Husholdningsrenovasjon

Alle husstander - der det bor mennesker, skal sortere avfall etter Forurensningsloven og Renovasjonsforskriftens bestemmelser. Alle er pliktig til å være med på renovasjonsordningen, det er ingen frivillig ordning.

Kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran har kildesortering i 5 avfallstyper, og 4 av disse blir hentet av renovasjonsbilen. Brun dunk skal brukes til matavfall, grå dunk til papir og grønn dunk til restavfall. I tillegg er det sortering av plastemballasje i utleverte sekker.

Renovasjonsbilene har to kamre som betyr at 2 avfallstyper blir hentet hver gang i hvert sitt rom inne i renovasjonsbilen. Brun dunk – matavfall og grønn dunk – restavfall blir hentet hver 14. dag. Grå dunk – papir og sekken med plastemballasje blir hentet hver 4. uke.

Glass- og metallemballasje fra husholdningen skal sorteres ut fra restavfall og leveres i glasscontainere som står ved dagligvareforretninger og på gjenvinningsstasjoner.

Til husholdninger deles det ut 150 matavfallsposer fordelt på 2 ganger, vår og høst. Det deles ut 20 sekker til plastemballasje en gang i året.

Se under punktet for utlevering av sekker og poser. Trykk på link for å finne ut når det deles ut i din kommune.

Det er viktig at trådstativ med oppsamlingsbrett brukes for best oppbevaring av matavfall i kjøkkenbenken. Matavfall skal stå luftig – uten lokk – da lukter det minst. Har du fiskeavfall - pakk dette inn i en avis før du legger avfallet i matavfallsposen.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.