augedalsvegen  
  Brandbutunet  
  Brattbakken  
  Brurbakklia  
  Brurbakkvegen 1-81, 2-44  
  Grinakerlinna 4-86, 77-93  
  Julibakka 5-117, 6-124  
  Liavegen  
  Marka Alle  
  Markadompa  
  Markakleiva  
  Markastikken  
  Markastubben  
  Markatun  
  Markavegen  
  Nordre Skogskoleveg  
  Paalsbakken  
  Salemvegen  
  Søndre Skogskoleveg  
  Tomtebakken  
  Tomtebråtan  
  Tomtehaugen  
  Tomtelia  
  Øverlia  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Augedalsbrua  
  Bergsliavegen  
  Brennavegen Unntatt 4  
  Briskebyvegen  
  Dæhlengutua  
  Eggelinna 2-66, 17-67  
  Furuvegen  
  Grinakerlinna 1  
  Gullabakken  
  Jens Røislies Veg  
  Kjølvegen 1-71, 2-56  
  Kløvervegen  
  Meierivegen  
  Mostuvegen  
  Nedre Hagali  
  Nobels Gate  
  Orhagavegen  
  Parkvegen  
  Plassbakken  
  Ringvegen  
  Rosendalsvegen  
  Skjellatun  
  Skjellavegen  
  Skjervahøgda  
  Skjervavegen  
  Skogvegen  
  Snarvegen  
  Stensrudvegen  
  Stikkvegen  
  Storlinna 9-95,16-88  
  Torgvegen  
  Valhallavegen  
  Øvre Hagali  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Amundrudvegen 1-87, 6-76  
  Bisgård  
  Blindvegen  
  Brennavegen Unntatt 4  
  Dales Veg  
  Dvergstenlinna  
  Furulyvegen  
  Jensegutua  
  Martegutua  
  Mohagastikken  
  Mohagasvingen  
  Mohagavegen  
  Prestkværn  
  Rogne  
  Rognebakken  
  Rognstadvegen 1-35, 2-34  
  Røykenviklinna 1-7 kun oddetall  
  Steinerud  
  Steinerudsvingen  
  Steinerudvegen  
  Stensrudbakken  
  Stensrudhavna  
  Storlinna 98-124, 101-133  
  Trulserudgutua  
  Trulserudsvingen  
  Trulserudvegen  
  Veistengutua  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Andskytten  
  Berglivegen  
  Bråtavika  
  Gjefsenbråtan  
  Gjefsenmyrvegen  
  Haugengutua  
  Heimvang  
  Jarenstranda 457, 480-484  
  Jarenvegen  
  Kongsli  
  Kvernerudsvegen  
  Linnerud  
  Merrabakka  
  Movegen 1-51, 10-60  
  Nordberg  
  Nordre Ålsvegen 2-20, 9-55  
  Parallellvegen 18-88, 31-95  
  Risenfallgutua  
  Røykenviklinna 6, 10, 12, 16  
  Rådhusvegen  
  Solbakken  
  Stastadbråtan  
  Sætergutua  
  Sørvangsbakken  
  Tømtevegen  
  Ulsvad  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bergetgutua  
  Granumsvegen  
  Grindækerbakken  
  Grindækervegen  
  Haugsbakken  
  Haugsbakklia  
  Haugsbakkroken  
  Haugsbakkstikken  
  Haugsbakkvegen  
  Haugsbratta  
  Hofsbrovegen  
  Horgenmoen  
  Jarenstranda 1-19, 2-74  
  Jernbanegata  
  Lidskjalvgutua  
  Nordre Ålsvegen 61-79, 62-82  
  Parallellvegen 2-10 kun partall  
  Risbakkvegen 2-6 kun partall  
  Råstadkroken  
  Råstadsvingen  
  Råstadvegen 1-19, 2-20, 26  
  Skiakersgutua  
  Skjervumsvegen  
  Skolegata  
  Smiegata  
  Storgata  
  Utsiktsvegen  
  Øvre Haugsbakklia  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bjørnemyrvegen  
  Brattstien  
  Bæssmorjordet  
  Hagalykkja  
  Hovsgutua  
  Hovsvegen  
  Idrettsvegen  
  Linlykkja  
  Lynnebakka 5-61, 8-66  
  Midtstien  
  Nordre Ålsvegen 275-375, 330-350  
  Ringstadvegen  
  Saugsstien  
  Saugssvingen  
  Sykehjemsvegen  
  Søndre Ålsvegen 1-5, 2-58  
  Øgardsbakka  
  Øgardsvegen  
  Øvre Hovsgutua  
  Øvre Ringstadvegen  
  Åkerstien  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Eidsandvegen  
  Gjærsjøvegen  
  Gjærvika  
  Grimsdal  
  Grimsrudvegen  
  Hornslinna  
  Løvbrøttevegen  
  Retrumsvegen  
  Røykenviklinna 780-920, 885-917  
  Skarimoen  
  Skåvegen 7-31, 32-44  
  Sytjernsvegen  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Bleikenvegen 4-152, 5-177  
  Bølhauggutua  
  Eggelinna 100-456, 123-457  
  Hennungvegen  
  Korsbakken  
  Panoramavegen  
  Rundenvegen  
  Røykenviklinna 510-680, 519-621  
  Råssumsgutua  
  Skåvegen 49-69, 64-76  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Aschimlinna  
  Fjordsvegen  
  Julibakka 1, 129, 133  
  Kjølvegen 73-237, 78-260  
  Kjørkevegen  
  Nesgutua  
  Røykenviklinna 381-455, 412-462  
  Storlinna 2, 4  
  Thorstein Treholts Veg  
  Vikavegen  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Breigutua  
  Brurbakkvegen 87-95, 103  
  Dvergstenlinna 5, 7, 9, 11  
  Fjordlinna 21-152, 21-137  
  Grinakerlinna 97-165, 100-144  
  Helmeidvegen  
  Holegutua  
  Jarenstranda 412  
  Jorstadlinna 131-191, 134-194  
  Kantengutua  
  Kongevegen 60-144, 65-91  
  Langgutua  
  Rækkengutua  
  Rækstadmoen 1-27, 8-14  
  Røysumslinna  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Bakkegutua  
  Elvetanglinna  
  Falangvegen 1  
  Fjordlinna 190-846, 217-849  
  Hvindenvegen  
  Kirkevoldvegen  
  Klauvstadgutua  
  Kverndalslinna  
  Mogervegen  
  Rækstadgutua  
  Rækstadmoen 2-6, 31  
  Skolebakken  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Falangvegen 2-10, 3-7  
  Fortenvegen  
  Gamkinnvegen 2-10 kun partall  
  Gammevegen  
  Granåsvegen 70-132, 91-145  
  Grinilinna  
  Helgumsdalen  
  Hjemmetvegen  
  Kjekstadvegen  
  Molinna  
  Skirstadgutua 3-27, 8-28  
  Sølvsbergvegen  
  Verkstedvegen  
  Vienlinna 41-83, 42-62  
  Vollgutua  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Bjørgevegen  
  Gagnumsvegen  
  Korsrudlinna 377, 379  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Fagertunbakken  
  Falangvegen 14-46, 17-53  
  Fjordlinna 880-1576, 885-1625  
  Gamkinnvegen 20-46  
  Heierkleiva  
  Klæstadvegen  
  Midtgardsvegen  
  Myrlandvegen 10, 14, 16 ,20 ,24  
  Skutelandet  
  Vannverksvegen  
  Vestheimvegen  
  Vienlinna 94-700, 99-667  
  Østvoldvegen  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Amundrudvegen 82-220, 85-135  
  Brynsåsvegen  
  Emsevegen  
  Hanserudvegen  
  Holtergutua  
  Lauvlibakken  
  Lygnasæter  
  Løvlia  
  Mohagalia  
  Movegen 55-183, 64-168  
  Myssmørberget  
  Myssmørkleiva  
  Olerudvegen  
  Rognstadvegen 41-61, 48-106  
  Svendsrudvegen  
  Torvmyrvegen  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bjerkegutua  
  Framstadvegen  
  Geitryggvegen  
  Hagalykkja Kun 46  
  Hammarenga  
  Hvalebygutua  
  Lynnebakka 188-396, 201-387  
  Myrebakken  
  Nordre Ålsvegen 86-254, 125-191  
  Nysetvegen  
  Orstadgutua  
  Risbakkvegen 50-196, 61-195  
  Råstadvegen 21-23, 22-24  
  Undelisgutua  
  Åsengvegen  
     
Mat/restavfall Onsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Onsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Gammevegen Kun 18  
  Granavollen  
  Gransbråten  
  Granåsvegen 1-39, 4-58  
  Helgumsdalen 1-13, 12  
  Jarenstranda 82-344 kun partall  
  Jorstadlinna 2-112, 7-123  
  Kongevegen 3-29, 2-4  
  Midtre Skiakersgutua  
  Pilgutua  
  Ringdalslinna  
  Øvre Skiakersgutua  
     
Mat/restavfall Torsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Haslerudgutua  
  Lindstadvegen  
  Lynnebakka 77-155, 148  
  Lynnegutua 1, 2-16, 20-22  
  Midtre Morstadgutua  
  Moldengutua  
  Morstadvegen  
  Nordre Morstadgutua  
  Nordre Ålsvegen 340-344  
  Oslolinna 91-147, 146-174  
  Skotterudgutua  
  Søndre Morstadgutua  
  Søndre Ålsvegen 71-267, 72-306  
  Vennolumsvegen  
  Vøienlinna  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Ensrudvegen  
  Flågenvegen  
  Høienvegen  
  Oslolinna 201-309, 222-456  
  Søndre Ålsvegen 311-803, 348-818  
     
Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Motjernsvegen  
  Vestsidevegen 2062-2172, 2073-2175  
     
Mat/restavfall Tirsdag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Båhusvegen  
  Flattumvegen  
  Haugvegen  
  Kleiva  
  Krokfossvegen  
  Kvernhaugvegen  
  Myrsætervegen  
  Sevaldrudvegen  
  Skolevegen  
  Sortungsvegen  
  Svarttjernvegen  
  Søthølkollen  
  Veltavegen  
  Vestlandvegen  
  Vestre Hvindenvegen  
  Vestsidevegen 1-2061, 2-2060  
  Øvre Haugvegen  
  Ådalsvegen   
     

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.