Priser næringsliv

Priser for næringsliv

Fra 1. april blir det er prisøkning på ca. 3% på alle priser

Alle priser er uten mva.

Type avfall:

Pris pr tonn

Avfall til deponi, deklarasjonsskjema må leveres 
1350,-
Avfall til sorteringsplate 1750,-
Avfall til omlastingsrampe 1350,-
Restavfall (etter sortering) levert på gjenvinningsstasjoner, pr. m3 700,-
Restavfall pr. sekk etter sortering 70,-
Isoporemballasje (EPS) - levert i sekker 0,-
Sandfangslam (som overdekningsmasse) 1000,-
Impregnert trevirke 2500,-
Impregnert trevirke                                pr.m3  500,-
Impregnert trevirke, minstepris ved levering 100,-
Sortert trevirke pr. tonn 1000,-
Sortert trevirke fra næringslivet - småleveranser,                 pr. m3 100,-
Sortert gips                                                                     pr.tonn
 
                                                                                       pr. m3
1500,-
1500,-
Sortert papp fra næringslivet. 0,-
Leveranser av brunt papir fra andre private innsamlere avtales i hvert tilfelle. Pris avhengig av marked. Ring
Papir 0,-
Sortert plastfolie 0,-
Sortert flasker, kanner og brett 0,-
Hardplast pr. tonn 500,-
Hardplast pr. m3 100,-
Sorterte hvitevarer  0,-
Sortert metall 0,-
Kuldemøbler som omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler 0,-
EE-avfall 0,-
Hage/park-avfall, pr. tonn
 
                          - levert stasjoner uten veiemulighet,         pr. m3
1000,-
  100,-
Vinduer som inneholder PCB,                                           pr. stk 44,-
Vinduer som inneholder PCB, større levering,                   pr. tonn 1.300,-
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990), pr. stk.
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990), pr. tonn
240,-
7000,- 
Asbest 
  MÅ PAKKES I PLAST. KAN KUN LEVERES PÅ TROLLMYRA
1250,-
Blåsesand, kromholdig sand (deponeres sammen med asbest) 1250,-
Kanylebokser små                                                          pr.   stk 32,-
Kanylebokser store                                                         pr.   stk 96,-
Vinylgulv med ftalater 3000,-
Matavfall         880,-
Skyllerenovasjon storhusholdninger, -årspriser- pris pr. 140 l dunk, tømming en gang pr. uke
                                                                                                           tømming to ganger pr. uke
5542,68
11085,36

Grønn dunk til restavfall fra næringslivet
Tømming hver 14. dag.
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 1142,30 
240 liter kr. 1860,15
360 liter kr. 2719,95
1000 liter kr. 7437,89
240 liter metallbeholder kr. 2840,04
660 liter metallbeholder kr. 6029,47

 

Grå dunk til papir fra næringslivet
Tømming hver 4. uke 
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 506,12
240 liter kr. 816,32
360 liter kr. 1201,15
1000 liter kr 3367,89
240 liter metallbeholder kr. 1093,86
660 liter metallbeholder kr. 2794,13

 

Brun dunk til matavfall fra næringslivet
Tømming hver 14. dag
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 1548,58
240 liter kr. 2570,19
240 liter metallbeholder kr. 2535,86                                                        


 
 

Farlig avfall fra næringslivet, maks 1000 kg pr år kan leveres etter prisliste fra Renor  
Personbildekk uten felg 0,-
Lastebildekk uten felg 0,-
Anleggsdekk uten felg 0,-
Personbildekk med felg, pr. stk. 40,-
Personbildekk med felg, pr. tonn 2000,-
Lastebildekk med felg 250,-
Anleggsdekk med felg 750,-
SEKKER OG POSER  
Utkjøring  114,26
Papirposer til matavfall pr. stk.   0,80
Plastsekk til matavfall til 35 liter bøtte, pr. stk. 1,60
Sekker til plastemballasje til skoler, barnehager og kantiner, pr rull - 20   stk.  283-
Veggstativ til plast 95,-
HRA ekstrasekker, pr. stk.  56,-
HRA ekstrasekker til butikk, pr. stk. 24,-
Søppelsekker i plast, 100 liter pr. stk.  1,20
Papirsekker, 80 liter, pr. stk.   3,60
Avfallsdunk 35 liter, pr. stk.   72,-

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.