Gipsavfall

Resirkulert GipsHRA har satt ut container for mottak av gips på alle gjenvinningsstasjonene. Vi samarbeider med Gips Recycling Norge AS, som er landets eneste mottaker og behandler av gipsavfall.

Gipsavfallet males opp til pulver som går til råvare for nye gipsplater.

 

 

Avfallet kan inneholde:

  • Hele og halve plater eller i småbiter, gammelt eller nytt materiale.
  • Tapet
  • Glassfiberstrie
  • Maling
  • Skruer og beslag

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.