{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Vi er forsinket på mange ruter

Svært utfordrende kjøreforhold med ubrøytede veier og dårlig framkomst til dunker, kombinert med sykdom over tid, gjør at vi ikke får hentet avfall.

Dette plikter du å gjøre for at vi skal få hentet

For at vi skal kunne hente avfall, må dette være i orden:

  • Normalt god adkomst til dunkene. Vinterstid skal det være ryddet for snø, og om nødvendig strødd. Dette står § 6.4 i renovasjonsforskriften, som forteller hvilke plikter og rettigheter du har som abonnent.

  • Om vinteren må det måkes adkomst fram til dunkene, slik at de kan trilles greit. Ved isete adkomst må det strøs. Dette står i § 11.9 i renovasjonsforskriften.

  • Sjåføren kan også, om han vurderer vegen for glatt, la være å kjøre. Dette står i § 11.7

Er ikke kravene fulgt, vil avfallet ikke bli hentet før neste ordinære hentedag.

Har du mye restavfall fordi du ikke har fått hentet det, kan du sette ut en ekstra sekk på neste hentedag. Eller du kan levere på gjenvinningsstasjonen mot betaling. Har du mye av de andre avfallstypene, oppfordrer vi deg til å bruke gjenvinningsstasjonen, hvor du får levert dette gratis. Har du full matavfallsdunk, kan du kontakte oss.

Har du fulgt kravene i forskriften, men fortsatt ikke fått hentet avfall?

Da kan du melde fra til oss.

Den beste måten å gjøre det på, er å bruke «Min side» eller sende en e-post til firmapost@hra.no med gateadresse og hvilke beholdere som ikke er hentet. Vi har til tider lang ventetid på telefon, på grunn av svært stor pågang.

Midlertidig innstilling av henting av glass- og metallemballasje enkelte steder

Fordi vi er forsinket på flere ruter, har vi midlertidig innstilt rutene for henting av glass- og metallemballasje, for å kunne bruke disse rutene til å ta igjen henting av de andre avfallstypene, fortrinnsvis matavfall og restavfall.

Dette gjelder de som mandag 17.01. skulle hatt henting av glass- og metallemballasje i disse områdene i Gran kommune:

  • Jaren/Haugsbakkfeltet
  • Skjervumsfeltet på Gran
  • Tingelstadhøgda
  • Vestre Gran og Grymyr

Vi er også forsinket på hytterutene våre, med unntatt av de som har nedgravde containere.

Listen er oppdatert per 17.01.2023.

Vi kjører rutene så fort forholdene tillater det.
Har du full dunk for glass- og metallemballasje, kan du kontakte oss.

Vi beklager veldig ulempene dette medfører for abonnentene våre, og takker for forståelse for at vi må iverksette tiltak for å nå målet om at alle abonnenter som etterfølger renovasjonsforskriften, skal få hentet avfallet til oppsatt tid.

Motta varsel før henting

Er du usikker på når du har henting neste gang, anbefaler vi å laste ned appen «HRA» i AppStore eller Google Play, hvor du kan be om varsel før hentedag.

Slik laster du ned HRA-appen.