{{warning.boldText}} {{warning.text}} Les mer

Spørsmål og svar om ny henteordning for glass- og metallemballasje

Her finner du forhåpentligvis svar på det du måtte lure på om den nye beholderen, når du får den og hva som skal oppi den.BEHOLDER: Når blir beholderne plassert ut i de ulike kommunene?

Vi begynner med utkjøring av beholdere til Jevnaker kommune fra månedsskiftet mai/juni 2019. Utkjøring av beholdere til Hole begynner etter planen fellesferien i månedsskiftet juli/august 2019. Tidspunktene er veiledende.

Utkjøring av beholdere til Ringerike, Gran og Lunner begynner fra våren 2020.

TØMMING: Når blir første tømming?

Vi starter innhentingen av glass- og metallemballasje 02.09.2019 i Jevnaker og Hole kommune.

Vi tømmer dunken hver 8. uke, noe som vil si at vi vil gå til slutten av oktober før alle er tømt første gang.

Blir beholderen full før den første tømmingen, kan du det første halvåret levere det som blir til overs til eksisterende containere for glass- og metallemballasje i hjemkommunen din.

Ringerike, Gran og Lunner får beholderne sine i 2020. Informasjon om dette vil komme direkte til husstandene i forkant.

TØMMING: Hvilken hentedag får jeg?

Du får tømming på samme ukedag som du i dag får hentet papir, matavfall, plastemballasje og restavfall. Forskjellen er at hentingen blir hver 8. uke.

Se også Min side, eller last ned mobilappen for å få varsel på forhånd.

AVFALLSHUS: Vi har ikke plass, hvordan løser vi dette?

Plasser beholderen din et annet sted på eiendommen, men trill den frem før tømmedag.
Siden beholderen tømmes kun hver 8. uke, trenger den ikke stå sammen med de andre beholderne. Kanskje har du en garasje eller en bod, eller plass et annet sted. Men skal du få den tømt, så trill den frem før tømmedag.

Last ned HRAs mobilapp, og få varsel om tømming kvelden før. Du kan også få opp dine hentedager på Min side.

Dersom du vurderer å bygge avfallshus, finner du tilpassede mål her.

AVFALLSHUS: Hvilke mål er det?

Dersom du skal bygge stativ/hus til alle beholderne, er følgende standard for å få plass til alle fire beholderne og plastsekk?

Den nye beholderen har standardmål på 140 l, tilsvarende størrelse som er på standard beholderne vi har i dag. Innvendig mål til avfallshus for 4 x standard beholdere på 140 l er: 3 m bredde, 0,75 m dybde og 1,90 m høyde.

BEHOLDER: Hvilken farge er det på den nye beholderen?

Den nye beholderen blir grå som papirbeholderen, men med et oransje rundt lokk på toppen. Det er gravitasjonslås på det store lokket, det vil si at det kun åpner seg når dunken blir tømt opp ned på renovasjonsbilen.

BEHOLDER: Naboen min har fått ny beholder, hvorfor har ikke jeg fått?

Vi kjører ut løpende. 

Dersom naboen din har fått ny beholder, men ikke du, så fortvil ikke. Du vil også få beholder. Det kan være at naboen skal ha en annen størrelse.

Dersom dunken ikke har kommet til 1. september, så ta kontakt med oss på e-post firmapost@hra.no.

BRUK: Kan jeg starte å bruke beholderen når jeg får den?

Det kan du. Men husk at det kan bli lenge før første henting.

Vi tømmer dunken hver 8. uke, noe som vil si at vi vil gå til slutten av oktober før alle er tømt første gang. Blir beholderen full før den første tømmingen, kan du det første halvåret levere det som blir til overs til eksisterende containere for glass- og metallemballasje i hjemkommunen din.

HVORFOR: Hvorfor får vi henting av glass- og metallemballasje hjemme?

Glass og metall kan gjenvinnes nærmest uendelig, uten at kvaliteten blir dårligere.

Når vi gjenvinner glass- og metallemballasje, sparer vi jorda for råvarer. I tillegg bruker vi bare en brøkdel av energien som går med til produksjon av nytt glass og metall.

I løpet av 2019/2020 vil halvparten av befolkningen i Norge ha henting av glass- og metallemballasje hjemme. Det er fordi vi ønsker at enda mindre av dette forsvinner i restavfallet, og i stedet blir til noe nytt!  

HVORFOR: Hva skjer med glass- og metallemballasjen når det blir samlet inn?

Glass og metall kan gjenvinnes nærmest i det uendelige, og smeltes om til nye produkter.

Alex Rosén kan si mer om det (video åpner i ny fane)

PRIS: Jeg ønsker ikke ha denne beholderen hjemme, kan jeg la være og få rabatt?

Nei, en kan ikke søke om fritak for deler av renovasjonsordningen.

Renovasjonsgebyret fastsettes av kommunene, og skal ikke være større enn det koster å drive tjenesten.

RETURPUNKTER: Hva skjer med eksisterende containere for glass- og metallemballasje?

Fra 1. januar 2020 samler vi inn containerne i de kommunene vi har startet å hente hjemme hos kundene, altså i Hole og Jevnaker.

Du kan fortsatt levere til nærmeste gjenvinningsstasjon.

SORTERING: Hva skal vi kaste i beholderen til glass- og metallemballasje?

Det er kun emballasje av glass og metall som skal i beholderen. For eksempel syltetøyglass, aluminiumsformer- og folie, flasker og bokser av glass og metall.

Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner, bildeler og redskaper av glass og metall, skal ikke i den nye beholderen. Siden det aller meste er emballasje, og vi ikke ønsker f.eks. bildeler i beholderen, er innkastlokket av samme størrelse som containere på returpunkter, og ikke like stort som på de andre beholderne.

Se mer på vår sorteringsguide.

SORTERING: Må vi kaste glass- og metallemballasjen i poser før vi kaster dem i beholderen?

Nei. Glass- og metallemballasje kastes løst rett oppi beholderen.

Slik forhindrer du at plast blander seg med glasset og metallet. Feilsortering kan i verste fall føre til at et helt parti for gjenvinning blir ødelagt.

SORTERING: Må jeg gjøre noe med glass- og metallemballasjen før jeg kaster den?

Tøm den fri for rester og skyll den lett, slik at den er tom for matrester og annet avfall. Dette gjør at kvaliteten på glass- eller metallet ikke blir dårlig eller ødelagt.

I tillegg unngår at det danner seg lukt, og du unngår innsekter og skadedyr.