{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Fortsatt noen utfordringer

Vi har fortsatt noen utfordringer etter uværet "Hans".

Stengte veger

Status mandag 21. august:

De fleste veier er nå åpne, men enkelte steder er det fortsatt utfordrende å ta seg fram med tungbil. 

Ellers er vi kreative og kjører rundt der vi kan, for å komme til. Det kan imidlertid føre til forsinkelser for enkelte.

Dette kan du gjøre

I utgangspunktet vil avfallet her ikke bli hentet før neste ordinære hentedag. For deg som ikke får hentet avfall pga. stengt vei, kan du gjøre følgende: 

  • Levere alle avfallstyper gratis på gjenvinningsstasjonen (matavfall kun på Trollmyra).
  • Legge ut ekstra sekk for restavfall, papir og plastemballasje, som vi tar med neste hentedag. 
  • Har du full matbeholder eller glass- og emballsjebeholder, så si fra, så prøver vi å få til å hente når veien er framkommelig. Ellers er det supert om du kan hjelpe til ved å oppbevare glass- og metallemballasje til neste henting.  

Vår førsteprioritet er alltid å hente i tide.  Rene forsinkelser kjører vi også inn på kveldsskift. Det betyr at vi har oversikt over eventuelle forsinkelser neste morgen etter opprinnelig hentedag.

Når veien er stengt eller uframkommelig, etterkommer vi selvsagt det, og setter sikkerheten først.

Følg med på nettsidene

  • Vi kjører ingen steder hvor vi mener det er stor risiko for ødelagte veier eller risiko for ras. Det er lav terskel for å ikke kjøre, om vi er usikre.

  •  De som har HRA-appen vil fortsatt få varsel om henting, ettersom vi er ute på de delene av rutene der det er forsvarlig. 

  • Er du redd for at renovasjonsbilene kan ødelegge veien, eller tenker at den kan sette seg fast: Sett opp sperring på veien som du ønsker ikke skal kjøres og flytt dunkene på utsiden av sperringen.

Tusen takk for forståelse i denne situasjonen!

Oppdatert 21.08.23 kl 15.12
Publisert 07.08.23 kl. 10.00.