Vrakpant på campingvogner, mopeder med mer

Campingvogn1Klippet fra Miljødirektoratet - Miljødirektoratet

Vrakpant på andre kjøretøy enn bil (NB! Må leveres til biloppsamlingsplasser)

Fra 2018 får du vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Biloppsamlere får driftstøtte for å motta disse kjøretøyene.

Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten.

Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.

Kjøretøyet leveres til en godkjent biloppsamler på samme måten som ved vraking av biler.

Biloppsamlere har imidlertid ikke plikt til å ta imot de kjøretøyene det nå innføres vrakpant for. Ring biloppsamleren og sjekk på forhånd.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner.
  • Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.