Kvist fra hagen

Med nytt biogassanlegg skal alt innholdet i brun dunk kværnes ned til tommelfingerstørrelse i en operasjon. Kvister i dunken vanskeliggjør dette og er dermed IKKE ønsket i brun dunk, men må leveres på gjenvinningsstasjonene som hageavfall.
BÅDE NÆRINGSLIV OG PRIVATE MÅ BETALE FOR HAGEAVFALL.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.