Avfallssortering for private husholdninger

Hva skjer med innholdet i de tre dunkene mine og plastsekken?

kasse liten graa     Papiravfall     kasse liten gronn  Restavfall       kasse liten brun   Matavfall
 plastsekk     Plastemballasje  

 

Glass- og metallemballasje - se leveringssteder under

Lunner kommune
Kiwi Lunner
Kiwi Grua
Kiwi Harestua 
Joker Kalvsjø
Lunner gjenvinningsstasjon
                 Rema 1000 Grua                         Bunnpris Roa

Jevnaker kommune
 Kiwi Jevnaker 
 Coop Extra
 Trollmyra gjenvinningsstasjon

Hole kommune
 Spar Sundvollen 
 Sollihøgda
 Hole gjenvinningsstasjon

Ringerike kommune
 Ringerike Stormarked 
 Meny Osloveien
 Mega Hønengaten 
 Rema 1000 Eikli
 Coop-prix Heradsbygda 
 Coop-prix Hallingby
 Coop-prix Tyristrand 
 Rimi Haug
 Kiwi Sokna 
 Sokna gjenvinningsstasjon
 Ringkollen 
 Jaklefoss
 Nes gjenvinningsstasjon

Gran kommune
Gran stasjon 
Brandbu, bak kinoen
Kiwi Jaren
Rojan krysset - Grymyr
Joker Bjoneroa handel 
Mohagen gjenvinningsstasjon  
      Rema 1000 Andfossen - senter

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.