Om HRA

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke. HRA har et styre bestående av et medlem fra hver kommune, og en generalforsamling bestående av kommunenes ordførere.
HRA har totalt ca 27.500 abonnenter og betjener ca 63.000 personer. HRA drifter Trollmyra avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner i hver kommune. Hver husstand sorterer avfallet i fire typer. Det er matavfall, papir/drikkekartong, husholdningsplastemballasje og restavfall. Matavfall avfall behandles i et biogassanlegg på Trollmyra. Papir sendes til gjenvinning. Restavfall sendes til forbrenning. Plasten blir til ny plast og metanol.

Private kan levere sorterte avfallstyper som det er videre avsetning for gratis på gjenvinningsstasjonene.

Biogassanlegg (bildet på forsiden)
Matavfall renses for forurensninger, blandes med vann og kvernes ned til 10-12 mm størrelse. Deretter pumpes massen til råtnetanker hvor det dannes metangass. Denne gassen renses for CO2 m.m. og komprimeres til 210 bar. Den leveres som drivstoff til biler. Lokalt benyttes ca. 25% til renovasjonsbilene og 5 lokale postbiler, resten av gassen forsyner Oslo-området.
Etter utråtning sentrifugeres mesteparten av vannet i råtneresten ut og benyttes til innblanding i nytt matavfall. Den tykke delen av råtneresten/bioresten blandes med torv og sand til jord.

Deponi
Deponiet er nedlagt fra 1. juli 2009. Et lite nytt deponiområde tar i mot ikke nedbrytbare masser.
Restavfall som trenger sortering leveres til sorteringsplate. Etter sortering går resten til forbrenning.
Deponiet er bunntettet. Sigevannet samles opp og pumpes til eget biologisk renseanlegg.  Gassen suges ut av deponiet og gir energi til biogassanlegget og bygningsmassen.

Renseanlegg
Renseanlegget er et biologisk renseanlegg. Renser sigevann fra deponi og biogassanlegg.

Personvern
For å lese mer om hvordan HRA samler inn og bruker personopplysninger følg linken: Personvernerklæring og informasjonskapsler.


Presse
Ballepressen presser papp og plast. Papp presses i baller på ca. 800 kg. Disse leveres som råvare for ny papp. Plast presses i baller på ca. 700 kg. Disse går til videresortering i forskjellige plastsorter, som igjen brukes som råvare for ny plast.

Generalforsamling
Willy Westhagen, Gran
Harald Tyrdal, Lunner
Lars Magnussen, Jevnaker
Kjell B. Hansen, Ringerike
Per Berger, Hole

Styre
Inger Staxrud, Gran
Bjørn Haugen Morstad, Lunner
Vibecke Olsen, Jevnaker
Ole Petter Løbben, Ringerike
Karen Skjånes, Hole
Joar Aalmo, ansatt valgt

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.