{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Du får ny hentedag

Vi vil de nærmeste dagene kjøre inn forsinkelser etter en vinter med svært krevende kjøreforhold. For at vi skal komme i rute, vil oppsatte hentedager forskyves. Det gjør at alle våre abonnenter får ny hentedag. Her kan du lese om hvordan dette berører deg.

Vi har hatt en lang vinter med krevende kjøreforhold og redusert framkommelighet. Sammen med mannskapsmangel og forsinkelse på nye biler, har det ført til at vi beklageligvis ikke har klart å hente avfall som planlagt så langt i 2023.

Vi har ikke levert den tjenesten kundene forventer, eller som står til egne forventninger. Nå setter vi inn ekstraordinære tiltak, slik at du som kunde igjen opplever at renovasjonstilbudet er forutsigbart og følger hentekalenderen.

Alle får ny hentedag 

Endringen innebærer at alle våre abonnenter får ny hentedag. Endringen gjelder fra og med mandag 20. mars og hentedagen din blir forskjøvet tre virkedager fram i tid.  
 
Hentekalenderen din er nå oppdatert med nye hentedager som gjelder fra mandag 20. mars.

For noen kan det se ut som vi hopper over en hentedag. Men vi kjører inn forsinkelsene for dagene som er passert.
 
Sjekk hentekalenderen for ny hentedag.
 
Du kan også få påminnelse dagen før hentedag ved å laste ned mobilappen «HRA» og huke av for varsling.  
 
Slik laster du ned HRA-appen

Hva gjør du om dunkene er fulle?

  • Du kan sette ut én ekstra avfallssekk. Merk sekken tydelig med type avfall: PAPIR, MAT, REST eller GLASS.  
  • Du kan sette fram flere sekker med plastemballasje ved alle hentinger av plast.  
  • Om du generelt har full papirdunk, matavfallsdunk eller glass- og metalldunk, kan du bestille større uten ekstra kostnad. Dette gjelder ikke restavfallsdunk, der større dunk koster mer. Det er for tiden noe ventetid på dette, men vi kommer så fort vi får det til. 

Hvorfor gjør vi dette?

Vi har hatt en lang vinter med svært krevende kjøreforhold og redusert framkommelighet, og ikke hatt mannskap og biler nok til å holde henteprogrammet som oppsatt. I tillegg har vi ikke greid å informere abonnentene våre godt nok, slik at de har vært etterlatt i uvisse. Vi er oppriktig lei oss for at vi verken har levert til våre egne eller folks forventninger. Derfor setter vi nå inn ekstraordinære tiltak, slik at kundene igjen opplever at renovasjonstilbudet er forutsigbart og følger hentekalenderen.

I tilfeller vi bare rekker en del av ruta innenfor gjeldende bestemmelser, prøver vi som oftest å kjøre den inn neste dag. Med samme mannskap og bilpark til rådighet, vil det derimot være vanskelig å unngå at disse forsinkelsene forplanter seg. De som har henting påfølgende dager får dermed også forsinkelse.

Ved å forskyve hentedag for alle med tre dager, får vi mulighet til å ta igjen det vi henger etter. Disse dagene bruker absolutt alt vi har av mannskap og biler til å ta igjen forsinkelsene.

Denne vinteren har hatt vedvarende krevende føreforhold, både for renovatørene våre, og for kundene som skal måke og strø fram til dunkene. Det er nok å se på kjettingforbruket vårt, som aldri har vært høyere.

Renovatørene våre jobber det de kan og utfører en viktig samfunnsoppgave, men arbeidsmiljøloven gjelder også for oss. Med det vi har tilgjengelig av folk og biler, har vi ikke klart å ta igjen de oppståtte forsinkelsene, selv om vi har kjørt både kvelder og lørdager.

Det har lenge vært krevende å rekruttere renovatører og sjåfører med riktig kompetanse, noe som gjelder hele transportbransjen generelt, og avfallsbransjen spesielt. Nå opplever vi heldigvis at dette er i ferd med å bedre seg. I tillegg er vi glade for at vi endelig får nye biler til sommeren, mer enn et år forsinket fra opprinnelig leveringstid.

Vi har rett og slett ikke levert en god nok tjeneste i vinter. Det beklager vi! Vi skjønner godt at dette har tæret på tålmodigheten for mange, og ønsker å takke alle som har vært tålmodige med oss denne vinteren.

Kan du kreve reduksjon i gebyret?

Renovasjon er en lovpålagt ordning. Alle som eier en eiendom i Norge, skal betale for renovasjonen. Renovasjonsordningen drives til selvkost. Det betyr at HRA ikke har lov til å tjene penger på den monopolbelagte delen av virksomheten. Vi kan ikke ta inn mer i gebyr enn det koster å drive tjenesten.  
 
Selvkost betyr at alle kostnader med å utføre tjenestene skal dekkes av gebyrpengene fra brukerne av tjenestene. Vi har ikke lov til å tjene penger på de selvkostregulerte virksomhetsområdene.  
 
Kostnadene er dessverre de samme, selv om vi kommer en dag forsinket. Gebyrene for 2023 er satt. Vi har verken lov eller mulighet til å senke gebyret midt i året. Dersom vi hadde hatt det, måtte vi uansett tatt inn reduksjonen på senere gebyr – som abonnentene også må betale.  
 
Les mer om gebyr og hva pengene går til.

I forbindelse med ruteendringen sender vi ut informasjon i følgende kanaler:  

  • SMS til alle våre husholdningsabonnenter 
  • Pressemelding/avisomtale
  • Pushvarsel til dem som har lastet ned mobilappen 
  • Informasjon på HRAs nettsider 
  • Informasjon våre sider på Facebook og Instagram

Andre tips

Som alltid anbefaler vi å kildesortere godt. Det er restavfallet det koster mest å håndtere. God kildesortering er nyttig både for miljøet og lommeboka.  

Avfallsanalyser viser at restavfallsdunken bare inneholder 38 prosent restavfall. Det betyr at 62 prosent av avfallet kunne vært kildesortert. Dette er analyser av gjennomsnittsdunken i HRA-land. Med andre ord: Bedre kildesortering gir oftere mindre restavfall, som er den dunken vi oftest opplever er full på hentedag. 
 
Mange innbyggere på Hadeland og Ringerike bor landlig til, og har mulighet til å oppbevare noe ekstra avfall i boden eller garasjen, som papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Disse avfallstypene kan gjerne oppbevares til det er kapasitet i dunken, eller tas med gratis til gjenvinningsstasjonen. 

Er du usikker på hvordan du kildesorterer, kan du: