Hytterenovasjon

Det er pålagt hytterenovasjon i alle HRA’s 5 kommunene: Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran. Alle som eier hytte eller bruker bolig som fritidseiendom må være med på renovasjonsordningen. Har man 2 hytter eller flere på samme eiendom med forskjellig bygningsnummer må det betales for hver hytte. Hytterenovasjonsordningen gjelder husholdningsavfall fra hytter/fritidsbolig. Det er felles dunker plasser i nærheten av hytteområder – ikke egne dunker til hver hytte. I noen store hytteområder står det container, ikke dunker.

Renovasjonsordningen for hytter gjelder som nevnt husholdningsavfall fra hytte/fritidsbolig. Skal man kvitte seg med større ting som møbler, vinduer og lignende må dette leveres på en gjenvinningsstasjon. Skal du som hytteeier kaste batteri fra solcellepanel må dette leveres på en gjenvinningsstasjon eller en forhandler som selger batterier. Batterier er farlig avfall, og må ikke legges i container for hytteavfall. Andre ting som inneholder farlig avfall skal også leveres gjenvinningsstasjon, eller forhandler der dette er mulig.

Hytteeiere er på samme måte som innbyggere i en kommune pålagt å levere alt annet enn husholdningsavfall til en gjenvinningsstasjon.

Det er beregnet maks 100 liter avfall fra hver hytte i løpet av 14 dager. På lik linje med husholdninger er det ikke ubegrenset mengde avfall man kan levere.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.