Avfallssortering næringsliv


Forurensningsloven, kommunenes renovasjonsforskrift samt HRA's utslippstillatelse regulerer sortering av avfall i vårt område.
Kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran har felles mottaksanlegg på Trollmyra. HRA driver også gjenvinningsstasjoner i alle kommunene. På disse stasjonene kan virksomheter kun levere små mengder avfall (opp til personbilhenger). Større mengder må leveres på Trollmyra på Jevnaker.

Myndighetene har nå intensivert sitt arbeid med kontroller mot avfallsselskap og hva som går til deponi. Med bakgrunn i dette får alle virksomheter økte krav til sortering. Avfall må behandles riktig i forhold til utslippstillatelsen for avfallets mottakssted. Det vil si - skal avfallet leveres til HRA - må det sorteres etter HRAs utslippstillatelse, gitt av Fylkesmannen.

De fleste bedrifter vil merke at bedre sortering er lønnsomt for bedriften. Avfallstyper som kan gjenvinnes er billigere å levere enn restavfall. Alle priser er oppgitt uten mva.

Følgende avfallstyper skal sorteres vekk fra restavfallet. Disse fraksjonene skal ikke leveres til forbrenning:

LANDBRUKSPLAST skal deles inn i følgende typer:
Landbruksfolie skal være så rein som mulig. Svært skitten plast skal legges for seg selv.
Solfangerfolie leveres for seg.
Storsekker - yttersekk og innersekk leveres sammen.
Flasker og kanner og brett. Gjelder flasker og kanner som ikke har inneholdt farlig avfall. Kanner med farlig avfall må leveres på en gjenvinningsstasjon på lik linje med annet farlig avfall. Dette gjelder også oljekanner.
Rundballenett - kan ikke gjenvinnes går til forbrenning. Må leveres gjenvinningsstasjon.
Det er viktig at avfallstypene er riktig sortert. Ting som er puttet innimellom ødelegger for renheten. Nett er ofte blant dette.

EE-avfall
Elektrisk og elektronisk avfall. All type avfall som bruker strøm. Gratis å levere til HRA.

Lysstoffrør og sparepærer
Skal legges i hver sin kasse/eske slik at de ikke knuses. Både rør og sparepærer inneholder farlig avfall. Gratis å levere til HRA.

Maling og limprodukter
Maling, beis, lakk, lim, white spirit, sparkel, bunnstoff til båt og trykkfarge. Deklareres, pris etter liste.

PCB-avfall
Vinduer som inneholder PCB. Laget i Norge mellom 1965-1975. Utenlandske inntil 1980. Leveres hele med karm. Bet. etter prisliste.
Lysarmaturer produsert før 1980 inneholder pcb-kondensatorer.
Armaturer er gratis å levere.

Kjemikalier
Fotovæske, kontaklim, korrekturlakk, kjemikalier fra næringsliv. Deklareres.  Ring HRA for pris: 61314720

Batterier
Bilbatterier, knappecellebatterier, lithiumsbatterier og batterier som er oppladbare inneholder farlige stoffer. Gratis å levere.

Olje og oljeprodukter
Spillolje, motorolje og andre oljeholdige produkter.
Deklareres, pris etter liste.
OLJEHOLDIG MASSE (Kan for tiden ikke mottas)
Masser som inneholder mer enn 0,5% olje skal spesialbehandles. Analyseskjema må vedlegges. Kr 800,- pr. tonn.

Asbest
Kr 800,- pr. tonn. Min kr 200,- pr. levering

Impregnert trevirke
Impregnert trevirke er farlig avfall. Skal leveres separat, kr 1500,- pr. tonn.

Plantevernmidler
Ugressmidler, insektmidler, muse- og rottegift.
Deklareres. Ring HRA for pris.

Konsentrerte rengjøringsmidler
Alle typer konsentrerte rengjøringsmidler.
Deklareres. Ring HRA for pris.

Medisinrester
Skal leveres på apoteket.

Våpen, ammunisjon og dynamitt
Leveres politiet

Matavfall
Brun dunk fra HRA må bestilles til matavfall. HRA har ikke lov til å ha matavfall på deponiet. Mat kan heller ikke leveres sorteringsplate for utsortering der. Matavfall skal gå til biogassanlegget. Priser etter størrelse på dunk.

Metaller
Gratis å levere.

Treverk
Kan leveres til HRA for kr 700,- pr. tonn + mva.
Impregnert trevirke kommer under regler for farlig avfall, og håndteres etter disse reglene (egen pris).

Plast
Plastflasker, kanner og brett
Her må kannene deles i 2 grupper. De som har inneholdt farlig avfall og de som har inneholdt annet. Et eksempel kan være rød-sprit - dette er farlig avfall. Gratis å levere begge typer kanner hvis de er sortert.
Mange storhusholdninger får varer i store plastbøtter. Disse kan gå til gjenvinning. Vaskes og stables, metallhank må legges i metall. Kan leveres gratis på Trollmyra.
PLASTFOLIE
Folie som er rundt pakker, paller og lignende. I denne gruppen kommer også tykk vanlig bobleplast. (Ikke tynn)
Plaststativer anbefales med spesielle sekker til gjenvinning. Stativet er smalere øverst slik at plasten holder seg nede i sekken. Stativ selges av bl.a. Veolia for kr 600,- + mva. inkl. levering. 1 rull med 10 sekker koster 32,25 + mva. Disse sekkene kan leveres gratis på en gjenvinningsstasjon, men det finnes foreløpig ingen henteordning for plast ute hos kunde. Denne type folieplast er av god kvalitet og brukes for eksempel til nye bæreposer. Vær obs på bruk av riktig sekk da sekken bestemmer hvordan plasten skal gjenvinnes.

Papir
Ved levering av papir på Trollmyra, kr. 0,- pr. tonn + mva.

Papp
Hvis en bedrift leverer mer enn 250 kg. papp i året må egen ordning opprettes. Grunnen til dette er at papp og papir går til gjenvinning, papp til ny papp og papir til papir.
Containerfirmaene kan tilby løsning for pappen. Ved levering av papp på Trollmyra, kr 0,- pr. tonn + mva.

Glass- og metallemballasje
Flasker, syltetøyglass og  skal leveres i glasscontainer eller gjenvinningsstasjon. Gratis.

Restavfall
Ved levering på Trollmyra fra container er prisen kr. 1220,- pr. tonn + mva. for deklarert avfall (godkjent for å levere direkte på deponi). For ikke deklarert avfall er prisen 1440,- pr. tonn + mva.(Går til sorteringsplate)

Returfett
Mindre mengder kan leveres i biogassanlegget på Trollmyra.
Avtale om henting kan også tegnes med Returfett Norge AS, tlf: 90610362

Bedrifter som sorterer avfall riktig vil som regel merke en nedgang i avfallskostnadene. Det er mye dyrere å levere restavfall enn sorterte avfallstyper.

Ønsker du mer informasjon om sortering på din bedrift - ta kontakt med HRA på telefon: 61314720.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.