Levering av oljetanker

Oljetank1
Har du en brukt oljetank som skal kastes så er det spesielle krav som gjelder. Alle størrelser og typer brukte olje/dieseltanker som skal leveres må ha sertifikat fra godkjent firma på at de er tømt. Tanken kan bare leveres på Trollmyra avfallsanlegg på Jevnaker.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.